Allah'tan başkasına secde caiz olmadığı halde melekler neden Hz. Adem'e secde etmiş?

         Meleklerin, Hz. Adem’e secde etmeleri, kendi arzularından doğmuş bir fiil değildir.  Bu secde, Allah’ın emriyle olmuştur. Melekler, Allah'ın emriyle  Hz. Adem'e  secde etmişlerdir. Bu sebeple yaptıkları secde Allah'ın  emriyle olduğu için bir anlamda Allah'a yapılmış olmaktadır. Aynı zamanda meleklerin bu secdesi ibadet secdesi değil hürmet için yapılmış bir secdedir.

 

Okunan ezanı imamla beraber tekrar etmemek günah mı?

     Ezan okunurken ezanı duyan Müslüman’ın bu ezanı tekrar etmesi dinen müstehap olan bir davranıştır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde bu hususta şöyle buyurmaktadır: “ Ezanı duyduğunuzda aynısını tekrar edin.”

     Ancak kişi meşgul ise ya da tekrar etme imkanı ve ortamı yoksa ezanı tekrar etmemesinde bir sakınca yoktur. Buna göre ezana icabet etmek güzel bir davranış olmakla beraber, kişinin bir işi varsa, ya da bir işle iştigal etmesi gerekiyorsa onu da yapmasında dinen bir sakınca yoktur.

 

Hz. Peygamberin eşleri efendimizin vefatından sonra  evlendiler mi?

     Sevgili Peygamberimizin eşleri efendimizin vefatından sonra evlenmemişlerdir. Çünkü ilahi bir hükümle evlenmeleri yasaklanmıştır.  Nitekim Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: "Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır, eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında (mirasçılık bakımından), birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar; dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır." (Ahzab, 33/6)

     Bu ilahi emirle onların evlenmesi haram kılındığı gibi aynı şekilde Hz. Peygamberden sonra da onun eşleri ile evlenmek de müminlere haram kılınmıştır. Çünkü onlar müminlerin anneleri konumundadır.

      Bundan dolayı Peygamberimizin hiç bir hanımı efendimizin vefatından sonra başkası ile evlenmemiştir.

 

Suyu bir yudumda içmek caiz mi?

     Suyu üç yudumda içmeyi tavsiye eden hadis-i şerifler varsa da, üç yudumdan daha az bir şekilde içmenin haram olacağına dair bir hüküm ve hadis-i şerif yoktur.

     Dolayısıyla suyu üç defada içmek efendimizin sünneti ve tavsiyesidir. Ancak bunu üç defada içebileceğimiz gibi bir veya iki defada da içebiliriz. Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur.

 

Günün Ayeti

Allah’a ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol

Meryem 19/65.

 

Günün Hadisi

"Başlarınız kımıldadığı müddetçe rızık hususunda yeise düşmeyin. Zira insanı annesi kıpkızıl, üzerinde hiçbir şey olmadığı halde doğurur, sonra Allah onu her çeşit rızıkla rızıklandırır."

 

Günün Sözü

Dünya süslü bir geline benzer, Herkese göz kırpar ama kimseyle evlenmez!"

 Hz. Mevlana.

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bizi malla, makamla, evlatla ve şehvetle imtihan etme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Vahdaniyet Nedir?

Allah’ın zati sıfatlarından olan bir sıfattır ve Allah’ın zatında, sıfatlarında ve işlerinde tek olup, ortağı olmaması demektir.

 

Günün Nüktesi

“Niçin böyle üzgünsün?”

      Bir gün eshab-ı kiramdan bir genç, Resulullah’ın huzuruna geldi. Ancak fevkalade üzgün ve perişandı. Sevgili Peygamberimiz onu böyle görünce sordular:

- Niçin böyle üzgünsün?

- Yâ Resulallah, ben mahvoldum, dedi. Dün falan yerden gelirken, haramiler yolumu kesti. Bütün eşyamı, paralarımı aldılar. Dünyalık neyim varsa hepsi gitti. Beş parasız kaldım.

Efendimiz tebessüm ettiler;

- Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki, bir vakit namazın kazaya kaldı da, onun için böyle çok kederlisin. Dünya malı için üzülmeye değer mi?

YORUM EKLE