Çamur olmuş elbise ile kılınan namaz geçerli olur mu?

Çamur olmuş elbise ile kılınan namaz geçerli olur mu?

Namazın şartlarından birisi de necasetten temizlenmektir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı... gibi namaza engel necasetler bulunmamalıdır.

Tesettüre uymak ve temiz olmak şartı ile iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir. Bu itibarla, yağmurdan dolayı çamur olmuş veya tarlada, bağda çalışmaktan toz, toprak, çamur olmuş ya da işin cinsine göre iş elbisesinde oluşan madeni yağlar, pas ve benzeri kirler namazın sıhhatine engel değildir. Bu şekilde kılınan namaz da dinen geçerlidir. Ancak kişi, camiye veya mescide gidecekse temiz elbise giymesi Kur'an'ın emridir.

Örf, adet ve medeniyet gereği olarak camiye veya cemaate giden kimsenin en güzel elbiselerini giymesi cemaate saygının bir gereğidir. Gerek evde, gerek diğer yerlerde tek başına da olsa namazların temiz ve güzel bir kıyafetle kılınması, şüphesiz daha iyidir.

 

Gördüğümüz rüyayı başkasına anlatmada bir sakınca var mı?

Görülen rüyaları başkalarına anlatmakta bir sakınca yoktur. Ancak görülen rüyaları her zaman insanlarla paylaşmamak daha evladır.

Şayet illaki anlatılacaksa da iyi rüyalar anlatılmalı, hoş olmayan insanları kötü anlamda etkileyecek rüyaları anlatmamak daha iyidir.

 

İslam’da nazar için kurşun döktürmek var mıdır?

Nazar için kurşun döktürmek dinen caiz değildir. Caiz olmadığından böyle bir fiile tevessül etmek insanı günahkar yapar.

Kişi nazardan çekiniyor ya da böyle bir endişesi varsa kurşun döktürme yerine Felak, Nas, İhlas, Ayet’el Kürsü gibi ayet ve sureleri okumalıdır.

 

Kur’an-ı Kerim’de “Seyyidü’l-istiğfar” diye bir dua var mı?

İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. seyyidü’l-istiğfar duası, istiğfârın en güzeli anlamına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerîm’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Nitekim bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır:

“Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 135).

Kur’an-ı Kerim’de, “istiğfar duası” adında özel bir dua yoktur. Ancak içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır.

Ancak Hz. Peygamber’in seyyidü’l-istiğfar duası vardır. Hz. Peygamber’in “seyyidü’l-istiğfâr” (istiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

 “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.”

(Buhârî, Daevât, 2).

 

 

 

Günün Ayeti

“Allah siz kulları için kolaylık murad eder, zorluk değil.”

Bakara, 2/185.

 

Günün Hadisi

Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır.

Tirmizi, “Birr”, 16.

 

Günün Sözü

"Zamanı satabilirsin, ama geri satın alamazsın"

Paulo Coelho

 

Günün Duası

Allah’ım güne ve haftaya maddi ve manevi kazançlarla başlamayı ve kazançla bitirmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Hadîs-i Cibrîl Nedir?

Hz. Peygamber ashabı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrail’in insan suretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resulullah’ın verdiği cevapları bildiren hadîs-i şerîf demek.

 

Günün Nüktesi

Maneviyat ab-ı hayatından içmek…

İmam-ı Şibli, kendi irşadına sebep olan bir olayı şöyle anlatır:

- Bir gün, akan bir nehrin kenarında şaşkın şaşkın bekleyen bir köpek gördüm.

Köpek, kuruyan ağzından dilini sarkıtmış, nefes nefese suya bakıyor, fakat ondan bir yudum su içmeye de cesaret edemiyordu.

Meğer ne zaman suya eğilse, suyun içinde kendi aksini görüyor, başka bir köpek zannıyla korkudan geri çekiliyordu.

Nihayet bu işin, bir netice getirmeyeceğini anlayınca birden kendini suyun içine attı. O kendini atınca, tehdit eden aksi de ortadan kaybolduğu için, kana kana sudan içti.

Köpeğin bu halinden ibret aldım. Çünkü benim nefsim, daima beni tehdit ediyor, maneviyat ab-ı hayatından içmemi önlüyordu.

Birden, ona aynı olan arzu ve heves perdelerini yırttım, işte o zaman, karşımdan kayboldu. 

Ve ben, iman ve İslam yolunda maneviyat ab-ı hayatından doya doya içmeye muvaffak oldum. Nefsimle olan mücadele imtihanını kazandım.

YORUM EKLE