banner6

Köse; “Üreticilerimiz örgütlenmeli”

Köse;  “Üreticilerimiz örgütlenmeli”

(ÖZEL HABER)

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – Dünyada her geçen gün artan nüfus ile birlikte gıdanın öneminin de arttığına dikkat çeken Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, “Artık gıda tüm dünyada gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bu bağlamda topraklarımız ekilmeye, köylülerimizin para kazanmaya, ülkemizin de örgütlenmiş üreticilere ihtiyacı var” dedi.

Artan nüfus, küresel ısınma, sulak alanların hızla kuruması, tarıma elverişli arazilerin çoraklaşması ve tüm bunlara bağlı olarak tarımsal üretimin azalması, artan dünya nüfusunun beslenmesi açısından çok ciddi tehlike arz etmeye başladı.

Bugün bilim insanları, gelecekte tüm dünyayı sarsacak olan küresel krizin enerjiden çok gıda ve su kaynakları üzerinde kendini göstereceğini belirtiyor. Dünyadaki küresel iklim değişimi ve tarım arazilerinin azalmasının, ciddi verim kayıplarına, tarımsa üretimin en çok etkiledi hayvansal üretiminin azalması ve bunun da gıda fiyatlarının tehdit edici yükselişine ve akabinde gıda krizinin olabileceği senaryolarını akla getiriyor.

Tarımsal üretimi arttırmanın beraberinde kaliteli ürün elde etmenin, çiftçilerin yaşam düzeylerini yükselterek yaptığı işe teşvik etmenin ve kırsal alanda kalkınmanın gerçekleştirilmesinin en önemli yollarından biri doğal olarak üreticilerin iyi ve etkili bir biçimde örgütlenmesinden gelir.

Gelişmiş ülkeler gelecekte gıdanın öneminin artacağı bilinci ile yıllardır planlar yaparak böyle bir politika izliyor. Çünkü çağdaş üretim yöntemlerini kullanıp verimliliği arttırarak kırsal alan kalkınmasını gerçekleştirmek ancak örgütlü üreticilerle olmakta…

Dünyada her geçen gün artan nüfus ile birlikte gıdanın öneminin arttığına dikkat çeken Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, örgütlü yapılaşmanın önemli olduğunu belirtiyor.

Tarımsal üretimin en çok ilgilendirdiği bir sektör olan hayvansal üretimin son yıllarda ciddi şekilde azaldığına değinen Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, şu açıklamalara yer verdi;

“Dünya nüfusunun arttığı, tarımsal üretim ve gıda arzının azaldığı, bir ortamda her ülkenin kendi iç tüketimini karşılayacak ve üretimi kalıcı bir şekilde arttıracak önlemleri alması bir zorunluluk haline geldi.

Bugün yaşanan iklim değişikliği, her geçen gün artan nüfus, beraberinde tüketimin artması, doğal alanların hızla yok edilmesi gibi nedenlerden dolayı bitki ve hayvan sağlığındaki olumsuzluklar geleceğe yönelik en büyük riskler arasında gözüküyor.

Hayvancılık zaten son yıllarda bariz bir şekilde sekteye uğrayan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Unutulmamalıdır ki, Dünya’da süt, et gibi hayvansal kökenli gıdalar genellikle üretici birliklerinin denetiminde yer almaktadır.

Hayvancılıkla ilgili politikalarda pazarda söz sahibi olan üreticiler ve üretici örgütleridir. Bu bağlamda sütü örnek aldığımızda, İrlanda, Finlandiya ve İsveç tamamen kooperatifleşirken, Danimarka, Hollanda ve Belçika’da ise sektörün yüzde 80’i kooperatiflerce kontrol edilmektedir. Bu ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte Avrupa Birliği ortalaması yüzde 75 civarıdır. Sütün izlenmesi pazara arz edilmesinde bu örgütler tarafından yapılmaktadır.

ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkeler kooperatifçilik hareketini geliştirerek dar gelirlilerin yaşam düzeylerinin iyileştirilmesinde ve ülke ekonomilerinin kalkınmasında büyük yararlar sağladılar.

Ülkemizde ise sadece destek alabilecek şekilde yüzde 2-2,5 civarıdır. Bu nedenle pazarda olmayan üreticiler her türlü olumsuzluktan son derece fazla etkilenmektedir. Bizde et ve süt üreticilerinin durumu ortada ise de parlak bir tablo yok. Herkes zarar ettiğini söylüyor ki durum budur.

Bu konuda ülkemizde Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde Kooperatif birimi mevcuttur. Yurttaşlarımızı ve üreticilerimizi bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelerek destek olmaya çağırıyorum. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan bir çalışmayı örnek vermek istiyorum.

Pozantı‘da 2018 yılında POZKAD Pozantı İlçesi Kadın Çiftçileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Kadın çiftçiler kooperatif çatısı altında örgütlenerek kendi ürettikleri yöre ürünlerini pazarlamaya başladırlar.

Ürettikleri sebze ve meyve kurusu, reçel, salamura yaprak gibi yöresel ürünlerini lezzet festivalinde ve tarım fuarında ürünlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yaptılar. Hatta bu satışta İl Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız bizzat yardımcı oldular. Kooperatif aracılığı ile Bakanlığımıza sunulan projelerin kabul edilmesi çok daha kolay oluyor.

POZKAD Kooperatifi adına Müdürlüğümüz tarafından ‘Sebze Ve Meyve Kurusun, Pazarda Yerini Bulsun’ projesi yapıldı. Bakanlıkça kabul edildi Pozantı’ya kurutma tesisi kurulacak. Başka bir konuya da değinmek isterim. İFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kapsamında yapılan projelerde kooperatiflere hibe miktarı yüzde 75’lere kadar çıkmaktadır.

Dünya nüfusunun aratacağı; gıda ihtiyacının 2050 yılında bugünkünün iki katına kadar çıkacağı düşünülmektedir. O halde köylümüzü köyde tutabilmek için belirtilen desteklerden sonuna kadar yararlandırmaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Yurttaşlarımızı Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden yardım almaya çağırıyorum ki; biliyorum bende bu kurumda çalışıyorum. Arkadaşlarımız özveriyle çalışmaya destek olamaya hazırlar. Yeter ki talep olsun.

Üreticiler örgütlenme ile tarımsal girdileri istenilen zamanda ve uygun fiyatla temin edebilir ve tarım ürünleri daha uygun koşullarda pazarlanabilecektir. Bunlar sonucunda ise üreticilerin refah düzeyi artabilecektir. Kısaca topraklarımız ekilmeye, köylülerimizin para kazanmaya ve ülkemizin de örgütlenmiş üreticilere ihtiyacı var”

                                                                                             

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 14:04

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER