Abdesti tam olup olmadığı konusunda vesveseye düşen ne yapmalı?

Abdesti tam olup olmadığı konusunda vesveseye düşen ne yapmalı?

           Vesvese, çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu halidir. Bu hal, çoğu kere abdest ve guslün tamam olup olmadığı şeklinde görülmekte, elde olmayan kötü ve yanlış düşünceler şeklinde de olabilmektedir.

        Vesvese sebebi ile, gusül ve abdestin tekrarlanması gerekmez. Vesvese gelse bile abdest ve gusle devam edilmelidir.

        Kişi vesveseye itibar etmemeye çalışmalı, içe doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine telkin etmeli, ayrıca zaman zaman Felak ve Nas  Surelerini, anlamlarını da düşünerek okumalıdır.

         Vesvesenin evhamlarına kendini kaptıran kişinin ibadet etmesi, namaz kılması, abdest ve güsül alması zorlaşır onun için vesvese başladığı anda ondan uzak durmalı ve kulak asılmamalıdır.

 

Süt Anasının haramlık için en az kaç yaşında olması lazım?

           İslam mezheplerinin çoğunluğuna göre süt emziren kadının en az dokuz yaşında olması bulunması lazım. Bu yaştan daha küçük bir kızın bir bebeğe süt emzirmesi haramlığı gerektirmez. Kadının en az yaşı bu olmakla beraber üst yaş ile ilgili bir sınır söz konusu değildir. Çocuk emziren kadın 60–70 yaşında da olsa haramlık söz konusu olur.

         Aynı şekilde süt emziren sütannenin dul veya bakire olması da sütanneliğe ve dolayısıyla haramlığa bir zararı yoktur.

 

Yapılan her vasiyet yerine getirilmeli mi?

    Ölen kimsenin ölmeden önce yapacağı vasiyetin üç şartı vardır. Birincisi vasiyet, mal varlığının üçte birini (1/3) geçemez. İkincisi mirasçıya böyle bir vasiyet yapılamaz. Çünkü miras paylarını bizzat Allah belirlemiştir. Üçüncüsü de vasiyetten maksat bir insanın ihtiyacını gidermek, bu yolla Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Mirasçıların paylarını azaltmak niyetiyle yapılması yasaktır. Bu bir maddi vasiyettir.

       Ancak maddi vasiyetten başka bir de mecazi ya da manevi diyeceğimiz vasiyet vardır. Örneğin: “Bir kimse anne-baba öldükten sonra çocuklarından bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını talep ediyorsa sadece kendilerini ilgilendiren ve imkân dâhilinde olanlar yerine getirilir.

      Ama tamamen sorumluluğun çocuklara ait olduğu ve sadece kendilerini ilgilendiren bir konuda ise çocuklar buna uymak zorunda değiller. Mesela anne veya baba “falancayla konuşmayacaksın” dese ya da mubah bir iş için “şu işi yapmayacaksın” dese çocuklar bunlara uymak zorunda değildir ve anne-babalarına saygısızlık etmiş olmazlar.

 

Kişi namaz kıldığı yerde ikinci bir namazı kılmak istediğinde neden yerini değiştiriyor?

       İslam inancına göre kıyamet günü namaz kılınan yerler kişiye şehadet edecektir.  Yani namaz kıldığımız mekânlar, camiler, mescitler, yerler… bize şahitlik edecektir. Söz konusu bu mekânlar falan Müslüman burada namaz kıldı diye bize ahirette şahitlik yapacaktır. İşte bu inançtan dolayı namaz kılan kişi değişik yerlerde namaz kılayım da bana şehadet edecek yerler daha çok olsun anlayışıyla bir namazı bir mekânda kıldıktan sonra diğer namaz için yerini değiştirmektedir.

      Toplumumuzda bir örf haline gelen bu uygulama hem güzel hem de dinde bir sakınca olmayan bir örftür.

 

 

Günün Ayeti

Önce nefsine nasihat et

 

Günün Hadisi

Mezar ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur

 

Günün Sözü

Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

SOKRATES

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün beni maddi ve manevi olarak kazançlı olan kullarından eyle

 

Bunları biliyor muyuz?

Buğz nedir?

Başkalarına kin güdüp düşmanlık beslemek demektir.

 

Günün Nüktesi

Kıyamet ne zaman kopacak…

      Ebu Hureyre anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: "(Ey Allah'ın Resûlü!) Kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: "Sual sâhibi nerede?" buyurdular. Adam: "İşte buradayım ey Allah'ın Resûlü!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Emanet zayi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!" buyurdular.

     Adam: "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz: "İş, ehil olmayana tevdi edildi mi Kıyamet'i bekleyin!" buyurdular."

 

 

YORUM EKLE