Cuma saatinde alışveriş yapmak kimler için yasaktır?

Cuma saatinde alışveriş yapmak kimler için yasaktır? 

Cuma günü Cuma saatinde alış veriş yapmak bazı kimseler için yasaktır dinen de uygun değildir.

Cuma namazı için iç ezan okunduktan sonra, namaz bitinceye kadar alışveriş ve benzeri işlerle uğraşma yasağı kendisine cuma namazı farz olan kimseler için geçerlidir.

Yani Cuma namazı kılması farz olan kimseler için bu vakitte alış veriş yapmak caiz değildir. Nitekim Allah’u Teala Kur’an-ı Keriminde bu konuda mealen şöyle buyurmaktadır: "Ey İnananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz bu sizin için daha iyidir."(Cuma 9)

Cuma namazı ile mükellef olanlara bu saatte alış veriş yapmak yasakken, bunların dışında kalan kadın, çocuk gibi kimselerin bu saatte alış veriş yapmalarında bir sakınca yoktur.

 

Kazaya kalan oruçlarımızı peş peşe tutmak zorunda mıyız?

Ramazan ayında tutulmayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." buyrulmaktadır (Bakara 2/184).

Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, kazaya kalan oruçlar ardı ardına veya ayrı ayrı günlerde de tutulabilir. Ancak ister peşi sıra tutulsun, ister ayrı ayrı günlerde tutulsun bu oruçların geciktirilmeden bir an önce tutulması gerekir.

 

Bayanlar ramazandan kalan oruç borcunu neden kaza ediyor da namazı kaza etmiyor?

Kadınlar doğum ay hali gibi durumlarda namaz kılması, oruç tutması, Kur-an'ı tutması okuması dinen caiz görülmemiştir. Bu özürleri geçtiği zamanda namazı kaza etmekte sorumlu değil, ama orucu kaza etmesi kendisine farzdır.

Bu durum öncelikle Bu durum öncelikle taabbudi yani Allah'ın bildirip de bizim hikmetini bilmediğimiz bir meseledir.

Fakat İslam fıkıhçıları bunu şöyle yorumlamaktadırlar: Namaz ibadeti her gün, her hafta, her ay ve her yıl kesintisiz bir şekilde vardır. Kadının da bu özrü hemen hemen her ay vuku bulmaktadır. Dolayısıyla bu namazı onlara kaza ettirmek biraz zor gelebilir. Onun için namazı kaza etmemektedir.

Ama oruç ibadeti senede bir ay olduğundan ve her zaman erişme imkanı olmayabileceğinden kazası kadınlara farz kılınmıştır.

 

Hz. Ali'ye neden 'kerremallahu vechehu' sıfatı verilmiş?

Hz. Ali, İslam tarihinde ismi altın harflerle yazılmış büyük sahabelerden biri, peygamberin damadı ve İslam’ın 4. Halifesidir.

Hz. Ali daha küçük yaşta peygamberin getirdiği dine iman edip, yüzünü hiç puta dönmeden İslam ile şereflendiği için 'kerremallahu vechehu' unvanı ile anılmıştır.

Ayrıca Hz. Ali efendimiz,  kaza-i ilahiye gösterdiği rızadan dolayı da 'mürteza' namı ile de anılmaktadır

 

Günün Ayeti

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin.”

Ahzab 33/70.

Günün Hadisi

“Temizlik imanın yarısıdır. el-Hamdü lillâh duası mizanı, sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi zikri ise yer ile göklerin arasını sevap ile doldurur.”  

Müslim, “Tahâret”, 1.

Günün Sözü

“Elini uzatan (dilenen), ayağını uzatamaz”

 

Günün Duası

Allah’ım huzuru ve merhameti hayatımızdan eksik etme.

 

 

Bunları biliyor muyuz?

Zevâid Sünnet Nedir?
Hz. Peygamberin ibadet olarak değil de, bir insan olarak devamlı yaptığı şeyler demektir. 

 

Günün Nüktesi

Bildiklerimin maaşı…

Ebu Yusuf'a bir soru sorulur.

-Cevabını bilmiyorum, araştırayım, der.

-Soruyu soran Ebu Yusuf’a:

Hem kadısın, hem de bilmiyorsun. Üstelik maaş da alıyorsun…

Ebu Yusuf gülerek cevap verir:

-Ben maaşı bildiğim şeyler için alıyorum.

Eğer bilmediğim şeyler için de maaş alsaydım, devletin bütçesi yetmezdi.

YORUM EKLE