Bebeğin sakat doğacağı kesinse aldırmak günah mı?

Bebeğin sakat doğacağı kesinse aldırmak günah mı?

     Anne hamilelikte ve doğum esnasında hayati tehlikeye girecekse kürtaj olabilir, çocuk sakat ve hasta diye kürtaj yapılması caiz değildir.

       Bu şekildeki bir muamele insan hayatına karsı islenmiş bir cinayettir ve haramdır. Sakat olanların da yasama hakki vardır, bunu Allah vermiştir. Dünya imtihan dünyasıdır. Yarın insanın ne hale geleceğini kimse bilemez.

 

Sakalı kesmenin hükmü nedir?

       Sakal bırakma, Hazreti Peygamberin önemli sünnetlerinden biridir. Sakal bırakma sünnet olduğundan terkinde farzın terki gibi bir hüküm verilmemiştir.
       Sakal bırakma sünneti konusunda Şafiî ile Hanefî alimleri arasında farklı görüş vardır. Şafiî’ye göre sakal bırakmak sünnettir. Kesimi ise mekruhtur.  Hanefi bilginlere göre ise sakalı kesmek haramdır. 

 

Niçin İnsanlar rızık konusunda eşit yaratılmadı?
        Allah herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Biz bazılarınızı bazılarınıza rızık hususunda üstün kıldık.”

        Tabi bunda pek çok hikmetler vardır.  Kimisi servet ile imtihan olurken kimisi de yokluk ya da az rızık ile imtihana tabi tutulmaktadır. Yani rızkın uhrevi sorumluluğu söz konusudur.

        Dolayısıyla Allah dilediğine az rızık verir, dilediğine ise bol rızık verir. Ama hangisi daha hayırlı onu da ancak Allah bilir.

         Biz kullara düşen teslimiyet içinde olmak ve kadere rıza göstermektir. Öyle ki bu hususla ilgili olarak Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim’de mealen: "Eğer Allah bütün kullarına (eşit olarak) bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O, ne miktar dilerse (rızkı o kadar) indirir. Şüphe yok ki O, kullarının her halinden hakkıyla haberdardır, (her şeyi) kemaliyle görendir." Şeklinde bizi uyarmaktadır.

 

İslam’da kan kardeşliği var mıdır?

      İslam dininde kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Karı kocanın birbirine verdiği kan aralarında evliliğe dair her hangi bir engel ya da kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe engel olan kardeşlik kan kardeşliği değil gerçek kardeşlik ile sütkardeşliğidir.

      Dolayısıyla karı kocanın ya da bir başkasının birbirine verdiği kan aralarında kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe de engel teşkil etmez. 

 

Namazda Şahadet parmağını kaldırmak sünnet midir?

     Hanefi mezhebine görenamaz kılan kimsenin, tahiyyatın teşehhüdünde "lâ ilâhe" derken sağ elin şahadet parmağını yukarı kaldırması  "illallâh" derken indirmesi sünnettir. Şâfii mezhebinde ise oturuşun sonuna kadar parmağın indirilmemesi sünnettir.

 

Günün Ayeti

İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

Maide 98.

 

Günün Hadisi

Allah, yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler. Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamı ile kullarına merhamet eder. 

Müslim, “Tövbe”, 21.

 

Günün Sözü

Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.
Denis Diderot

 

Günün Duası

Allah’ım kalbimizde imanı ve rahmeti daim eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Yed-i Beydâ Nedir?

 Hz. Mûsâ’nın mûcize olarak gösterdiği ve koynundan çıkardığında gözleri kamaştıran ve güneş ziyâsı saçan beyaz eli demektir.

 

Günün Nüktesi

Kayığa Karşı Araba…

Ahmed Vefık Paşa, Sultan Abdülaziz Han devrinde Osmanlı Devletinin Paris büyükelçisidir. Fransa İmparatoru III. Napolyon’un saltanat arabasının eşini yaptırır ve Paris’te onunla dolaşır. Fakat ortalık alt üst olur. Arabayı görenler, imparator geliyor” diye elleri ayaklarına dolanır. Durumu kendisine anlatmaya cesaret edemezler, fakat İmparatora bildirirler. Saraydan, kendisine, nezaket icabı olarak bu ara­bayı kullanmaması rica edilir.

Paşa:

“Derhal!... Kullanmaktan hemen vazgeçerim. Ama bir şartım var. İstanbul’daki Fransız büyükelçisi, Boğaziçi’nde gezinti yapmak için Padişahımızın kayığının eşini yaptırmış, onunla caka satarmış. Sefirleri o kayığı kullanmaktan vaz­geçsin, ben de bu arabaya binmeyeyim, der.”

Bunun üzerine İstanbul’daki Fransız sefiri bu nezaketsiz hareketinden hemen vazgeçer, Paşa da arabayı sefaretin ahırına çektirir.

 

 

YORUM EKLE