Balık yumurtası yemek caiz mi?

      Allah, suda yaşayan hayvanların helal olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bildirmektedir.

“Deniz avı ve onun yiyeceği size de, yolculara da bir geçimlik olarak helal kılınmıştır…” (Maide, 5/96)

      Sevgili Peygamberimiz de bu hususta “Denizin suyu temiz; ölüsü de helâldir.” (Muvatta, Tahâret, 12) buyurmaktadır.

      Buna göre balık ve yumurtası dinen helaldir yenilmesi de caizdir. 

 

Zevkine kağıt oynamak caiz mi?      

      Kağıt ve benzeri haram olan bir oyunu oynamak kumardır ve haramdır. Bu ister ödetmesine oynansın isterse zevkine her ikisi de haramdır. Tabi bu oyun ödetmesine oynandığı zaman günah daha da büyük olur.
       Ancak dama, futbol ve benzeri helal olan oyunları oynamakta bir sakınca yoktur. Fakat caiz olan bu oyunların kumara alet edilmemesi, kazananın, kazanma sonucunda oyundan bir menfaat elde etmemesi gerekir.

        Kaybeden de maddi bir zarara girmemesi gerekir. Çayına, gazozuna… Oyun oynamak da böyle değerlendirilmelidir.

 

İnsanın yaşadığı iyi ya da kötü her şey kaderinde var mıdır?      

      Kader ve kazaya inanmak iman altı esasından birisidir. Hayatta başımıza gelen her şey amma iyi amma kötü amma hayır amma şer her şey bir kader içerisinde tecelli etmektedir. Ancak kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek, kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalışmamalıdır.

      Kişi, “Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir edilmiş, ben ne yapayım? “ diyerek, günah işledikten sonra ya da yanlış yapıp suç işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret olarak ileri süremez. Çünkü bu fiiller, insanlar böyle tercih ettikleri için, bu seçime uygun olarak Allah tarafından yaratılmışlardır.

       Burada dileyen, tercih eden, isteyen kuldur; yaratan da Allah’tır. Kul sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir ama yaratan değildir; zira yaratmak Allah’a mahsustur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Allah her şeyin yaratıcısıdır.” (En’am, 6/102) buyrulmaktadır.

       Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim kötü ve yanlış işleri, sorumluluktan kaçarak Allah’a havale etmemize yol açmamalıdır. Bu kaderi istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazâya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak, İslâm’ın kader anlayışı ile bağdaşmaz. Allah her şeyi birtakım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da bir ilâhî kanundur ve bir kaderdir.

      Dolayısıyla kişinin “Ben ne yapayım, kaderim böyle.”  Diyerek günah ya da suç işlemesi ya da işledikten sonra kaderi suçlaması doğru değildir.

 

Günün Ayeti

Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir. 

Nisa 4/127.

 

Günün Hadisi

İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir."

Tirmizî, "Zühd", 61.

 

Günün Sözü

“Hiçbir insan işini sevmeden başarılı olamaz.”

David Sarnoff

 

Günün Duası

Ey günahları affeden Allah’ım bugüne kadar işlediğim bütün günahlarımı affet.

 

Bunları biliyor muyuz?

Ulemâ-i Râsihîn:
Kur'ân-ı Kerîm’in ve Hadisi-i Şeriflerin derin ve ince manalarını, işaretlerini anlayan alimlere denir.

 

Günün Nüktesi

Kız Çocuğu…

Hz. Âişe anlatıyor:

      Beraberinde iki kız çocuğu bulunan bir kadın yanıma gelip, benden bir sadaka istedi.

      Ben araştırdım ve evde bir hurmadan başka bir şey bulamadım. O hurmayı kadına verdim.

      Kadın, hurmayı ikiye bölüp çocuklarının her birisine birer parça verdi, sonra da gitti.

      Rasûlullah eve gelince durumu kendisine arz ettim.

      Buyurdu ki:

"Kim ki kendisine kız çocuk verilirse ve o da onlara ihsanda bulunursa; onlar kendisine ateşten hicap (perde) olurlar."

YORUM EKLE