Allah her yerdedir demek caiz midir?

Allah her yerdedir demek caiz midir?

Allah vardır ve mekansız olarak vardır. Mekan biz yaratılmış varlıklar için vardır. Ancak bütün varlıkları yaratan Allah mekandan münezzehtir. Dolayısıyla bu sözü söyleyenin hangi manada söylediği önemlidir. Şayet bunu "Allah her yerdedir." diyerek Allah’ın zatıyla her yerde, mekanda olduğuna inanırsa imanı zarar görür. Çünkü burada Allah’a bir mekan izafe etmektedir.  Oysa Allah mekandan münezzehtir. 

Fakat böyle söyleyen kimse, Allah’ın kudret ve azametiyle her yerde olduğunu kastederse bir sakıncası yoktur. Ki bugün Türkiye’de bu manada bu cümle kullanılmaktadır.

 

Hamama gitmek ve hamamda  masörlük yapmak caiz mi?

Erkeklerin ve kadınların temizlenmek için kendilerine mahsus hamamlara gitmelerinde bir beis yoktur. Ama avret mahallerini örtmeleri gerekir. Yani birbirlerine karşı dinen örtünmeleri gereken bedenlerinin kısımlarını örtmeleri gerekir.

Kadınların kendi aralarında peştamalsız açık bir vaziyette yıkanmaları haramdır. Kadınların kadınlara karşı avret mahalli de, göbekle diz kapağı arasıdır. Bunların dışında kalan yerler avret değildir.Yani bastan göbeğe ve dizlerden topuklara kadar olan kısmını görmelerinde bir sakınca yoktur. Buna riayet edilmediği takdirde caiz değildir.

Bu ölçüler içinde bayanın bayanlara, erkeğin erkeğe masörlük yapması caizdir.  Ama kadının erkeğe ya da erkeğin kadına aralarında anne, kardeş, eş gibi bir mahremlik yoksa caiz değildir.

 

Çamur olmuş elbise ile kılınan namaz geçerli olur mu?

Namazın şartlarından birisi de necasetten temizlenmektir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı... gibi namaza engel necasetler bulunmamalıdır.

Tesettüre uymak ve temiz olmak şartı ile iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir. Bu itibarla, yağmurdan dolayı çamur olmuş veya tarlada, bağda çalışmaktan toz, toprak, çamur olmuş ya da işin cinsine göre iş elbisesinde oluşan madeni yağlar, pas ve benzeri kirler namazın sıhhatine engel değildir. Bu şekilde kılınan namaz da dinen geçerlidir. Ancak kişi, camiye veya mescide gidecekse temiz elbise giymesi Kur'an'ın emridir.

Örf, adet ve medeniyet gereği olarak camiye veya cemaate giden kimsenin en güzel elbiselerini giymesi cemaate saygının bir gereğidir. Gerek evde, gerek diğer yerlerde tek başına da olsa namazların temiz ve güzel bir kıyafetle kılınması, şüphesiz daha iyidir.

 

Günün Ayeti

Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz?

 

Günün Hadisi

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır

 

Günün Sözü

Hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Yunus Emre

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün bana bir insanın duasını almayı nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Hadîs-i Mürsel Nedir?
Sahâbe-i kirâmın ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den birinin, doğruca Resûl-i ekrem buyurdu ki dediği hadîs-i şerîflerdir. 

 

Günün Nüktesi

En büyük ihsan…

Ebû Saîd el-Hudrî’nin naklettiğine göre,

Ensâr'dan bazı kimseler Resûlullah'dan ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal istemişlerdi.

Resûlullah isteyen herkese muhakkak verirdi ve öyle de yaptı. Nihayet yanında infak edilecek hiçbir şey kalmayınca, onlara şöyle buyurdu:

“Yanımda bulunan ne kadar mal varsa, onları sizden asla esirgemem. Şunu da iyi bilin ki, kim (istemeyip) iffetli kalmayı dilerse, Allah onu iffetli kılar. Kim de sabretmeye çalışırsa, Allah ona sabır ihsan eder. Kim insanlardan müstağni olmak isterse, Allah onu müstağni kılar. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir ihsanda bulunulmamıştır!” 

Buhari, “Rikâk” 20.

 

 

YORUM EKLE