Diş kanaması abdesti bozar mı?

      Hanefi mezhebine göre vücuttan çıkan kan abdesti bozar. Dolayısıyla ister dilden çıksın, ister burundan aksın, isterse el yaralanmış ya da sivilce patlamış olsun vücuttan çıkan kan fark etmeksizin ki abdesti bozar.

      Ancak Şafii mezhebine göre vücuttan çıkan kan abdesti bozmadığından diş kanaması abdesti bozmaz.

 

Haram para kazanan kocanın kazancından hanım ve çocukları dinen yiyebilir mi?  

      Dinen, koca ailenin reisidir ve evinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kazanç yollarının meşruluğuna riayet etmek yani helal lokma kazanıp çoluk çocuğuna ekmek getirmek onun sorumluluğundandır. Dolayısıyla helalinden bir rızık temin edip getiriyorsa sevabı, haramdan kazanıp getiriyorsa kocanın vebalı ve günahı olur. Bu anlamda hanımının ya da çocuklarının bu kazançta günahı veya sevabı yoktur.

       Dini emirleri yerine getirse koca görevini yerine getirmiş olur bundan da sevabını alır. Ama koca namaz, hac, zekat… gibi dini görevlerini yerine getirmiyorsa ya da içki, kumar, faiz… gibi Allah’ın haram kıldığı bir fiil yapıyorsa bunlar yanlış ve günah olmakla beraber rızkına ya da kazancına bir zarar vermez. Yani kazandığı para helal ise günah işlemekle bunu haramlaştırmaz. Yaptığı iş kazandığı ekmek haram ise namaz kılması bunu helalleştirmez.

      Dolayısıyla koca dini görevlerini ihmal ederek bir şey kazanıyorsa kadının bunda bir günahı yoktur. Bu kazançtan da yemesinde bir sakınca yoktur, vebali kocaya aittir.

 

Müslüman erkeğin Süryani bir bayanla evlenmesi caiz mi?      

      Müslüman bir erkek ehl-i kitap yani Yahudi ve Hıristiyan olan bir kadınla evlenebilir. Nitekim Allah’u Teala Bakara suresinin 221. ayetinde buna cevaz vermiştir:

 “Allah'a ortak koşan kadınlarla, iman etmedikçe evlenmeyin! Allah'a ortak koşan bir kadın sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş bir cariye her halde ondan daha hayırlıdır. İnanan kadınları, Allah'a ortak koşan erkeklerle, iman etmedikçe evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan erkek size hoş görünse bile bir köle, ondan daha hayırlıdır. Onlar, sizi ateşe davet ederler; Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor; insanlara, hatırda tutmaları için ayetlerini iyice açıklıyor.”

     Süryaniler, Hıristiyan ehli kitap olduğundan Müslüman erkeğin Süryani bir bayanla evlenmesinde dinen bir sakınca yoktur.      

 Ancak Müslüman bir kadının ise Hıristiyan veya Yahudi veya İslam dışındaki başka bir inançtan bir erkekle evlenmesi ise caiz değildir.

         İslam hukukçuları Maide suresinin 5 ve Mümtehine suresinin 10. ayetine dayanarak böyle bir evliliğin dinen yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü burada ehli kitap da olsa başka bir din mensubuyla evlenen bir kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesi mevzu bahistir.

 

Günün Ayeti

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 

Günün Hadisi

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

 

Günün Sözü

Savaş, ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir.

Aliya İzzetbegoviç

 

Günün Duası

Allah’ım hastalıkla mücadele edenlere şifa, borçla mücadele edenlere kolaylık, huzur aryanlar da huzur ver.

 

Bunları biliyor muyuz?

Veda Haccı Nedir?

Hicretin onuncu yılında Hz. Peygamberin yüz bin kişiden fazla sahâbinin katılmasıyla yaptığı son haccı demektir.

 

Günün Nüktesi

Niçin ağlıyorsun?

    Behlül Dânâ, bir gün Harun Reşid'in huzuruna gelmiş. O sırada Halife tahtında olmadığı gibi odasında da yokmuş. Fırsattan istifade eden Behlül Dânâ tahta geçip oturmuş. Biraz sonra koruma görevleri bakmışlar ki; tahtta biri oturuyor, onu hemen oradan aşağı indirmişler ve başlamışlar dövmeye.

     Bir müddet sonra, Halife gelince bakmış ki, Behlül ağlıyor... Hemen sormuş: "Niçin ağlıyorsun, ne oldu?" Halife, muhatabından cevap alamayınca koruma görevlerine sormuş aynı soruyu:

    "Ne oldu buna?"

     Görevliler şöyle demişler:

"Ey Mü'minlerin Emiri, bu sizin makamınızda oturuyordu. Biz de akıllansın diye bir iki vurduk, o yüzden ağlar."

     Behlül, söze karışıp Halifeye şöyle demiş: "Hayır! Ben o yüzden ağlamıyorum, senin için ağlıyorum. Ben ömrümde bir kez bu makama oturduğum için bu dayağı yedim. Sen ki; her gün oturuyorsun, acaba ne kadar dayak yiyeceksin?"

YORUM EKLE