Bir yeri kiraya verirken alınan depozit caiz midir?

      Kiracının, kiraladığı yeri muhafaza hususunda, özürsüz olarak kusur etmesi neticesinde veya kiracının icabında ödemeden ayrıldığı kira, elektirik parası su parası gibi, paraları telafi edebilmek için kiracıdan kefil veya (rehin) depozit alınabilir. Rehin (depozit) alacağın teminatıdır. Ayrıca, kiracının izni olmadıkça, rehin (depozit) alan rehinden istifade edemez.

      Bu para emânet hükmündedir. Kira mukavelesi bitince, kiracının kiralayanı borcu yoksa, aynen iade edilir.

Burnu estetik yapmaz caiz mi?

      İslam dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirli hale getiren, takı takma, saçları tarama, meşru ölçüde süslenme, güzel giyinme... gibi davranışları mubah kılmıştır. Ancak, fıtraten yani yaratılıştan verilmiş özellik ve şekillerin değiştirilmesini yasaklamıştır.   Nitekim Rasulüllah Efendimiz, süslenmek maksadıyla vücutlarına dövme yapan veya yaptıranlara, dişlerini yontarak seyrekleştiren ve şeklini değiştirenlere lanet etmiştir.

      Buna göre, Allah'ın yarattığı şekli beğenmeyerek, ameliyatla bazı uzuvların şekillerini değiştirmek, tabiî güzelliğin fevkinde güzellik aramak dinen caiz değildir. Kur'an-ı Kerim, şeytanın "Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratılışını değiştirecekler" (Nisa, 119) dediğini naklederek, bu tür davranışları şeytanî işler olarak nitelemektedir.

     Dolayısıyla güzellik için burna estetik yapmak dinen uygun değildir.

Baba hayatteyken malını çocukları arasında paylaştırması caiz mi?

        İslamiyet de ölüm hak, miras helal diye bir söz vardır. Kişi ölmediği sürece malı miras olmaz ve yakınlarına miras olarak intikal etmez. Yaşamakta olan mal sahibi malını, helal ve caiz olmak şartıyla dilediği gibi harcar, tüketir ve -akrabası olsun, olmasın- istediğine verir. Yakınlarının ona "Bizim mirasımızı azaltıyor veya yok ediyorsun" deme hakları yoktur.   

        Mümin, yakınlarına miras bırakmakla yükümlü değildir, ihtiyaç içinde iseler onların nafakaların (geçimlerini) temin etmekle yükümlüdür. Nafaka temin ödevini yerine getirmekte olan bir mümin, geriye kalan malı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir.

        Buna göre kişi ölmeden önce malını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kişi ölmeden önce ister malını dağıtır, ister yiyer, ister miras bırakır, isterse de çocukları arasında ölmeden dağıtabilir. Bütün bunlar caizdir ve de geçerlidir.

 

Günün Ayeti

Her kim imanı küfürle değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur.

Bakara, 2/108

 

Günün Hadisi

Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır.

Tirmizi, “Birr”, 16.

 

Günün Duası

Allah’ım günümüzü hayırlı kazancımızı bereketli eyle.

 

 

Günün Sözü

Aşkın gözü körkulağı sağırdır; ne doğru yolu görür ne doğru sözü duyar.

Cenap Şahabettin

 

Bunları biliyor muyuz?

Tahkiki İman nedir?

Kesin delillere ve araştırmaya dayalı olarak inanılması gereken imanın esaslarına inanmak demektir.

 

Günün Nüktesi

Kuyuya düşseydi çıkarmaz mıydınız?

 Ebu Kilabe anlatıyor:

 Ebu Derda bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı. Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı.

 Ebu Derda bu gruba sordu:

 Bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız?

 Çalışırdık.

 Öyleyse kardeşinize sövmeyiniz de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah’a hamd ediniz!

 Sen ona buğz etmiyor musun?

 Ben ona değil, onun yaptığı işe buğz ediyorum.

YORUM EKLE

banner2