Bu dünyada engelli olan ahrette de engelli mi olur?


     Cennete girenler ölümsüz hayatın zevkini ve sevincini yaşarlar. Orada hastalık, ihtiyarlık, sakatlık, keder, sıkıntı ve buna benzer şeyler yoktur. Sayısız nimetler ve gençlik vardır. Yaşlanmak, ölmek, kederlenmek yoktur.

      Nitekim sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir: Siz cennette ebediyen kalacak hiç ölmeyeceksiniz; hep sağlıklı olacak hiç hastalanmayacaksınız, hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız; hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz”

     Buna göre bu dünyada kör ya da sakat olan ahrette de kör ya da sakat olmayacaktır. Çünkü cennette bu anlamda eksiklikler yoktur.

 

Bir yeri kiraya verirken alınan depozit caiz midir?

      Kiracının, kiraladığı yeri muhafaza hususunda, özürsüz olarak kusur etmesi neticesinde veya kiracının icabında ödemeden ayrıldığı kira, elektrik parası su parası gibi, paraları telafi edebilmek için kiracıdan kefil veya (rehin) depozit alınabilir. Rehin (depozit) alacağın teminatıdır. Ayrıca, kiracının izni olmadıkça, rehin (depozit) alan rehinden istifade edemez.

      Bu para emanet hükmündedir. Kira mukavelesi bitince, kiracının kiralayanı borcu yoksa aynen iade edilir.

 

Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonucunda elde edilen bonusları almak dinen caiz mi?

      Bu bir ticaret neticesinde elde edilen bir haktır ki iş yeri sahibi iş yerini ya da kurumunu ticaret anlamında cazip hale getirmek için verdiği bir promosyondur.

     Bu haksız kazanç olan faiz gibi algılanmamalıdır. Faiz paradan para kazanmaktır. Bonus ise yapılan bir alış veriş neticesinde kazanılan ya da verilen artı bir ikramdır.

 

Allah’a inanmayan kişinin kestiği hayvanın eti yenir mi?

        Allah'ı tanımayan, Allah’a inanmayan bir kimse ne Müslüman olur ne de ehli kitap olur. Bunlardan da olmadığı için İslam inancına göre kestiği hayvanın eti yenmez. Zira İslam’a göre ancak Müslüman’ın ve ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hıristiyan kimsenin kestiği hayvanın eti yenir.

 

Ölüler için Yasin dışında bir sure okuyabilir miyiz?

      Kur’an-ı Kerim’in bütün ayetleri ve sureleri değerlidir. Bu ayetler ve surelerin hepsi de ölülerimize okunabilir. Ölülerimize özellikle Yasin suresi okumamız Hz. Peygamberin tavsiyesine binaendir. 

     Buna göre ölülerimize Yasin okuyabildiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’i herhangi bir suresini de okuyabiliriz. Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur.

 

Günün Ayeti

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası

Al-i İmran 162.

 

Günün Ayeti

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası

Al-i İmran 162.

 

Günün Hadisi

Allah kullarına merhametle ve büyük lütfuyla muamele eder. Bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur.

Buhari, “Edeb,” 35.

 

Günün Sözü

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Platon

 

Günün Duası

Allah’ım bizi sevdiklerimizle imtihan etme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Tebliğ Nedir?

Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajı insanlara aynen ulaştırmalarıdır

 

Günün Nüktesi

Söyle ey nefis...

       Şam yakınlarında Mute’de, hicretin sekizinci yılında, on bin kişilik İslam ordusu ile yüzbin kişilik haçlı ordusu karşı karşıya gelirler Savaş başlamıştı ve şiddetli bir şekilde devam ediyordu.

Abdullah bin Revaha yaralıydı, arkadaşı Cafer’in şehid edildiğini öğrenince bulunduğu yerden ayağa kalktı, atına bindi ve tekrar çarpışmaya başladı. Dışarıdaki düşmanların yanı sıra içinde ki düşmanla da aynı anda savaş ediyordu İçinde ki düşman bir ara ona;

-“ Dön geri Dünyayı sen mi düzelteceksin? Bak arkadaşlarının öldüğü gibi birazdan sende öleceksin Oysa Medine’de seni ömür boyu mutlu edecek hurma bahçelerin var Bununla birlikte seni bekleyen bir ailen var Sana hizmet eden kölelerin var”

Abdullah bin Revaha, içindeki düşmanı şöyle diyerek mağlup etti

-“ Eşini mi düşünüyorsun? O zaman bil ki; ben onu boşadım Artık onu düşünemezsin Köleler mi? Haberin olsun ben onların hepsini azat ettim Medine’de bulunan bağ ve hurmalıklara gelince, onların hepsini Resul-ü Ekrem’e hediye ettim söyle ey nefis başka diyeceğin bir şey kaldı mı?”

YORUM EKLE