Bir dilek için mezara çaput bağlamak caiz mi?

 

Türbelerin ve mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün ve ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm'ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir.

Mezar veya türbelerde yatan kişilerin duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak, mezar ve türbelere bez bağlamak, mum yakmak, tevhid dini olan İslâm ile bağdaşmaz.

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabrin yanına gelince de Hz. Peygamberin tavsiye ettiği gibi; “’minler yurdunun sakinleri sizlere selam olsun. İnşâallâh biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah’tan afiyet dilerim” demelidir.

Aynı zaman da kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur. Ancak kabrin başında yüksek sesle ağlayıp ağıt yakması veya bir dilek için bezi, çaput bağlaması ise uygun bir davranış değildir.

 

Eşlerin birbirlerine kan vermesi nikaha bir zarar verir mi?

İslam dininde kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Kan kardeşliği olmadığından kişilerin birbirine kan vermesi ile kardeş olmazlar. Bu anlamda karı kocanın birbirine verdiği kan aralarında evliliğe dair her hangi bir engel ya da kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe engel olan kardeşlik kan kardeşliği değil gerçek kardeşlik ile sütkardeşliğidir.

Dolayısıyla karı kocanın ya da bir başkasının birbirine verdiği kan aralarında kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe de engel teşkil etmez. 

 

Dünyaya gönderilen peygamber sayısı belli mi?

Allah, ilk insandan itibaren dünyaya peygamber göndermiştir. İlk insan Hz. Âdem aynı zaman da ilk peygamberdir. Son peygamber ise Hz. Muhammed aleyhisselamdır.

İlk Peygamber Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar pek çok Peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen bu Peygamberlerin sayısı konusunda Kuran’ı Kerim’de bir bilgi yoktur. Ancak sevgili peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde bu sayıyı 124 bin olarak haber vermektedir.

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen bütün peygamberler haktır ve Allah’ın dini İslam’ı tebliğ etmişlerdir. Bütün bu peygamberlere de inanmak ve uymak gerekir. Ayrıca bize düşen görev peygamberlerin sayısından ziyade onlara iman etmek ve mesajlarına uymaktır.

 

Günün Ayeti

Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar; şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.

İsra, 17/27.

 

Günün Hadisi

İnsanların Allah'a manen en yakın olanı, önce selam verendir.

Ebu Davud, “Edeb,” 133.

 

Günün Sözü

Batan güneş için ağlayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.

Dale Carnegde

 

Günün Duası

Allah’ım bizi şükreden kullarından eyle. Nankör olan kullarından da uzak eyle.

 

Bunları Biliyor muyuz?

İbnü's-sebîl kimdir?

Kendi memleketinde malı olmakla birlikte, bulunduğu yerde malı, parası olmayan, bu nedenle yolda kalan kimseyi ifade etmektedir. Gurbette, herhangi bir sebeple muhtaç duruma düşen kimse, memleketinde malı da olsa, bundan yararlanamadığı sürece, fakir olarak kabul edilir ve kendisine zekâttan hisse verilir. 

 

Günün Nüktesi

Hiç Allah’a karşı böyle kul olabildin mi?

İbrahim Ethem Hazretleri azat etmek için bir köle almıştı

Sordu: Adın ne?

Ne diye çağırırsanız odur?”

Ne yemek istersin?”

Ne verirseniz onu yerim.”

Ne is yaparsın?”

Ne emrederseniz onu yaparım”

Ne arzu edersin?”

Kölenin arzusu olur mu? Efendinin dileği kölenin arzusudur.”

Bu cevaplar karşısında İbrahim Ethem Hüngür hüngür ağladı.

Kendi kendine dedi:

Be hey miskin kulluğu bu köleden öğren. Sen hiç ömründe Allah’a karşı böyle kul olabildin mi?

YORUM EKLE