Boşanma halinde Çocukların nafakalarından sadece baba mı sorumludur?

 

      Kız olsun erkek olsun, çocukların nafakalarını temin babanın görevidir. Annenin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Babanın yokluğunda çocukları geçindirme görevi babanın babasına, o da yoksa diğer akrabaya düşer.

 

 

      Baba küçük çocuklarına, çalışıp kazanacakları çağa gelinceye kadar bakmağa mecburdur. Çocuklar için belirlenecek nafakalar, onların yaşlarına ve babalarının servetine uygun ve yeterli miktarda olmalıdır. Babalarının geliri yeterli ise çocuklar için birer hizmetçi, yetmezse ikişer hizmetçi de tutulabilir.

 

 

 

      Kız evladın, kendine yetecek malı yok ve evli de değilse nafakası babasına aittir. İster bakire olsun isterse iddetini tamamlamış dul olsun, fark etmez. Evladın öğrenim masrafları babaya aittir.

 

 

 

      Çocuk için takdir edilen nafaka anneye verilir. Annenin nafakayı çocuğa harcamadığı tespit edilirse ya nafaka güvenilir bir kişiye verilerek annenin ondan sabah akşam azar azar alması temin edilir veya nafakayı harcama vazifesi annenin dışında birine verilir.

 

 

 

 

 

 

 

Apartman altındaki mescitlerde kılınan cuma namazı geçerli olur mu?

 

 

 

     Cuma namazının geçerli olmasının şartlarından birisi de namaz kılınan yerin herkese açık olmasıdır. Yani namaz kılınacak mekanın her Müslüman’a açık olması gerekir.

 

 

 

     Bunun yanında izin alınmak kaydı ile işyeri ve apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde Cuma namazı kılınabilir.

 

 

 

     Burada bu şartlara riayet edilerek kılınan Cuma ve diğer vakit namazları geçerli, kılınan namaz da caizdir.

 

 

 

 

 

 

 

Karı kocanın farklı mezheplerden olmasında dinen bir sakınca var mı?

 

 

 

      Mezhepler, denize ulaşan su yollarına benzerler. İslam denizse, mezhepleri de bu su yollarıdır. Onun için Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbelî mezhepleri İslam dininin ameldeki hak olan dört mezhebidir. Bu dört mezhep de hak olduğundan Müslüman kimse hangi mezhebe intisap ederse etsin caizdir.

 

 

 

      Eşlerin farklı mezheplerden olması da dinen sakıncalı değildir. Bilakis caizdir. Eşlerin farklı mezheplerden olmasında bir sakınca olmadığından tarafların mezhep değiştirmeleri gerekmez. Ancak mezhep değiştirmek isterlerse de dinen bunda da bir sakınca yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Güzel görünmek için estetik yaptırmak caiz mi?

 

 

 

     Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek dinen caizdir hatta teşvik edilmiştir.

 

 

 

     Ancak Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır ki bu da dinen uygun değildir.

 

 

 

 

 

 

 

Namaz ne zaman farz kılındı?

         İslam'ın başlangıç yıllarında Peygamber Efendimiz sabah ve akşam olmak üzere ikişer rekat namaz kılıyordu. Ancak günlük beş vakit olarak şimdi bizim kıldığımız namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac gecesinde farz kılınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

 

 

Kıyamet günü insanlar biraraya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler.

 

 

 

Ahkaf 6

 

 

 

 

 

 

 

Günün Hadisi

 

 

 

İnsanların Allah'a en yakın olanı, önce selamı verenidir.

 

 

 

(Ebu Davud, Edeb 133)

 

 

 

 

 

 

 

Günün Duası

 

 

 

 “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.”

 

 

 

(Hakim, "De’avat," No:1878)

 

 

 

 

 

 

 

Günün Sözü

 

 

 

Uzun konuşanı kıssa kesmektir

 

 

 

Platon

 

 

 

 

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

 

 

Ahkam-ı Hamse Nedir?

 

 

 

       Beş hüküm anlamına gelen "ahkâm-ı hamse"; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram'dan oluşan teklifi hükümlere denir.

 

 

 

       Hanefî bilginlerin dışındaki fakihlerin çoğunluğu, kesin bir delille yapılması istenen dini görevleri "vacip"; Hanefî bilginler ise, kesin bir delille yapılması istenen dini görevleri "farz", zannî bir delille yapılması istenen dini görevleri ise "vacip" olarak isimlendirmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Nüktesi

 

 

 

Uğruna dövüşğünüz dünya bu işte…

 

 

 

"Hz. Ebu Bekir bir gün bir ceviz için kavga eden çocukların arasına girer.

 

 

 

Durun, ben ikinize de pay edeyim der.

 

 

 

Cevizi kırar içi boş çıkar.

 

 

 

Mübarek çocuklara döner,

 

 

 

- Biliyor musunuz, der.

 

 

 

-Uğruna dövüşğünüz dünya bu işte. “

YORUM EKLE