Çocuklara doğa isimleri koymak caiz mi?

       Yeni doğan çocuğa güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir.

 

       Hz. Peygamber sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenmiştir. Kötü bulduğu bazı isimleri değiştirme yoluna gitmiştir. Yine konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri çocuklara isimler vermiştir.

 

       Hz. Peygamber güzel isim koymanın önemini bir sözünde şöyle ifade etmektedir: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.”

 

       Bu çağırma işlemini Allah'ın görevlendirdiği bir melek Allah’ın izniyle yapacaktır. Hiç kimse kıyamet günü Allah’ın hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse kötü olan isimlerin çocuklara verilmemesi gerekir.

 

      Mahşerde her çocuk, konan ismiyle çağrılacaktır. Şayet çocuğun ismi kötü manaya gelen bir isim ise, mahşer halkı önünde isminden dolayı utanan çocuk kendisine isim koyan kişiye:  “Allah beni doğuştan Müslüman olarak dünyaya gönderdi, sen neden bana kötü manaya gelen ismi koydun?” diye isim koyandan davacı olacaktır.

 

        Kısaca ebeveynler yavrularına karşı ilk görevlerini yerine getirirken, kötü manaya gelecek isim koymaktan kaçınmalı ki, mahşerde koydukları isimlerle çağrılan çocuklarının şikayetine muhatap olmasınlar.

 

      Ayrıca bir ismin mutlaka Arapça olması şart değildir. Türkçe, İngilizce, Almanca… ya da başka bir dilde de olabilir. Önemli olan bu ismin yukarıdaki ölçülere aykırı olmamasıdır

 

      Buna göre çocuklara Yağmur, Toprak, Doğa, Nehir, Irmak vs. gibi simleri koymakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Muhammed, Ali, Hasan, Ayşe Fatma tarzı isimleri koymak daha evladır.

 

 

 

Yüzdeki makyajla kılınan namaz geçerli olur mu?

 

   Abdest ve gusülde suyun ulaşması gereken uzuvların tamamını yıkamak farzdır. Eğer yıkanacak bölgede kuru bir yer kalırsa ya da her hangi bir cisim suyun deriye ulaşmasına mani olursa abdest sahih olmaz.

 

       Buna göre tırnağın yıkanması farz olan bölgesine suyun ulaşmasına engel olan oje abdest ve gusle manidir. Zira kimyacılar ojenin tırnak üzerinde tabaka oluşturduğunu ve suyun tırnağa ulaşmasına engel olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca ajenin kınaya kıyas edilmesi ise doğru değildir. Zira kına tabaka değil, renktir. Bu yüzden suyun deriye ulaşmasına engel olmaz.  

 

       Sonuç olarak oje, tırnak üzerinde tabaka oluşturduğundan abdest ve guslün sıhhatine manidir. Abdest alıp namaz kılacak bir kadın mutlaka ojesini temizlemelidir. Aksi takdirde abdesti sahih olmadığından namazı da batıl olur. Ancak yüze yapılan makyaj yüzde bir tabaka oluşturmadığından abdeste engel değildir. Şayet yüze suyun temasını engelleyecek bir makyaj türü olursa o da aynı şekilde abdeste engel olur. O abdest geçerli olmaz.

 

 

 

Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

 

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden kişinin yaptığı şeylerle bozulur.

 

       Fakat tırnak kesmeden dolayı kan çıkmış ise Hanefi mezhebine göre abdest bozulmuş olur.

 

 

 

Makamı Mahmud nedir?

 

Övülen makam, ahirette Hz. Peygamber'e verilecek olan makamdır. Bu makam onun önce bütün insanlara umumî; sonra da kendi ümmetine hususi surette şefaat edeceği makamın adıdır.

 

 

 

Günün Ayeti

 

Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: "Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız" buyurmuştur.

 

 Buhârî, Talâk, 25

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım bugün bize verdiğin nimeti ve rızkı bereketli ver.

 

 

 

Günün Sözü

 

"İdare etmek değil, idare edilmek için eğitilen kuşaklar İslam'ın ilerlemesini sağlayamazlar."

 

Aliya İzzetbegoviç.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Uzlet nedir?

 

Tasavvufta, günaha girmemek ve daha çok ibadet etmek gayesiyle toplumdan ayrılıp ıssız ve kimsesiz yerlere çekilmek, tek başına yaşamak demektir. Buna halvet, inzivâ, vihdet adı da verilir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Kim derecesinin yükseltilmesini istiyorsa…

 

Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor Hz. Peygamber buyurdular ki:

 

"Kim kıyamet gününde Allah'ın kendisine şerefli bir makam vermesini ve derecesini yükseltmesini isterse;

 

kendisine zulüm edeni affetsin,

 

kendisine vermeyene versin,

 

kendisine gelmeyene gitsin ve

 

kendisine cahilce davranana hilm ile olgun muamele etsin."

 

 

YORUM EKLE