banner6

 Lisanslı depolar piyasayı dengeleyecek 

 Lisanslı depolar piyasayı dengeleyecek 

ADANA (İLKHABER) – Adana’da lisanslı depoculuğu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Lisanslı depoculuk ile kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi gibi birçok alanda fayda sağlanmaktadır” dedi.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kaliteli ürün yetiştirme, ürünlerin rahat satılabilmesi için geniş pazar yelpazesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Maliyetlerin yanı sıra üreticilerin en büyük sorunu, ürününü hasat dönemlerinde gerçek değerinde satabilmesi gelmektedir. İşte bu bağlamda son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan lisanslı depolar göze çarpıyor.

Hasat dönemlerinde üreticinin adeta sigortası olan ve devlet tarafından teşvik kapsamında da olan lisanslı depolar sayesinde üreticiler, ürünlerini bekletip fiyatların değerini bulduğu dönemde satabiliyor. 

Adana’ya ilk etapta 50 bin tonluk lisanslı depo kazandırarak üreticilere büyük fırsatlar sunan Adana Ticaret Odası (ATB)’de Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Borsa olarak Çukurovalı üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Bilgiç, “Üreticilerimiz için lisanslı depolar çok önem arz ediyor. Adana’ya 50 bin tonluk ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesislerimizde, ürünlerimizi lisanslandırılarak hizmet veriyoruz. 

Devamında lisanslı depo kapasitemizi 125 bin tona çıkaracağız. Ayrıca pamukta da lisanslı depoculuk projemiz var. Bu depolarımız tüm bölgeye hizmet ederek, tarım alanında çağ atlatacak yatırımlar arasında yerini alacaktır. Devamında narenciyede ülkemizin önemli bölgesi arasında yer alıyoruz ve narenciye de ‘soğuk hava’ depoları yapacağız” dedi.

Devlet tarafından önemli teşvikleri olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “Devlet tarafından önemli destekler veriliyor. Örneğin devlet lisanslı depolar için ilk 6 ay için ücret talep etmiyor. Ziraat Bankası 9 ay için faizsiz kredi veriyor. Yeni çıkan teşvik ile tarladan lisanslı depoya kadar nakliye desteği ve analiz desteği veriliyor. Bu da gösteriyor ki, lisanslı depoların önemi her geçen gün artarak devam ediyor” diye konuştu.

Küresel ısınma ile birlikte daralan tarım arazileri ve artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımın öneminin her geçen daha da arttığını belirten ATB Başkanı Şahin Bilgiç, lisanslı depoların öneminin de buna paralel olarak arttığına değinerek şöyle konuştu;

“Lisanslı Depoculuğun Önemi Küresel ısınma ve betonlaşma nedeniyle ekim alanları daralmakta, gıda üretiminde yetersizlikler görüldüğü gibi üretilen ürünlerin de ziyan edilmemesi önem arz etmektedir. Sağlıklı depolara ihtiyaç duyulduğu, özellikle hasat döneminde ürünlerin oldukça olumsuz şartlarda stoklanması ve kısa süre içerisinde oluşan bozulmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle lisanslı depolara ihtiyaç duyulmuştur.

Lisanslı depolarla üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir. Üretici, tüccar ve sanayiciler lisanslı depoları kullandıklarında herhangi bir satış işlemi oluşmadığı için vergi veya borsa kaynaklı masraflar oluşmaz. 

Sadece depo kirası ve analiz ücreti ödeyerek ürünlerini muhafaza edebilir, gerektiğinde ise lisanslı depolarda bulunan ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetlerini ticaret borsalarında satışa sunarak ürünlerini tekrar çekme masrafından da kurtulabilirler. Böylece pazara ürünlerini değil, kalitesi belirlenmiş ürün senetlerinin satışını yaparak daha rahat ve güvenilir bir ticaret yapma imkanı elde ederler.

Lisanslı depoculuk; Depolamaya uygun nitelikte ve standardize edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuvarlarca belirlenmesini, Modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını, bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla; uluslararası alanda da faaliyet gösterebilecek nitelikteki ürün ihtisas borsasında yapılmasını öngören bir sistemdir.

GÜVENLİ PİYASA 

Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, 

lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması, ülkemizde hali hazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması, üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, 

Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,

Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi,

Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması, Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması hedeflenmiştir.

Bir ürünün lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul edilmesi halinde, söz konusu ürün için düzenlenen ürün senedi ile mudiler, diledikleri zaman ellerindeki ürün senetlerini ürün ihtisas borsasında veya bu borsa faaliyete geçinceye kadar yetkilendirilen ticaret borsalarında satabilmektedir. Mudilerin ellerindeki ürün senetlerini satmak yerine teminat olarak göstererek karşılığında kredi kullanma imkanı da bulunmaktadır.

LİSANSLI DEPOCULUKTA DEVLET TARAFINDAN DESTEK 

Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler Zirai stopaj vergisi, elde edilen kar gelir/kurumlar vergisi ve KDV gibi vergiler bakımından destek almaktadır. 

DEPO KİRA DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu kararına göre lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere üretici dışındakiler ve üreticiler ile üretici örgütleri için olmak üzere doğrudan lisanslı depo işletmelerine depo kira desteği ödenmektedir. İlave kira desteğinin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği de verilmektedir.

Finansman sıkıntısı çeken çiftçiler, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında alacakları ELÜS aracılığı ile bankalardan kredi ve finansman sağlayabilmektedir. Tüccarların ELÜS’leri teminat olarak kullanarak, bankalardan kredi bulmak imkanı gelmiştir. ELÜS’ler sayesinde menkul kıymet haline gelen tarım ürünlerinin borsalar aracılığı ile sermaye piyasasında dolaşımı sağlanarak, yatırımcı ve tasarruf sahiplerine sunulabilen bir araç meydana getirilmiştir. Bu şekilde sıradan vatandaşlar da ELÜS alıp-satarak, tasarruflarını değerlendirebilmekte ve ELÜS’lerin tabana yayılması sağlanmaktadır”

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 11:27

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER