Allah'ın 99 isminden birisini çocuklara koymak caiz mi?

Allah’ın 99 isminden birisini çocuklara koymak caiz mi?

Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber, bir hadisinde insanların kıyamet gününde isimleri ile çağırılacağını belirterek “çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 69) buyurmuştur.

Çocuklara Allah’ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah’a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah’ın isimlerinden verilecekse başına “kul” anlamına gelen “abd” kelimesi eklenmelidir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkadir, Abdüllatif gibi.

 

İnsanın burcu ile ilgili yapılan yorumların dinde yeri var mı?

İnsanın geleceği ile ilgili yapılan burç yorumlarının dini bir dayanağı ve değeri yoktur.  Psikolojik açıdan belki kişiyi etkiler. Ancak doğruluk payı olmadığı gibi, eğer gelecek hakkında bilgi vermeye yönelik olursa bu burçları yorumlayan kişinin dini sorumluluğu da olur.

Bu sorumluluk duruma göre bazen büyük günah bazen de insanın imanına zarar verecek türden olur.

 

Adanan kurban yerine para verile bilir mi?

Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur.

Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da ayni yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olamaz. Adak kurbanı yerine para veren kişi adağı yerini bulmadığı için yeniden bir adak kurbanı kesmesi gerekir.

 

Dua ederken “Allah’ım falanın hürmetine bana şunu nasip et” demek caiz midir?

Duada peygamberleri,  büyük zatları, evliyaullahları…  vesile kılmak dinen caizdir. Allah’ın sevdiği bu kulları vesilesi kılmak, duanın kabulüne de vesiledir.

Duada Peygamberler ve fazilet sahibi büyük kişiler, sahabeler ve veliler vesile yapılarak, Allah’tan bunların hatırına bir şey istenebilir. Yalnız günümüzde yapıldığı gibi, türbelerin başına varıp, mum yakmak, tel, çaput, ip bağlamak caiz değildir.

Nitekim  Hz. Ömer’in kendi hilafeti sırasında, kuraklık olunca Hz. Abbas’ı alıp yağmur duasına çıktığı ve onun ellerini ellerine alarak; “Allah’ım! Bu senin Peygamberinin amcasının elidir. Bu el hürmetine bize yağmur ver” diye dua ettiği nakledilmektedir. Büyüklerimiz de öteden beri, “Allah’ım, Senin sevdiklerin ve seni sevenlerin yüzü suyu hürmetine (hatırına) bize merhamet eyle ve mağfiret eyle veya şu ihtiyacımı hasıl eyle...” diye dua etmişlerdir.

Tabi istenilecek şeyler vesile kılınan zattan değil bilakis onu vesile kılarak Allah’tan istemek gerekir. Zira her şeyin yaratıcısı ve sahibi şüphesiz Allah’tır o vermeden, o istemeden, bir şey almak mümkün değildir.

 

Günün Ayeti

Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar.

En’am 116

 

Günün Hadisi

Müminin niyeti amelinden hayırlıdır

 

Günün Sözü

“Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir.”

(Seneca)

 

Günün Duası

Allah’ım hesabını veremeyeceğim hiç bir nimeti bugün bana nasip etme.

 

Bunları biliyor muyz?

Tağut Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelen ve ibadetten alıkoyan şeytanî varlık ve güçler demektir.

Günün Nüktesi  

Daha zorunu yapıyor…

Hz. Ali'ye:

- Allah, bu kadar insanı nasıl hesaba çeker? diye sorulduğunda, şöyle cevap vermiş:

- Nasıl rızıklandırıyorsa öyle.

YORUM EKLE