Arabamıza nazar boncuğu asmamız dinen caiz mi?

        İslam inancına göre nazar vardır. Onun için nazar değmesine karşı Allah'a sığınılmalıdır, ondan yardım dileyip ona ibadet edilmelidir. Nitekim Peygamber efendimiz nazar ile ilgili şöyle buyurmaktadır:" Bir kimsenin kendisini veya kardeşlerinin bir şeyi hoşuna giderse, bereketle ona dua etsin. Çünkü göz değmesi haktır"

         Nazarın vakî olduğu bir hakikattir. Bundan sakınmak için çeşitli yollar denemekte fayda vardır. Ayet-el kürsi, Nas, Felak, İhlas sûrelerini okumak bunun bir yoludur.

         Ama nazar değmesin diye evimize, dükkânımıza, arabamıza, çocuklarımızın elbisesine boncuk işlenmesi veya nazarlıklar takılması uygun değildir. Bu İslam'da yeri olmayan bidat ve hurafedir ki bu daha çok cahiliye devrine ait batıl inanç ve adettir. Bundan kaçınmak lazım.

 

Adağımızı adadığımız yerde kesmek zorunda mıyız?

      Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulunan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur.

      Ancak adağı adadığı yerde kesmek zorunda değildir. Yani adakta yer bağlayıcı değildir. İster bu adağını söylediği yerde keser, isterse evinde, dilerse başka bir yerde keser hepsi de caiz ve geçerlidir.

 

Süt kardeşinin kardeşi ile evlenmek caiz mi?   

      Çocuğun süt emdiği kadın onun süt-anası olur. İslam fıkhını göre süt emen kimsenin süt emdiği kadınla evlenmesi haramdır. Nitekim bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: "Sizi emziren analarınız, süt kardeşleriniz size haram kılındı." (Nisa, 4/23)   

      Kişinin süt emdiği kadın ona haram olduğu gibi aynı şekilde o kadının kızları da sütkardeşleri olur ve bunlarla evlenmesi caiz olmaz.

      Hz. Peygamber hadisi şeriflerinde: "Nesep yoluyla haram olan, rada (süt emzirme) yoluyla da haramdır" buyurarak kişinin süt emdiği kadınla ya da onun çocukları ile evlenilmesinin caiz olmadığını bildirmektedir.

     Buna göre sütanneden süt emmiş kimse bu sütannenin diğer çocukları kardeşi olduklarından onlarla evlenmesi caiz olmaz.  Ancak kadının öz çocuğu annesinden süt emen kimsenin kardeşi ile evlenmesinde bir sakınca yoktur.

 

 Tabaka yapan her madde abdest ve gusle mani midir?

      Oje ve benzeri maddeler tırnak ve benzeri organların üzerinde tabaka yaptıklarından vücudun üzerinde bulunmaları halinde bunlarla abdest ve gusül olmaz.

      Onun için oje ve benzeri maddeler varsa bunlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra abdest ve gusül alınmalıdır.  

 

Günün Ayeti

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

Fussilet 41/22.

 

Günün Hadisi

“Bir topluluk oturduğu mecliste Allah’ı zikretmez ve Peygamberlerine salât ve selâm getirmezlerse, bu meclis onlar için bir pişmanlık olur.”

 (Tirmizî, "Deavât", 8.)

 

Günün Sözü

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

(Hz. Ömer)

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bizi sevdiklerimizle sınama.

 

Bunları biliyor muyuz?

Ribâ'l-Fadl Ne Demektir?

Ölçü veya tartıyla alınıp satılan şeyleri, kendi cinsleriyle peşin olarak, karşılığı olmayan bir fazlalıkla değişmek emektir. Bir dirhem gümüşü, bir buçuk dirhem gümüş ile, peşin olarak değişmek, ribâ'l-fadl olur.

 

Günün Nüktesi

İlk Mescid…

Ebu Zer diyor ki, “Resulullah Efendimize;

“yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum,

“ Mescid-i Haram” diye cevap buyurdu.

“Sonra hangisi?” diye sordum, 

“Mescid-i Aksa” diye cevap buyurdu.

Ben,

 “ İkisi arasındaki süre ne kadardır?” diye sordum.

 Şöyle cevap verdi: “Kırk yıl” 

Sonra da Hz. Peygamber, 

“ Ey Ebu Zer! Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl. Namazın fazileti, vaktinde kılınmasındadır,” buyurdu.” 

 Buhari, “Enbiya”, 40.

YORUM EKLE