Cinsiyet değiştirmek dinen caiz mi?

 

Bir kadının erkeğe, bir erkeğin de kadına benzemeye çalışması ve bu maksatla estetik ameliyatı yapması haramdır.

Dolayısıyla bir kadının erkek, erkeğin de kadın olmak için ameliyat olması dinen caiz değildir. Çünkü bu tür şeyler Allah’ın yarattığı fıtratı beğenmeme ve ona müdahale anlamı taşımaktadır.

 

Evlenmek için kredi çekmek caiz mi?

Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından birisidir. Evlenmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir.

Kaldı ki böyle güzel bir müesseseyi haram olan bir yol ve para ile kurmak bu yuvanın geleceği için pek doğru bir yol değildir. Buna göre kredi faiz olduğundan faiz de haram kılındığından evlilik için de olsa kişi kredi çekmemelidir.

 

Çocukların üzerine yapılan yemin dinen yemin sayılır mı?

Allah’tan başkası adına yemin edilmesi doğru değildir. Yemin ancak vallahi, billahi, tallahi, lafızları ile olur. “Çocuklarımın ölüsünü öpeyim lafzı” ise yemin lafızları ile söylenmediği için yemin yerine geçmez.

Böyle bir söz yemin sayılmadı gibi aynı zamanda doğru ve güzel bir söz de değildir. Böyle sözler ve yeminler Allah Resulü tarafından yasaklanmıştır. Nitekim buna benzer bir yemin etme olayında peygamberimiz sahabeleri uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, babanızı zikrederek yemin etmenizi yasaklamıştır. Öyleyse kim yemin edecekse ya Allah’a yemin etsin veya sussun.” (Buhârî, Eymân 4).

Bu sözler yemin sayılmadığı için herhangi bir keffaret vermek de gerekmez.

 

Evde iş yaparken kur’an-ı Kerimi radyodan veya internetten abdestsiz dinlemekte bir sakınca var mı?

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamı olduğu için onu okuduğumuzda ya da dokunduğumuzda bir takım hususlara dikkat etmemiz gerekir. Bu hususlardan birisi de Kur’an okurken abdestli olmak bunlardan birisidir. Nitekim bu hususta kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “o Kuran’a temizlenenlerden başkası el süremez”

Bu ayetten hareketle İslam alimleri Kuran’a abdestsiz dokunulmaz demişlerdir. Ancak abdestsiz el dokundurmadan kur’an-ı okumada ya da ezber bilen bir insanın ezberinden okumasında bir sakınca yoktur.

Aynı şekilde her zaman abdestli olmak güzel ve sünnet olmakla beraber evde iş yaparken Kur’an-ı ister radyodan ister internetten abdestsiz olarak dinlememizde bir sakınca yoktur.

 

İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir önemi var mı?

İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir anlamı yoktur. Hangi ibadet olursa olsun hangi dilde yapılırsa yapılsın fark etmeksizin o ibadet geçerlidir. Örneğin: Namaza başlamak için niyet etmek gerekir. Bu niyeti getirirken de niyetin Arapça olma zorunluluğu yoktur.

Dileyen niyeti Arapça dileyen Türkçe, Farsça... ya da başka bir dilde niyet edebilir bunun namaza hiç bir zararı yoktur.

 

Boşanmanın dinen şakası olur mu?

İslam fıkhına göre, bazı değerlerin şakası olmaz. Nikah, Boşama, Ridde... gibi. Nitekim Hazret-i Peygamber bir hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyurmaktadır. "Üç şeyin ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir. Nikah, talak ve dinden dönme.“

Bu ve benzeri nassları dikkate alan İslam bilginleri şakayla da olsa nikahlanmak, boşanmak veya İslam’dan dönmeyi söyleyen kimsenin üç durumu da geçerli olacağına karar vermişler. Buna göre kişi şaka ile de olsa hanımını boşarsa, boşanma geçerli olur. Öyleyse bu değerlerle asla şaka yapmamamız lazım.

 

Günün Ayeti

Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.

 

Günün Hadisi

Kendi aleyhinize, evlâtlarınızın, hizmetçilerinizin ve mallarınızın aleyhine sakın bedduâ etmeyiniz ki; duâların kabul olacağı bir saate rastlarsınız da, bedduânız kabul oluverir."

[Ebû Dâvud, Sünen, Salât, 62]

 

Günün Sözü

Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz.

Konfucyus


 

Günün Duası

Allah’ım bugün beni hiçbir konuda aciz ve çaresiz bırakma

 

Bunları biliyor muyuz?

Selef-i Sâlihîn Kimdir?

Ashab, tabiîn ve tebe-i tabiîn gibi Rasûlüllahın asrına en yakın yaşayan Müslümanlardır. Bunlar inanç, ibadet ve diğer yaşantılarıyla bütün sapık ve bid'at sayılabilecek düşünce ve davranışlardan uzak kimselerdir.


 

Günün Nüktesi

Değişen ne?

Hz. Mevlana’ya sorarlar;
-Sen Şems'ten önce de namazını kılar, ibadetini yapar mıydın?
-Yapardım.
-Ondan önce de etrafındakilere iyilik etmeye çalışmaz mıydın?
-Çalışırdım.
-Peki öyleyse değişen ne? Diye sorarlar.
Hz. Mevlâna'nın cevabı sarsıcı;
-Şems gelmeden önce üşüdüğüm zaman ısınırdım. Şems geldikten sonra dünya da bir Müslüman dahi üşüyorsa, ısınmaya hakkım olmadığını öğrendim...

 

YORUM EKLE