Besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti helal olur mu?

Besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti helal olur mu?

      Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için, usûlüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usûlüne uygun kesim, Hanefilere göre besmele çekilerek, hayvanın nefes ve yemek boruları ile şah damarının veya iki şah damarından birinin kesilmesi şeklinde yapılır.    

     Besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre haram olur. Ama unutarak terk edilirse helâldir.

     Şâfiîler besmelenin kasten terk edilmesi halinde de etin yenilebileceği görüşündedirler.

     Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir (nahr) ve hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenilir.

      Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici âletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bilenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri, diğerinin gözü önünde kesilmemelidir.

Kişi vefat ettiğinde borçları varsa önce Allahın hakları mı Kulları hakları mı ödenir?

      Dinen insanın borcu ikiye ayrılmaktadır. Allah’a karşı borçlar, kullara karşı olan borçlar. Bir kimse, üzerinde mesela oruç borcu olduğu halde vefat etmişse bu onun için Allah’a karşı bir borçtur. Kişi hayattayken bu oruçlarını tutmaktan aciz kalmış ise, orucunun borcunu fidye vererek ödemelidir. Ödeyememiş ise o zaman mirasından ödemeleri için mirasçılarına vasiyet etmelidir.

     Aynı şekilde zekat, keffaret gibi borçları için de vasiyet ederse varisleri bunu bıraktığı mirasın üçte birinden yerine getirmek zorundadırlar. Vasiyet etmemesi halinde ise varisler dilerlerse onun borcunu ödeyebilirler.

      Borç Allaha karşı değil de kullara karşı ise o zaman bu borcu kişi ya ödemeli ya da helalık almalıdır. Zira dinimizde insanların kul haklarına saygılı olunması emredilmiş; kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen affetmedikçe, kimse tarafından affedilemeyeceği belirtilmiştir. Nitekim Veda Hutbesinde efendimiz: “Ey insanlar! Sizin canlarınız, mallarınız ırz ve namuslarınız, rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır. )” (Buhari, Hac, 132) buyurmuştur.

      Bu yüzden ölen kişinin borçları varsa, techiz ve tekfinden sonra kalan malının tamamından borçları ödenir. Kalan miras borçların tamamını ödemeye yetmiyorsa, bu terikenin tamamı borçlar oranında alacaklılara bölüştürülür.

    Ancak İslam alimleri kişinin ölümünden sonra kalan borçlarını ödeme hususunda öncelik Allah hakkı mı yoksa kulların hakkı mı hususunda ihtilaf etmiştir. Bazı mezhepler öncelikle Allahın hakkı ödenmelidir, bazıları ıse kulların hakkı ödenmelidir demiştir.

Bizde emanet bırakılan para ile ticaret yapmak dinen caiz mi?

           Bu konu İslam hukuku kitaplarında "vedia" konusunun içine giriyor. Kişiye verilen para bir emanettir. Dolayısıyla bunun, emanet bırakan kişinin rızası ve bilgisi dışında kullanılmak dinen caiz değildir. Çünkü bu parayı habersiz kullanmak emanete hıyanet olur ki emanete hıyanet etmek dinimizce yasaklanmış yapanı da kınanmış münafığa benzetilmiştir.

         Onun için emanet bırakılan bir mal veya para sahibinin izni olmadan başka birine kullandırmak, başkasına emanet etmek veya o malda herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak caiz değildir.

         Fakat emanet paranın sahibi, malı bırakırken emanet verdiği kişiye istediğin gibi kullan, harca, çalıştır…  derse ve bu yönde izin verirse emaneti alan kişi bu parayı ticarette de kullanabilir kendisinin bir ihtiyacı içinde kullanabilir. Tabi sahibi istediği zaman geri ödemek şartı ile harcayabilir.

Günün Ayeti

Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah indinde en sevilmeyen şeydir.”

(Saff: 61/3)

Günün Hadisi

“Sabır, felâketle karşılaştığın ilk andaki metanetindir.”

Buhârî, “Cenâiz”, 32.

Günün Sözü  

Çekilen her acının en etkili tesellisi, bizden daha fazla acı çeken insanları düşünmektir.

Ernest Renan

Günün Duası

Allah’ım bugün yapacağım bütün hayır, ibadet ve duaları samimi ve ihlaslı yapabilmeyi bana nasip et.

Bunları biliyor muyuz?

Cem’l’- Kur’an ne demektir?

Kur'ân'ın toplanması, mushaf hâline getirilmesi demektir.

Günün Nüktesi

Ey Allah’ın Kulları…

      Ebû Hüreyreden rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın.

      Ey Allah’ın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez.

 

YORUM EKLE