Bayanın özel halde bulunduğu dönemde yemek pişirmesinde dinen bir sakınca var mı?

 Adetli kadının yemek pişirmesine dinen bir sakınca yoktur. Zira  adetlilik bir kusur veya eksiklik değildir. Bu tür inanışlar hurafedir ve başka dinlerde görülür. Kadın adetliyken bazı ibadetlerden muaf tutulur. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kâbe'yi tavaf edemez. 

     Ancak buradaki ibadetten muaflık onu kötü ve kusurlu görmekten değil bilakis kadını bu sıkıntılı günlerde bir anlamda dillendirmektir.

 

Latin harfleriyle yazılmış Kur’an-ı Kerim’I okumak caiz mi?

        Kur’an-ı Kerim Arapça indirilmiş ilahi bir kitaptır. Halen kullanmakta olduğumuz Latin alfabesinde yer alan harfler Arapça’daki bütün sesleri karşılamamaktadır.

        Bu sebeple bir takım özel harf ve işaretler kullanılmadan, Kur’an-ı Kerim’in Latin alfabesiyle eksiksiz ve doğru olarak yazılması ve hatasız okunması mümkün değildir. “Transkripsiyon” denilen özel harf ve işaretler ise, Arap harflerini bilmeyenler için bir anlam taşımaz.

         Bu itibarla Latin harfleriyle yazılmış Kur’an-ı Kerim’i doğru ve düzgün okuma imkanı olmadığından, bu harflerle yazılan Kur’an'ı okumak uygun değildir. Arap harflerini bilmeyen kişilerin, ezbere bildikleri sureleri ve yüzünden de Kur'an'ın mealini okumaları daha isabetli olur.

 

Saçı gösteren ince tülbentle kılınan namaz geçerli olur mu?

       Kadınların el, yüz ve ayakları dışında kalan bütün bedeni, erkeklerin ise göbek ile diz kapağı (bazı mezheplere göre ise diz altı )  arası avret mahallidir. Buraların, namazda ve namaz dışında yabancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin vücut hatlarını belli edecek şekilde dar, tenini gösterecek şekilde ince olmaması gerekir.

       Bu şartları taşımayan elbise ile kılınan namaz Hanefi ve Şafii mezhebine göre geçersizdir. Yeniden kılınması gerekir.

       Buna göre bayanın saç rengini gösteren ince tülbent ile kıldığı namaz geçersizdir. Yeniden kılınması gerekir.

 

Cuma günü nafile oruç tutmakta bir sakınca var mıdır?

      Oruç tutmak, bayram günleri gibi bazı günlerde mekruh görülmüştür. Aynı şekilde sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak da tenzihen mekruh görülmüştür.

     Hz. Peygamber; “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir” buyurmuştur (Ebû Davud, Savm, 50).

    Buna göre, Cuma günü kazaya kalan veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.

 

Günün Ayeti

“Allah’dan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.”

Âl-i İmrân, 3/134.

 

Günün Hadisi

"Üç şeyin ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir.  Nikah, talak ve ric'at.“

Ebu Davud, "Talak", 9.

 

Günün Sözü

Ahlak güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Hz. Ömer

 

Günün Duası

Allah'ım bizi kaybedeceğimiz imtihanlara tabi tutma.

 

Bunları biliyor muyuz?

Sünnet-i Müekkede nedir?

Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri işler ve ibadetler. Buna, Sünnet-i hüdâ da denir.

 

Günün Nüktesi

Allah’ın vaat ettiğini gördünüz mü?

            Allah Resulü Bedir savaşında öldürülen putperestlerin bulunduğu yere gider ve:

Şu filan kişi şurada, falan kişi burada öldürüldü der ve sonra öldürülenler hitap eder:

“Ey falan, Ey filan! Allah'ın size vaad ettiği doğru çıktı mı?

Allah'ın bana vaad ettiği şeyin doğru çıktığını gördünüz değil mi?

Allah size hezimet, bana galibiyet ve zafer vaad etmişti. İkisi de doğru çıktı değil mi?

Hz. Ömer sorar:

Ya Resulallah! Ruhsuz bedenlere nasıl böyle hitap ediyorsun? Onlar bundan ne anlarlar?

Allah Resulü şöyle cevap verir:

"Söylediklerimi onlar sizden daha iyi duyarlar. Ancak cevap veremezler"

(Buhari, "Megazi," 8.)

YORUM EKLE