ASIL BİZ ONLARI 'ENGELLİ'YORUZ

ASIL BİZ ONLARI  “ENGELLİ”YORUZ 

 

Yaradılıştan yahut sonradan bir sebeple engelleri olarak hayatına devam etmeye başlayan insanlarımıza yardım etmek, kolaylıklar sağlamak, engellerini azaltmak bir kenara bahsettiğim bu insanlarımızın hayatlarını zorlaştırmakta, onların yaşama alanlarını kısıtlamakta ve evlerinden dışarı çıkmaya küsmelerine neden olmaktayız biz engelsiz görünenler..  

 

Gerçekte onlar mı engelliler yoksa biz mi onları engelliyoruz.. 

Elbette ilgili kanunlar yahut diğer yasal düzenlemeler bu insanlarımızı koruyucu ve tedbirler alıcı, haklarını kullanmalarını engelleyici uygulamaları önleyici hükümler koymaktadırlar. 

            Nitekim 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında "İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” denilmek sureti ile işyerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu kanunla güvence altına alınmıştır. 

             Yine engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşvikler de söz konusudur. İşyeri; mevzuatlarla belirtilen engelli sayısından daha fazla engelli çalıştırırsa veya çalışan engellilerin engel derecesi % 80 den fazla olursa veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalışanı varsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır. 

 

             Engelli kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak olan merkezi sınava girmek gerekmektedir. Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığı’ nca yapılmakta olup Resmi Gazete ve ilgili kurumun Web sitesinde yayımlanmaktadır. Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu’na (Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr adresinden) başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

           "Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında olmayan ve yeterli ödeme gücü bulunmayan engelli bireyler Genel Sağlık Sigortası uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ihtiyaçları temin edilmektedir." 

            Şehirlerarası yolcu otobüslerinde engelli vatandaşlara %30 indirim yapılmaktadır. 

 

           "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Engelli vatandaşlarımıza ve refakatçilerine ücretsizdir."         

          Engelliler İçin Ayrılmış Park Yerlerinin İşgalini Önlemeye Yönelik "5378 Sayılı Engelliler Kanunu'nun 31'inci maddesinde düzenleme bulunmaktadır.  
Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, yasak yerlere park edilmemesi kuralının ihlâli hâlinde verilecek olan para cezası iki kat artırılır."  denilmek sureti ile yaptırım eklenmiştir.   

              

           Alışveriş merkezlerinde, caddelerde engelli vatandaşlarımız için ayrılmış park alanlarına biz engelsiz görünenler; umursamazsa, bencilce park ediyoruz.. Bu tür yasakların yaptırımların uygulanırlığının ilgililerce artırılması en zorunlu ihtiyaçtır. 

    

         Onları görmezden gelerek yaşayamayız;  bir gün bizler de onlar olabiliriz.. Hayatı sadece kendimizi düşünerek çıkarlarımıza uydurarak yaşayamayız.. Yaşamamalıyız.. İnsanlarımızı çevremizi bilinçlendirmeliyiz okullarda bu konuda verilen eğitimler artırılmalı,  sosyal hayatımızda bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı uygulamalar artırılmalı il; ilçe belediyeleri bu konudaki çalışmalarını artırmalı veya çalışmalarını daha kullanılabilir hale getirmelidir. Görmezden geldiğimiz bu insanlar bizim insanlarımız ve onları koruyucu çalışmaları her birimiz imkânlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeliyiz.  

Aynı diş hastanesinden çıktığımız o tekerlekli sandalyedeki genç, birlikte durakta beklerken gelen otobüse büyük otobüslerin ne zaman geleceğini sorduğunda  “bir buçuk saat sonra” cevabını alınca durumu kabullenip sessisce durakta beklemeye devam etti.. Bu ve nice sorunları olan bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için tüm ilgililerin gereken tedbirleri alması gerekmektedir. 

       

Sayın okurlarım;  sizce  de  asıl  biz  engellemiyor  muyuz  onları?

 AVUKAT DENİZ GÜR DOĞAN 

 

YORUM EKLE