Avrupa'da çalışan kimse daha fazla para almak için başkasının çocuğunu kendi nüfusuna kaydederse caiz olur mu?

Avrupa'da işçi çalışıp bu ülkelerdeki çocuk yardımlarından daha fazla yararlanmak için kendi akrabaları da olsa çocuğu olmadığı halde kendi çocuğuymuş gibi göstererek bu parayı alması dinen uygun değildir.

Bu davranış iki yönden uygun düşmemektedir.

1- Yalan bir beyan ile mal edinme vardır.

2- Hile yaparak mal edinme vardır.

      Bu iki davranışta inancımızca uygun değildir. Ayrıca kafir de olsa yabancı bir kişinin malını çalmak veya hile ile almak haramdır.

 

Anlaşmalı boşama dinen boşama olur mu?

       Evlilik gibi, yuva kurmanın ve neslin devamını sağlayan kutsal bir akdin basit çıkarlara alet edilmesi dinen doğru olmayan bir davranıştır.

      Maddî bir menfaat elde etmek için veya işçi olabilmek için anlaşmalı olarak mahkemeye başvurup formaliteden hanımı boşamak dinen geçerli olan bir boşamadır. Zira Hz. Peygamber: “üç şeyin şakası da geçerlidir. Ciddisi de geçerlidir. Bunlar da nikah, boşama ve imandan çıkmadır.” Buyurmuştur.

      Dolayısıyla boşanmanın formalitesi, oyunu olmaz. Kişi kendi isteği ile mahkemeye başvurmakta ve hâkimden kendilerini boşamasını istemektedir. Durum bu olunca mahkeme bu eşleri boşadığında boşama meydana gelir.

     Buna göre evlilik ciddi bir müessesedir ve bu müesseseyi her daim muhafaza etmek gerekir. Bu tarz şeyler nikaha zarar verir, nikahın düşmesine sebep olur.

 

Müslüman kadın neden sadece Müslüman erkekle evlenebilmektedir?     

     Müslüman erkek Müslüman kadın dışına ehli kitap dediğimiz Yahudi ya da hristiyan bayanla da evlenebilir. Ancak müslüman bir erkeğin; Müslüman, Yahudi veya Hıristiyan bir bayan dışında bir kadınla evlenmesi yasaktır. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'de "Müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin..." (Bakara 221) buyrulmaktadır.   

        şrik Allah'ın birliğine inanmayan, ona ortak koşan kimse demektir. Yahudi veya Hıristiyan kadınlarla Müslüman erkek evlenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır. "Mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar ile, sizden evvel kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar da... size helaldir." (Maide 5)    

        Buna karşılık Müslüman bir kadının gayr-i Müslim bir erkekle (isterse bu erkek ehl-i kitap olsun) evlenmesi dinen mümkün değildir. İslam fıkııları Müslüman kadının Müslüman erkek dışında bir erkekle evlenemeyeceğini yukarıdaki bu ayetten ve Mumtehine suresinin 10. ayeti olan şu ayete dayanarak hükme bağlamışlar: "...Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir."    

      İslam bilginlerinin bu ayetleri gayri Müslim erkeklerle evlenmeyi yasaklayacak şekilde yorumlamaları başka bir din mensubuyla evlenmenin kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesine dayandırmışlardır.

 

Kirvelik bir akrabalık bağı mıdır?

      İslam dininde kirvelik diye bir akrabalık bağı yoktur. Kirvelik baba, oğul, ana kız, dayı, yeğen gibi akrabalık olmadığından kirve çocuklarının evlenmesinde hiçbir sakınca yoktur.  

       Toplumumuzdaki kirvelik bağı daha çok örfi bir bağdır. Örfi anlayışa göre kirve çocukları öz çocuklar gibi kabul edilmekte. Öz çocuk gibi kabul edildiklerinden bu çocukların birbiri ile evlenmesi uygun değildir deniliyor. Oysa abu anlayış ve örfün İslam nazarında bir hakikati yoktur. 

 

Günün Ayeti

Günahın açığını da gizlisini de bırakın Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.

 

Günün Hadisi

 Sizden biriniz mal ve yaradılış yönünden kendisinden üstün birini görürse hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın.”

( Buhârî, "Rikak",36)

 

Günün Sözü

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.

Hz. Hüseyin

 

Günün Duası

Allah’ım haftaya haramsız ve günahsız başlamayı ve haramsız ve günahsız bitirmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Halife kime denir?

Hz. Peygamber'in vefatından sonra, onun yerine devlet başkanı olarak geçenler için, Hz. Peygamber'in yerine geçerek dini koruyan, dünya işlerini düzenleyen anlamında kullanılan bir ıstılahtır.

 

Günün Nüktesi

Sonra ne olacaksın?

Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Kimsin?”

Hiç” demiş Hoca, “hiç kimseyim.”

Dudak bükülüp önemsenmediğini görünce,

...sormuş Hoca: “Sen kimsin?”

Mutasarrıf”ım demiş adam kabara kabara.

Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasreddin Hoca.

Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam...

Daha sonra?..” diye üstelemiş Hoca.

Vezir” demiş adam.

Daha daha sonra ne olacaksın?”

Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”

Peki ondan sonra?”

Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp “Hiiiç.” Demiş

Daha niye kabarıyorsun be adam, demiş Hoca.

Ben şimdiden, senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım.

YORUM EKLE