Anne ve babanın rızası olmadan bir bayanın evlenmesi dinen caiz mi?

         Ergenlik çağına gelmemiş kadının velisiz evlenemeyeceği hususunda İslam fıkııları arasında ittifak vardır.  Ancak ergenlik çağına gelmiş bayanın kendisini evlendirebilmesi hususunda fıkıılar arasında görüş ayrılığı vardır.

         Hanefi mezhebi fıkıılarına göre kadın kendi başına nikahının tarafı olup kendini evlendirebilir. Bunda da dini anlamda bir sakınca söz konusu değildir.

         Şafiilere göre ise “ Velisiz nikah geçersizdir.” Hadisine binaen kadın velisi yani babası yada onun yerinde olan birisi olmadan kendini evlendiremez. Evlendirse dahi nikahı  geçersizdir.

         Bu iki görüş taraftarlarının kendilerine göre dayandıkları dini deliller olduğu bir gerçektir. Ama böyle önemli bir kararda çocuğunu büyütüp, yetiştiren ailenin de söz hakkı olmalıdır.

        Dolayısıyla evlenecek bayan anne ve babasının rızasını alarak evlenmesi daha evla ve makbuldür.  Anne ve babanın ahı alınarak kurulan yuvanın temeli sağlam olmaz. Neticesi de Allah muhafaza hüsran olur.

 

Ölmüş akrabalarımız için yedirdiğimiz ölü yemeğinin İslam’da yeri var mı?

     İslâm’da, Peygamber Efendimizin sünnetinde ve İslâm âlimlerinin tatbikatında “ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi” gibi bir âdet ve ibadet şekli yoktur. 

     Bu yemek ya da anma diğer kültür ve inançlardan Müslümanların hayatına sokulmuş bir adettir. Bu yemeğin İslam’da yeri olmamakla beraber her zaman ve her gün ölülerimiz için yemek verebilir. Mevlitler dualar, Kur’an-ı Kerim okunabilir. Ancak bunu belli bir güne hasretmek doğru değildir.

    Bu okuduklarımız onların ruhunu serinletecek, kabirlerini nurlandıracak,  varsa üzerlerindeki kabir azabını hafifletecektir diye temenni ederiz.

 

Borcunu öderken kişi gönlünden alacaklıya bir hediye verse bir sakıncası var mı?

      Borç alırken bir fazlalık şart koşulmadığı takdirde ödemede verilen fazlalığın bir sakıncası yoktur. Hatta Şafiî mezhebine göre böyle bir davranış sünnettir. Zira kişi bir iyilik yapmıştır siz de pazarlık ve şart olmadığı halde gönlünüzden gelmiş ve borç verene bir jest yapmış olduğunuzdan caizdir.

       Ancak borcu verirken başta böyle bir fazlalığı şart koşmak caiz değildir. Çünkü böyle bir fazlalık faiz olur faiz ise İslam’ın yasakladığı ve haram kabul ettiği büyük günahlardan bir günahtır.

 

Hayatta olan kimseye hatim indirmek caiz mi?

        İnsan imanlı olmak kaydı ile hayattayken yapmış olduğu bütün ibadetlerden sevap alır. Kur’an-ı Kerim okumakta bir ibadet olduğuna göre kişi Kur’an okuyarak bir hatim indirebilir. İndirdiği hatmin sevabını başkasına da bağışlayabilir kendisine de bıraka bilir.

       Dolayısıyla kişi hatim indirdiği zaman onun sevabına nail olur amel defterine de yazılır.

 

Namaz kılınan yerde fotoğraf olursa namaza bir zarar gelir mi?

        Fotoğrafa ve benzeri tasvirlere karşı namaz kılmak caizdir ama mekruhtur. Namazın huşu ve adabı gereği mümkün mertebe bundan kaçınılmalıdır. Ancak namaz kıldığımız yerde karşımızda değil de sağımızda solumuzda ya da arkamızda fotoğraf olmasında bir sakınca yoktur.

 

Günün Ayeti

İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik.

 

Günün Hadisi

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.

 

Günün Sözü

Bir öpücük de olsa çocuklarınızın arasında ayırım yapmayın.

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyorum

 

Bunları biliyor muyuz?

Gazi ne demektir?

 Din uğruna savaşırken yaralanan kimseye verilen bir sıfattır.

 

Günün Nüktesi

Bu nasıl tevekküldür

Şakik-i Belhi hazretleri, bir kıtlık senesinde, herkesin kara kara düşündüğü bir ortamda, zengin bir adamın kölesinin neşeden oynadığını gördü. Ona sordu:

- Herkes kıtlıktan, açlıkla karşı karşıya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun?

Köle cevap verdi:

- Benim efendimin 7 tane köyü var, her ihtiyacımızı efendimiz bol bol sağlıyor.

Şakik-i Belhi hazretleri, kıtlıktan muzdarip talebelerine buyurdu ki:

- Kendimize gelelim! Bir köle efendisinin yedi köyüne güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Dünyadaki bütün köylerin, şehirlerin sahibi ve her canlının rızkına kefil olan Allahü teâlâya bu nasıl tevekkül ki hâlâ biz rızk endişesi içindeyiz?

YORUM EKLE