Başkasının çocuğunu evlat edinmek caiz mi?

Başkasının çocuğunu evlat edinmek caiz mi?

           İslam’a göre bir Müslüman, başkasının oğlunu veya kızını kendine öz evlat sayıp mirasına sahip kılamaz. Ne kadar öz evlâdım, dese, ne kadar da candan, ciğerden sevip saysa, yine başkasının evlâdı, yabancının oğlu, kızıdır. Bu yabancı çocuk, büyüyünce onu öz baba gibi kabul edemeyeceği gibi, hanımını da öz ana olarak göremez, yabancılara ait mahremiyet aralarında devam eder, kalkamaz. Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Zeyd’i kendisine evlat edinmiş, ancak Allah’u Teala daha sonra gönderdiği emirle bunu yasaklayıp, birinin başkasının öz oğlu, kızı olamayacağı bildirmiştir.

           Bu bakımdan İslâm’da evlat edinmek yoktur. Ama birinin çocuğunu alıp muvakkat bir zaman için meşgul olmak mümkündür. Yahut yetimlere, yoksullara, kimsesizlere bakmak için ayrı bir usul bulup yardım etmek sevaptır, güzel bir yardımseverliktir. Ancak öz evlat edinip mirasına varis yapmak caiz değildir.

 

Kokoreç yemek caiz mi?

       Kokoreç yemede dinen bir sakınca yoktur. Çünkü kokoreç hayvan barsağından yapılmaktadır. Hayvan bağırsağı da ciğer, dalak, et gibi helal olduğuna göre kokoreç de helaldir. Dolayısıyla kokoreç yemede dinen bir sakınca yoktur.

 

İnsanın yaptıklarını kim yazıyor? 
     
İnsanın sağında ve solunda bulunan iki meleğe kiramen katibin adı verilir. Bu iki meleğin görevi ise; sağdaki melek iyi fiil ve davranışları soldaki ise insanın kötü fiillerini yazmaktır. Kur'an-ı Kerimde bu mükerrem melekler hakkında şöyle buyrulmaktadır. "İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”
        Madem her fiilimiz ve davranış kayıt alınması söz konusudur. O zaman bize düşen ve bizden beklenen daima iyi ve hayırlı işlere imza atıp sağ tarafımızdaki meleğe fiillerimizi yazdıralım.

 

Kişiyi öldüğü yerden başka bir yere defnetmek caiz mi?

       İnsanın ahiret yurdunda hesabını verirken bu dünyadaki inancı, ameli ne ise ona göre hesabı iyi ya da kötü olacaktır. Bu anlamda kişi ister öldüğü yere gömülsün, ister doğduğu yere ya da başka bir yere, itikadı ve ameli açısından bir şey değişmeyecektir.

        Kişinin öldüğü yere gömülmesi fıkıhçılara göre müstehaptır. Öldüğü yerden başka bir yere götürülüp gömülmesi ise fıkıhçılar arasında tartışma konusu olmuştur. Kimi fıkıhçılar öldüğü yere gömülmeli demiştir (ki ağırlıklı kabul edilen görüş de budur).  Kimisi de başka bir memlekete götürülebileceğini söylemişlerdir.

 

 

 

Günün Ayeti

“Allah’dan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.”

Âl-i İmrân, 3/134.

 

Günün Hadisi

Her kul öldüğü hal üzere diriltilir

 

Günün Sözü

Ahlak güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Hz. Ömer

 

Günün Duası

Allah'ım beni yeni bir güne eriştirdiğin için sana şükürler olsun. Allah'ım bu günümü de hayırla bitirmemi nasip et."

 

Bunları biliyor muyuz?

Setri avret nedir?

Namazın şartlarından birisi olan setr-i avret, namazda örtülmesi gereken  yerlerin örtülmesi anlamına gelmektedir.

 

Günün Nüktesi

Ebu Dücane…

     Gönlü hakikat incileriyle bezenmiş yüce sahabe takvada en ileri derecedeydi. Bütün namazlarını Peygamberin arkasında kılıyordu. Ebu Dücane seher vakti gelir gelmez evinden çıkıyor, Mescidi Nebevinin yolunu tutuyor, sabah namazını devamlı olarak Kainatın Efendisiyle kılıyordu. Fakat namazı kılar kılmaz dua ve tesbihleri beklemeden kalkıp gidiyordu. Bu husus Nebiyyi Muhteremin dikkatini çekmiş olacak ki bir gür sordular:

- Ey Ebu Dücane! Neden acele çıkıp gidiyorsun?

Ebu Dücanenin gönül dudakları dile geldi ve:

- Ey Allah’ın Sevgili Rasulü, dedi. Sana feda olayım. Sebebi şudur: Komşumun bahçesindeki hurmaların dalları bizim evin önüne kadar uzanıyor. Gecikecek olursam bizim çocuklar uyanacak ve rüzgarın tesiriyle avucumuza dökülen olgun hurmaları bilmeyerek yiyecek, midelerine haram lokma girmiş olacak. Buna meydan vermemek için dökülen hurmaları topluyor, komşumun evinin önüne bırakıyorum dedi.

      Ebu Dücanenin bu davranışı Hz. Peygamberi memnun etti ve duygulandırdı.

YORUM EKLE