Altın ve gümüş kaşık çatalı yemek yemede kullanmak caiz mi?


     Gerek erkek ve gerekse bayanın altın ve gümüş çatal bıçak vs. gibi eşyaları kullanmasını Efendimiz hadisi şeriflerinde yasaklamıştır. Buna göre bu eşyaları kullanmak bunlarla yemek yemek bir şeyler içmek dinen uygun değildir.

 

Müslüman bayanın dinen kimlerle evlenmesi caizdir?

     Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Gayr-i Müslim olan erkek ehl-i kitap bile olsa yani Yahudi veya Hıristiyan da olsa Müslüman kadının onunla evlenmesi dinen mümkün değildir. Müslüman kadın ancak Müslüman erkekle evlenebilir. Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen:  "Müşrik erkeklere de, onlar iman edinceye kadar mü'min kadınları nikahlamayın."(Bakara,222 ) buyurmaktadır.

     Allah’ı Rab olarak kabul eden, İslâmı din olarak benimseyen, Hz. Muhammedi Peygamber olarak bilen ve Kur'an'ı da yol gösterici olarak kabul eden bir kadının İnançsız veya ehl-i kitaptan biriyle evlenmeyi kabul etmesi mümkün değildir ta ki erkeğin iman edip Müslüman oluncaya kadar.

 

Hanımı ile birlikte olmamaya yemin edenin nikahına zarar gelir mi?

       Kocanın karısına yanaşmayacağına dair yemin ederse veya bu içerikte bir nezirde bulunursa böyle bir yemine İslam fıkhında "İla" adı verilir.

      Hanefi fıkıhçılara göre koca bu yemin süresinde hanımı ile cinsel ilişkiye girerse, yemin etmişse yemin kefareti, nezirde bulunmuş ise adadığı o şey gerekli olur. Şayet koca bu süre içinde karısına dönmezse kadın bir bain talakla boşanmış sayılır.

      Diğer üç mezhebe göre "İla" vukuunda sadece dört ayın geçmesiyle talak meydana gelmez. Koca dönüş veya talaktan birini seçmek zorundadır.

 

Sünnet Namazlar Vaktinde Kılınmazsa Kaza Edilir Mi?

      Sünnet namazlar vaktinde kılınmadığı takdirde kaza edilmez. Ancak sabah namazının sünneti farzla birlikte vaktinde kılınmazsa, güneş doğup kerahet vakti çıktıktan sonra ikisi bir arada kaza edilir.

      Bu da onun afdaliyetine binaendir. Zeval vaktinden sonraya kalırsa, artık yalnız sabahın farzı kaza edilir sünnet kaza edilmez.

 

Günün Ayeti

Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır."

 

Günün Hadis-i

Kur'an okumaya devam ediniz. Çünkü o Kıyamet Günü'nde okuyup gereğini yapanlara şefaatçi olacaktır.

 

Günün Sözü

Evlatlarınızı kendi dönemlerinize göre değil onların dönemlerine göre yetiştirin.

Hz. Ali

 

Günün Duası

Ya rabbi, insanları sevebilmeyi, varlıkları koruyabilmeyi, kullarının haklarına riayet edebilmeyi bana nasip et.

 

Bunları Biliyor muyuz?

Kâfir Kime Denir?

 İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz. Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

 

Günün Nüktesi

Tevekkül…

Şakik-i Belhi hazretleri, bir kıtlık senesinde, herkesin kara kara düşündüğü bir ortamda, zengin bir adamın kölesinin neşeden oynadığını gördü. Ona sordu:

- Herkes kıtlıktan, açlıkla karşı karşıya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun?

Köle cevap verdi:

- Benim efendimin 7 tane köyü var, her ihtiyacımızı efendimiz bol bol sağlıyor.

Şakik-i Belhi hazretleri, kıtlıktan muzdarip talebelerine buyurdu ki:

- Kendimize gelelim! Bir köle efendisinin yedi köyüne güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Dünyadaki bütün köylerin, şehirlerin sahibi ve her canlının rızkına kefil olan Allahü teâlâya bu nasıl tevekkül ki hâlâ biz rızk endişesi içindeyiz?

 

YORUM EKLE