Başkasının çocuğunu evlat edinmek caiz mi?

          İslam’a göre bir Müslüman, başkasının oğlunu veya kızını kendine öz evlat sayıp mirasına sahip kılamaz. Ne kadar öz evlâdım, dese, ne kadar da candan, ciğerden sevip saysa, yine başkasının evlâdı, yabancının oğlu, kızıdır. Bu yabancı çocuk, büyüyünce onu öz baba gibi kabul edemeyeceği gibi, hanımını da öz ana olarak göremez, yabancılara ait mahremiyet aralarında devam eder, kalkamaz. Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Zeyd’i kendisine evlat edinmiş, ancak Allah’u Teala daha sonra gönderdiği emirle bunu yasaklayıp, birinin başkasının öz oğlu, kızı olamayacağı bildirmiştir.

           Bu bakımdan İslâm’da evlat edinmek yoktur. Ama birinin çocuğunu alıp muvakkat bir zaman için meşgul olmak mümkündür. Yahut yetimlere, yoksullara, kimsesizlere bakmak için ayrı bir usul bulup yardım etmek sevaptır, güzel bir yardımseverliktir. Ancak öz evlat edinip mirasına varis yapmak caiz değildir.

 

Abdestliyken tavla oynayan kimsenin abdesti bozulur mu?

     Tavla, okey veya kağıt oynamak dinen yasaklandığı ve kumar kabul edildiği için haramdır. Dolayısıyla Müslüman kimse ister parasına, ister çayına, isterse zaman geçirmeye olsun kumar oynayamaz oynadığında haram işlemiş olur.

      Ancak kumar oynayan kimse, günah işlemekle beraber oynadığı kumarın abdestine bir zararı yoktur. Zira abdesti bozanlar arasında manevi şeyler yoktur. Maddi hadiseler abdesti bozar. Hanefilere göre vücuttan kanın çıkması, Şafiilere göre erkeğin kadına kadının erkeğe engelsiz dokunması ya da her iki mezhebe göre küçük veya büyük abdesti bozmak gibi hadiseler abdesti bozar.

      Buna göre abdestliyken tavla, okey, kağıt oynayan kimse oynadığı oyun haram olmakla beraber abdestine zarar vermez. Ancak adap açısından namaz kılmak istediğinde en azından ellerini yakarsa güzel olur.

 

Boşanan çiftlerin tekrar evlenmesi caiz mi? 

     Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkanı vardır.

     Ancak üçüncü boşamadan sonra ise kesin ayrılık söz konusudur. Bu durumda, kadın başka bir şahıs ile hileli olmayan bir evlilik yapmadıkça ve bu evlilik boşama ya da ölüm ile sona ermedikçe ilk eşi ile tekrar evlenmeleri mümkün değildir.

      Tabi buradaki evlilik hülle şeklinde anlaşmalı bir evlilik olmamalıdır. Şayet anlaşmalı bir evlilik olursa eski karı kocanın evlenmesi dinen uygun olmaz.

 

Allah’ın 99 isminden birisini çocuklara koymak caiz mi?

      Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber, bir hadisinde insanların kıyamet gününde isimleri ile çağırılacağını belirterek “çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 69) buyurmuştur.

      Çocuklara Allah’ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah’a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah’ın isimlerinden verilecekse başına “kul” anlamına gelen “abd” kelimesi eklenmelidir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkadir, Abdüllatif gibi.

 

Günün Ayeti

Yaradılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü?

Nazi’at, 79/27.

Günün Hadisi

Sizden biriniz yatağına girdiğinde, şöyle dua etsin: “Rabbim! senin adınla yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan, bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir (uyandırır)sen, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru!

 

Günün Sözü

Ahlak güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Hz. Ömer

Günün Duası

 Allah’ım bu günü ve haftayı geçmiş gün ve haftalardan daha  hayırlı ve bereketli eyle.

 

Günün Nüktesi

 Kudsi Hadis nedir? 

Hz. Peygamber'in Allaha nispet ettiği hadislerdir. Bu hadislerin manası Allah'tan, sözleri Hz. Peygamber'dendir. Hz. Peygamber bunları, "Allah şöyle buyuruyor" diye rivâyet eder.

 

Günün Nüktesi

Kim Öğrenmek İster

     Ebu Hureyre rivayet ediyor,  Resulullah dedi ki:

“Şu kelimeleri onlarla amel etmek ve onlarla amel edecek olana öğretmek için benden kim öğrenmek ister.”

     Bunun üzerine : “Ben ya Resulullah!” dedim. Resulü Ekrem elimden tutarak beş şeyi saydı ve buyurdu ki:

- Haramdan sakın! İnsanların en çok ibadet edeni olursun.

-Allah’ın sana ayırdığına razı ol! İnsanların en zengini olursun.

-Komşuna iyilik et! Gerçek mümin olursun.

-Kendin için istediğini insanlar için de iste. Hakiki Müslüman olursun.

-Çok gülme! Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

YORUM EKLE