Bütün günahlar tövbe etmekle bağışlanır mı?

Bütün günahlar tövbe etmekle bağışlanır mı?

      İslam dini, inanç, ibadet ve muamelat olmak üzere üç kısımdan oluşur. İnanç kısmını inkar etmek yani imanının altı esasından birini Allah’ı, Peygamberi… inkar etmek küfürdür dinden çıkmadır. Diğer konularda haddi aşmak ise günahtır. İçki içmek, namaz kılmamak, yalan söylemek… gibi.

     Kişi kafir olmadıkça günah işlemekle dinden çıkmaz. Küfür dışında günah işleyen kişi, ne kafir ne de münafık olur, imandan çıkmaz. Ama günahkar olur. İşlediği günahın büyüğüne göre de asi olur.  Bu anlamda ibadet ve muamelat kısmında işlenen günah insanı kafir yapmaz günah işlendiğinde tövbe etmek gerekir. Tövbe edildiğinde de günahın işlenmemiş gibi affedileceğine inanırız.  Çünkü Allah, Kur’an-ı Kerim’de günah işleyenleri  "Ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a dönün" (Tahrim, 66/8)  hitabı ile tövbeye ve halis bir pişmanlığa çağırmaktadır.

      İmanlı olmak kaydı ile işlenen günah tövbe edilmekle silinir ama dinden çıkmayı gerektiren bir fiil işlenmişse yani Allah, Peygamber, Ahiret, Kader… inkar edilmişse bunun tövbesi öncelikle tekrar imana ve İslam dönmek için iki şahadeti getirmektir. Ondan sonra tövbe ve istiğfar etmektir.

      Var olan kul hakkını affettirmek için de tövbe etmek yetmez. Çünkü tövbe etmekle kul hakkının sorumluluğundan kurtulmaz. Bunun için de hak sahibinin hakkını ödemek ve helalleşmek gerekir.

 

İstihare namazından sonra görülen rüya ile amel edilir mi? 

        İstihare; "yapılması düşünülen bir işin, Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini istemek" demektir. Nasıl dua edileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize öğretmiş, Peygamberimiz de bunu uygulayarak bizlere örnek olmuştur:  Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153)

        Câbir'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah   "Sizden biriniz bir işe niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât nâfile namaz kılsın ve şöyle desin: "Allâhümme innî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l ğuyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emri ve âcilihî . Fekdurhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve maâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emri ve âcilihî f'asrifhu annî va'srifnî anhu ve'kdur lî el-hayra haysü kâne. Sümme raddınî bihî."  Buharî, Teheccüd, 25).

        Anlamı: "Allah'ım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allah'ım! Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur."

     İstihareden sonra rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra; siyah veya kırmızı görmek ise şerre ya da o işin hayırlı olmayacağına işaret etmektedir.

     Buna göre kişinin gerekli bütün çabayı gösterip araştırma ve istişarelerini tamamladıktan sonra Allah’a hakkında hayırlısını takdir etmesi için istihareye yatması ve  ona dua etmesinden sonra kişi serbesttir. Dilerse rüyanın yapar dilerse yapmaz. İstiharenin kesin bir bağlayıcılığı yoktur.

 

Günün Ayeti

Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır.

Muhammed, 47/15.

 

Günün Hadisi

"Biriniz bir davete çağrıldığı zaman, hemen ona gitsin"

(Buharı, “nikâh”, 71.)

 

Günün Sözü

Unutma ki! Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır.

Mevlana

 

Günün Duası

Ya rabbi kalbinde hasreti olanın hasretini gider

Bunları biliyor muyuz?

Melami Nedir?

Allah’ın rızasını kazanmak için çalışan, bu yolda farzları yapıp, haramlardan sakınan, şöhretten kaçındıkları için nafile ve sünnetleri gizli yapan kimse. Nefislerini kınadıkları için melamî adı ile anılmışlardır.

 

Günün Nüktesi

Gitti hayatının dörtte dördü…

     Geçmiş vakitlerin birinde bilgili birisi, boğazın diğer yakasına geçmek için bir sandalcının yanına gelerek ona sorar:

– Karşıya geçirmek için ne kadar para alıyorsun?

– Garşuya bir liraya geçürüm efendü.

Alim, sandalcının bu bozuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmez.

– Bu ne biçim konuşma böyle? Yoksa sen dilbilgisi bilmiyor musun?

– Yok ağam, güççükken haytalık ettük, okuyamaduk!

– Tüh, yazık sana! Desene gitti hayatın dörtte biri!

Bir müddet gittikten sonra bilge adam tekrar sorar:

– Allah bilir şimdi sen, matematik de bilmezsin!

– Yok beğüm! Onu da bilmem! Dedik ya, güççükken haylazluktan okula gidemedük!

– Tüh yazık, yazık! Hayatının dörtte biri daha boşa gitti!

Bir müddet daha yol aldıktan sonra bilgili adam, tekrar sorar:

– Sakın fizik ve kimya okumadım deme!

– Belki hayatımın dörtte birü daha boşa getti; ama o dediklerini de bilmem efendü, vaktinde öğrenemedük işte!

– İyi de sandalcı! Dilbilgisi bilmezsin; matematik, fizik ve kimya da bilmezsin; sen ne diye yaşarsın?

Bu arada hava bozulmaktadır. Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini anlar. Bilgili zata sorar:

– Efendü, yüzme bilüsünüz deel mi?

YORUM EKLE