banner6

Bedelli askerlik için kredi kullanmak caiz mi?

       Faizin her çeşidi İslam dini tarafından yasaklanmış ve gerek ayeti kerimelerde gerekse hadisi şeriflerde de haram kılınmıştır. Hangi sebeple olursa olsun faiz alıp vermek caiz dinen değildir.

      Kredi kullanmak da faizli bir işlem olduğundan bedelli askerlik için de olsa almak vermek caiz değildir.

 

Hac için Kâbe’ye gitmenin hikmeti nedir?

         Mekke’de bulunan ve yeryüzünde Allah’a ibadet için inşa edilen ilk mabet özelliği taşıyan aynı zamanda da namazlarımızda kıblemiz olan Kâbeyi Hac’ın mekânı olarak Allah tayin etmiştir. Bu konuda Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (el-Âl-i İmran, 97)

         İslâm dininin doğup yayıldığı, vahyin indiği, Hz. Peygamber ve ashabının bin bir güçlük ve sıkıntı ile mücadeleler verdiği, ayrıca Hz. Âdem’den beri bazı peygamberlerin uğrak yeri olmuş kutsal toprakları görmek, muhakkak ki müminlerin dini duygularını güçlendirir ve İslâm’a olan bağlılıklarını artırır. Bundan dolayı Kâbe, hac için olabilecek en doğru mekândır.

         Bu ve benzeri hikmetlerden olsa gerek Allah’u Teala hac için Müslümanların Kabeye gitmelerini kendilerine farz kılmıştır.

 

Kredi alarak hacca gitmek caiz mi?

      Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından biridir. Hacca gitmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir. Kişinin hacca gitmek için parası yoksa yani hacca gidecek kadar gücü ve zenginliği yoksa zaten hac o kişiye farz değildir.

      Farz olmadığı için kredi alıp da hacca gitmek gerekmez. Kredi alarak hacca gitmek faizle yani haramla hac yapıldığından bundan sevap alınmaz.

 

Kendisine hac farz olan kişi, hacca gitmek yerine memleketindeki fakirlere para verse bu hac yerine geçer mi?

       Bir Müslüman yerine getirmekle mükellef olduğu ibadetini Yüce Allah’ın emrettiği şekilde yerine getirdiğinde o ibadeti ifa etmiş olur ve sevabını alır.

        Her ibadetin de kendine özgü farzları, olmazsa olmaz şartları vardır. Kişi mükellef olduğu ibadeti yapabilecekken onun yerine kendi kendine uygun gördüğü bir hayırlı işi yapmakla mükellefiyetinden sıyrılamaz. Çünkü Allah’ın kullarına emrettiği her şeyde insanlar için dünya ve âhirete yönelik pek çok hikmetler bulunmaktadır.

       Hac ibadeti de bu ibadet ve görevlerden bir tanesidir. Onun için kişi hac yerine para vererek bu farz ibadetinden kurtulmuş olmaz.

 

Günün Ayeti

Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin

Nur 24/27.

 

Günün Hadisi

“Hayâ ancak hayır kazandırır. ”
Buhârî, “Edeb”, 77.

 

Günün Sözü

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

M. Kemal ATATÜRK

 

Günün Duası

Allah’ım bugün beni olaylara ve kişilere karşı sabırlı eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Dâru’t-Teklif Nedir?
Kulların Allah’ın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer demektir ki bu da dünyadır.

 

Günün Nüktesi

Allah’a ve Ahirete İman eden…

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin.

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin.

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”
Buhârî, “Nikâh”, 80.

YORUM EKLE