Allah kul hakkını nasıl affeder?

        Kul hakkı kâfirlik değildir. Her Müslüman günahkar da olsa cehenneme girse bile cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete yalnız İslam’a inanmayanlar giremez. Ne kadar çok günahkâr olursa olsun, Müslüman, günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak Cennete girer. Kul bu dünyada da ahiret gününde de hakkını helal etmese Allah ahiret gününde kul hakkı suçunu işleyenin sevaplarından alır hakkı olana verir. Sevap yoksa hakkı olanın günahlarını alır hak gasbedene yazar. Ancak Allah, kul hakkını kul affetmedikçe affetmez.

       Nitekim bu hususta sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır.

       Kişi bir kul hakkı yemişse kul hakkını hemen ödemeli, hak sahibi ile helalleşmeli. Kul borcu ile ölürse ahiret gününde hak sahibi onu affetmese cezasını çeker. Daha sonra tekrar cennete girer.  Dolayısıyla kul hakkı ağır bir haktır. Kişi hakkını affetmese cehenneme gitmeye sebep olabilir. Ama cehenneme gidilse bile günahın cezası çekildikten sonra Müslümansa cennete girecektir. Tabi cehennemin o şiddetli azabını da göz önünde bulundurmak lazım ve ona göre kul hakkına riayet etmemiz gerekir.

 

Yengeç yemek caiz mi?

        Kur'an-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmektedir. Nitekim yüce mevla Kur'an'ında mealen şöyle buyurmuştur: "Deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı." (Maide 96) Hazret-i Peygamber de "onun suyu temiz, ölüsü helaldir." buyurmuştur.

        İslam fıkıhçıları bu nasslara dayanarak bütün balık türlerini yemeği caiz görmüşlerdir. Bu konuda görüş birliği olmakla beraber balık türleri dışında kalan midye, kalamar, yengeç, karides gibi deniz ürünlerini yemek hususunda ihtilaf etmişlerdir.

        Hanefi mezhebi fıkıhçılarına göre kalamar,  yengeç, karides yemek haramdır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise bu deniz ürünlerini yemek helaldir.

 

Allah’tan başka gaybı bilen var mı?

       Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez bilemez. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulmaktadır:"De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez..." (Nemi: 65)

       Resul-i Ekrem Efendimiz de: "Kahin ve falcıya (gaybten haber veren kişiye) inanan kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz",  "Ona inanan kişi bana indirileni (kitabı ve vahyi) inkar etmiş olur".

       Bu itibarla çeşitli akıl dışı işlemlerle gelecekteki olaylar hakkında olumlu veya olumsuz haber vermek iddiasında bulunmak doğru değildir. Aynı zamanda inanmak da dinen caiz değildir.

 

Günün Ayeti

Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez.

 

Günün Hadisi

Müslüman, insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

 

Günün Sözü

Dünya kalbe yerleşince, ahiret kalpten göç eder gider.

 

Günün Duası

 Allah’ım, bana rahmetinden uzaklaştıracak bir dünya nimeti verme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Narh nedir?

 Çarşıda, pazarda satılan her türlü mal için, resmî makamlarca fiyat belirlenmesi koyulması demektir.

 

Günün Nüktesi

Üç Düğüm…
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Şeytan, sizden biriniz geceleyin uyuduğunda ensesine üç düğüm atar.

Her düğümle birlikte, “Senin üzerine haydi uzun gece var uyu dinlen der.”

O kimse uyanıp da Allah'ı zikrettiği zaman bir düğüm çözülür, abdest alırsa iki düğüm, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür.

Artık o kimse zinde ve gönlü rahat olarak sabahlar. Aksi takdirde uyuşuk ve tembel olarak sabahı bulur.

Buharı, Teheccüd, 12.

 

 

 

YORUM EKLE

banner2