Bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata vade farkı koyarak satmak caiz midir?

Bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata vade farkı koyarak satmak caiz midir?

        Bir malı peşin fiyatına nispetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur.

       Çünkü burada paranın malla değişimi söz konusudur. İslam hukukuna göre böyle bir muamelede faiz meydana gelmez. Mesela bir malı peşin 1.000 liradan ve veresiye 2.000 liradan almak veya satmak caizdir. Peşin ile veresiye arasındaki fark faiz değildir.

        Veresiye alış verişlerde akit yapılırken satışa konu olan mal, ödenecek fiyat ve ödeme zamanı belli olmalıdır. Bu üç şart yerine geldikten sonra peşin ve veresiye fiyatların farklı olması önemli değildir.

 

Melekler Allah’a isyan edeler mi?

       Nurdan yaratılan ve insandan tamamen farklı olan melekler Allah'a isyân etmezler. Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar. Daima Allah'a ibadet ve itaat ederler. Kur'ân'da bu hususa şöyle işaret edilmektedir: "Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar."  "Şüphesiz Rabbin katındaki (Melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler, yalnız O'na secde ederler" (A'raf, 7/206)

         Buna göre melekler hiçbir zaman Allah’a isyan etmez ve asi olmazlar. Meleklerin günah işleme fonksiyonları da yoktur. Halk arasında şeytan da bir melekti ama Allah’a isyan etti inancı doğru bir inanç değildir. Zira şeytan melek değildi. Melekler nurdan, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. 

 

İnsanlara rızkın farklı verilmesinin bir hikmeti var mı?
       
Allah herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Biz bazılarınızı bazılarınıza rızık hususunda üstün kıldık.”(Nahl,16/71.)

        Tabi bunda pek çok hikmetler vardır.  Kimisi servet ile imtihan olurken kimisi de yokluk ya da az rızık ile imtihana tabi tutulmaktadır. Yani rızkın uhrevi sorumluluğu söz konusudur. Dolayısıyla Allah dilediğine az  rızık verir, dilediğine ise bol rızık verir. Ama hangisi daha hayırlı onu da ancak Allah bilir.

         Biz kullara düşen teslimiyet içinde olmak  ve kadere rıza göstermektir. Öyle ki bu hususla ilgili  olarak Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim’de mealen: "Eğer Allah bütün kullarına (eşit olarak) bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O, ne miktar dilerse (rızkı o kadar) indirir. Şüphe yok ki O, kulların (ın her halin)den hakkıyla haberdardır, (her şeyi) kemaliyle görendir." (Şûra, 42/27) Şeklinde bizi uyarmaktadır.

 

Günün Ayeti

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

Zuhruf, 43/36.

 

Günün Hadisi

“Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.”

Müslim, "Birr",  30.

 

Günün Sözü

İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde  konuşmak. (Sadi)

 

Günün Duası

Allah’ım bizi doymak bilmeyen nefisten koru.

 

Bunları biliyor muyuz?

İbadet-i Maliyye Nedir?

Zekat, sadaka-i fıtr gibi mal ile yapılan ibadetler demektir.

 Günün Nüktesi

Sıkıntı…

Birisi Hz. Ali’ye geldi ve

“O kadar dertliyim ki sıkıntıdan ölüyorum.” dedi.

Hz. Ali; “İki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın. dedi.

Adam; “Sor Ya Ali dedi.

Hz. Ali; “Dünyaya geldiğin zaman bu dert seninle birlikte mi dünyaya geldi?”

Adam; ”Hayır.”

Hz. Ali; ”Dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı?

Adam; ”Hayır” dedi.

Hz. Ali son olarak şöyle buyurdu;

“Seninle birlikte gelmeyen ve giderken de seninle birlikte olmayacak olan bir dert, senin bu kadar zamanını almamalı. Sabırlı ol. Yer yüzündekilere çok ümit bağlamaktansa yüzünü Âlemlerin Rabbine çevir.”

 

YORUM EKLE

banner2