Bir hayvanın kurban olmasına engel olan kusurlar nelerdir?


Kurban, bir ibadet olduğu için, kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki; bunlar, hayvanın kurban olmasına engeldir. Bu kusurların başlıcaları şunlardır:

İki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, ölüm derecesinde hasta olan... hayvanlar kurban edilmezler.

Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden birazı dökülmüş ve burulmuş hayvanların kurban edilmeleri caizdir.

 

 

Kurban kesmek için ne kadar mala sahip olmak gerekir?

Kurban kesmekle mükellef olabilmek için borcun ve temel ihtiyaçların dışında artıcı olsun olmasın 85 gram altına ya da buna denk paraya veya mala sahip olmak gerekir. Borcu düştükten sonra kişinin elinde 85 gram altının altında bir rakam kalırsa bu kimseye Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip değildir.

Hacda ne için şeytan taşlanıyor?

Bu hareket, temsili olup, insandaki menfi ve şeytanın vesvesesi ile doğan hisleri defetmek için yapılmaktadır. Böylelikle şeytan kahrolmakta ve insana vesvese vermekten ve azdırmaktan ümit kesmektedir.

 

Hacı olmuş kimse dini bir yasağı işlediğinde ona daha fazla mı günah yazılıyor?

Bazı kişiler ‘hacca gitmek istiyorum; ama ya tövbemi tutamazsam, hacı olmanın gereklerini yerine getiremezsem’ diye düşünüp ibadetini erteliyor. Keşke mümkün olsa da hacdan sonra insan günah işlemese; ama insanız ve günah işlemeye de meyilliyizdir.

Tövbe etmek de insanlar içindir. İnsan bu hayatta yaşadığı sürece günah işlemesi muhtemeldir. Ancak her zaman da tövbe hakkı ve imkanı vardır. Bunun için bir insan hacca gücü yetiyorsa bu ibadeti yapmalıdır. Çünkü imkanı olana bu ibadet farzdır ve belki bir daha bu imkanı da bulamayacaktır. Belki de hac onun için çok güzel açılımlara vesile olacaktır. Hacı olmanın gerekleri aynı zamanda Müslüman olmanın gerekleridir.

Hacı olan da olmayan da namaz kılmalıdır. Hacı namaz kılmazsa namaz kılmamasının günahını taşıyor demektir. Haccı artık yok oldu, haccı kabul olmadı manasına gelmez. Onu Allah bilir. Hacı olmak belki bir bilinç halidir. Müslüman yalan söylememeli, hırsızlık yapmamalı, insanları aldatmamalı, gıybet etmemelidir. Bu fiiller hacı için de hacı olmayan için de kötüdür ve sakınmak gerekir.

Mümin kul ‘Hacda tövbe ettim, kabul olmuştur inşallah. Bir daha ben bu yanlış şeyleri yapmayayım da ahirete günahsız gideyim’ anlayışı ile bir hayat sürmelidir.

 

Bayramdan önce düğün yapmanın bir sakıncası var mı?

İslam dini, Müslümanların evlenip, yuva kurmalarına büyük önem verri. Kur'an-ı kerim'de evliliği teşvik eden bir çok ayet olduğu gibi Hazret-i Peygamber de evlilik iççin bir çok söz sarf etmiştir.

Ama ne Kur'an-ı kerim'de ne de peygamberlerin sünnetinde iki bayram arasında evlenmeyi yasaklayan bir nass(delil) yoktur.

B u yöndeki inanış ve söylentiler İslam dininin nikah bağı ile bağdaşmaz. Bağdaşmadığı gibi hurafeden öte gitmez. Kaldı ki, iki bayram arası olmayan bir zaman da söz konusu değildir. Ramazan bayramı ile kurban bayramı arası olduğu gibi, Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arası da bir zaman dilimidir.

Buna göre her zaman nikah akdini şartlar oluştuğu vakit yapmak caizdir

 

Günün Ayeti

Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz ve kim ahiret nimetini isterse ona ondan veririz.

 

Günün Hadisi

haset, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi hayırları yer tüketir."

 

Günün Duası

Allah’ım bizi malla, makamla, evlatla ve şehvetle imtihan etme.

 

Günün Sözü

İnsan geri alamayacağı hiçbir şeyi yapmamalıdır.

Stalker

 

Bunları biliyor muyuz?

Udhiye nedir?

Allah'a manevi olarak yakınlaşmak amacıyla, usulüne uygun olarak kurban edilen, belirli şartları taşıyan hayvan demektir.

 

Günün Nüktesi

Kişi sevdiği ile beraberdir

Enes bin Mâlik –radıyallahu anh- anlatıyor:

Rasulallah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e bir adam geldi ve:

"Ya Rasulullah! Kıyamet ne zamandır?" dedi.

Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- :

"Kıyamet için ne hazırladın?" diye sorunca o da:

"Allah ve Rasulü'nün muhabbetini…" cevabını verdi.

Bunun üzerine Rasul-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın." buyurdular.

Enes –radıyallahu anh- bu rivayetin devamında der ki:

"İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi Allah'ın Nebisi'nin "Muhakkak sen sevdiğinle berabersin" sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı, O'nun Rasulü'nü, Ebu Bekr'i ve Ömer'i seviyorum ve –her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamasam da- onlarla beraber olmayı umuyorum"


 


 

YORUM EKLE