Bir imkan elde etmek için imanı inkar etmek imana zarar verir mi?

      Küfrü yani dinden çıkmayı gerektiren ifadelerin telaffuzu halinde dinden çıkılmış olur. Bu şekilde dinden çıkan kişinin, dini hükümlere göre, eşiyle aralarındaki nikah bağı da kopar. Ancak, zorlanarak küfrü gerektiren sözleri söylemek zorunda kalan kişiler, bu hükmün dışındadırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim Nahl süresi 106. ayetinde: "İmandan sonra Allah'a karşı küfre saparak, -kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlananlar hariç-, küfre sinesini açan kimseler üstüne muhakkak ki, Allah'tan bir gazap iner ve kendilerine büyük bir azap vardır" buyrulmuştur.

      Ayetten anlaşılan, küfrü gerektiren sözlerin isteyerek bilinçle söylenmesi halinde dinden çıkılacağı, ancak, kalbi imanla dolu olduğu halde zor ve baskı sonucu bu tür sözleri söyleyenin dinden çıkmayacağıdır.

       Zorlama, fıkıh dilinde: Bir kimseyi tehdit ve korkutma ile rızası olmaksızın bir sözü söylemeye veya bir işi işlemeye mecbur bırakmaktır. Tabi zorlayanın, o işi yaptırmaya muktedir olması da şart koşulmuştur.

      Örneğin Avrupa'da işçi ya da mülteci olabilmek maksadıyla, Müslüman olmadığını söylemek zorlama ile ilgili hükümler mevcut olmadığından bu sözlerin söylenmesi caiz değildir. Zira kişi kendi iradesi ve seçeneğiyle bu sözleri söylediğinden imanı hafife atmış ve böylece imanına zarar vermiş olur.

 

Ezan okunmaya başlar başlamaz namaz kılınabilir mi?

       Namaz kılmada esas olan ezanın okunması değil namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Yani bir namaz vakti girmişse ezan okunmamış olsa dahi o namaz kılınabilir.

       Aynı şekilde bir namaz vakti girmemişse ezan okunsa dahi kılınmaz. Mesela hoca yanlışlıkla sabah namazı vakti girdi diye ezan okursa ve vakit girmemişse velev ki ezan okunmuş olsa dahi namaz kılınmaz kılınsa da geçersizdir. Çünkü vakit girmemiştir.

      Aynı şekilde namaz vakti girmişse ama gerek elektrik olmayışından, gerekse imamın herhangi bir maruzatından dolayı ezan okunmamışsa bile namaz vakti girmiştir.  Kişi namazını kılabilir

      Buna göre vakit girmiş ise ezan okunurken namaz kılmamızda bir sakınca yoktur. Ancak imkan varsa ezanın bitimine kadar beklemek daha evladır.

 

Üzerinde kul hakkı ile ölen kimse Cennete giremez mi?

      Kul hakkı kâfirlik değildir. Her Müslüman günahkar da olsa cehenneme girse bile cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete yalnız İslam’a inanmayanlar giremez. Ne kadar çok günahkâr olursa olsun, Müslüman, günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak Cennete girer. Kul bu dünyada da ahiret gününde de hakkını helal etmese Allah ahiret gününde kul hakkı suçunu işleyenin sevaplarından alır hakkı olana verir. Sevap yoksa hakkı olanın günahlarını alır hak gasbedene yazar.

       Nitekim bu hususta sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır.

       Kişi bir kul hakkı yemişse kul hakkını hemen ödemeli, hak sahibi ile helalleşmeli. Kul borcu ile ölürse ahiret gününde hak sahibi onu affetmese cezasını çeker. Daha sonra tekrar cennete girer. 

       Dolayısıyla kul hakkı ağır bir haktır. Kişi hakkını affetmese cehenneme gitmeye sebep olabilir. Ama cehenneme gidilse bile günahın cezası çekildikten sonra müslümansa cennete girecektir. Tabi cehennemin o şiddetli azabını da göz önünde bulundurmak lazım ve ona göre kul hakkına riayet etmemiz gerekir

 

Günün Ayeti

"Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

Casiye, 45/15.

 

Günün Hadisi

"Suyu üç nefeste içmek hem insanı suya kandırır, hem mideye daha faydalıdır, hem sağlığa daha uygundur."

(Müslim, "Eşribe", 123.

 

Günün Sözü

Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Yunus Emre

 

Günün Duası

Allah'ım sahip olduğumuz iman ve nimetlerin kıymetini bilen kullarından eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Nefhat-ül-Ba's Nedir?

İsrafil aleyhisselâmın,  sûr denilen bir âlete ikinci defa üflemesiyle bütün canlıların dirilmesi demektir.

 

Günün Nüktesi

Kuşların Ötüşünün Anlamı...

            Hz. Süleyman kuşların ötüşüne verdiği manayı Begavî , şöyle nakleder:

Tavus kuşu, Hz. Süleyman'ın huzurunda ötmüştü Hz Süleyman orada bulunanlara:

Bunun ne dediğini biliyor musunuz? diye sordu Onlar:

Hayır, bilmiyoruz diye cevap verdiler .

Hz Süleyman, etrafındaki kimselere şu açıklamayı yaptı:

Tavus kuşu ötmesi ile; "Cezalandırdığın gibi cezalanırsın"

Hüdhüd kuşu ötmesi ile; "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz"

Göçeğen kuşu ötmesi ile; "ALLAH u Teala'dan mağfiret dileyiniz ey günahkarlar"

Kaya kuşu ötmesi ile, "Her canlı ölecektir Her yeni, eskiyip çürüyecektir"

Kırlangıç kuşu ötmesi ile, "Hayırdan ne yaparsanız sonra onu bulursunuz"

Güvercin ötmesi ile; "Gökleri ve yeri yaratan Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim

Kumrunun ötmesi ile, "Sübhane Rabbiy-el-e'la"

Karganın ötmesi ile; "Her şey helak olacaktır

Kustat kuşunun ötmesi ile; "Susan, başına bela ve musibet gelmesinden kurtulur

Papağanın ötmesi ile; "Düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun

Doğan kuşunun ötmesi ile, "Sübhane ,Rabbî ve bihamdihi

Kurbağanın bağırması il; "Sübhane Rabbiy-el-Kuddüs" der.

YORUM EKLE