Evi ya da arabayı ipotek göstererek borç almak caiz midir?

Evi ya da arabayı ipotek göstererek borç almak caiz midir?

İslam açısından borç alıp vermede faiz olmadığı sürece bir sakınca yoktur. Bu borcu almak için de borç verecek kişi ya da kuruma maddi bir güvence vermekte de bir sakınca yoktur.

Yani bir borcu almak için evimizi ya da arabamızı rehin vermemizde ya da ipotek yaptırmamızda bir sakınca yoktur. 

Sakıncalı olan, alınan borcun alınan miktardan daha fazla geri veriliyor olmasıdır. Mesela yüz lira alınıp yüz on lira veriliyorsa bu bir faiz uygulamasıdır. Faizi de İslam dini haram kılmıştır.

 

Öfke ile yapılan yemin için keffaret gerekir mi? 

Yemin, bir işi yapmak veya yapmamak hususunda ileri sürülen bir iddiayı kuvvetlendirmek için Allah’ın isim veya sıfatlarından birisini şahit tutarak verilen sözdür. Bu yeminin geçerli olması için yemin eden kişinin bir takım şartları vardır. Aklı başında olmak, mükellef olmak, ikrah altında olmamak, Allah’ın adını zikrederek söz vermek gibi.

Bu anlamda şartların da var olması ile birlikte yerine getirilmesi mümkün ve mubah olan bir şeyi, ileride yapacağına veya yapmayacağına yemin eden kişi, bu yeminini yerine getirmelidir. Yeminin yerine getirilmemesi halinde, kefaret ödemesi gerekir.

Yeminin kefareti ise, on fakiri doyurmak veya giydirmek ya da köle azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kimse üç gün oruç tutar. Nitekim Allah’u Teala yemin kefareti ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “Allah sizi kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı değil, fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerden dolay sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on fakiri yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bulamayan üç gün oruç tutmalıdır; yemininizin kefareti budur. Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun.”

Farz olan bir şeyi yapmamaya; ya da haram veya günah olan bir şeyi yapmaya yemin eden kişinin, bu yeminini yerine getirmesi gerekir. Çünkü bu yemin şekli yerine getirilmesi halinde Allah’a karşı işlenmiş bir günah olur bu da dinen caiz değildir.

Yemin eden kimse, yemini ederken aklı başındaysa ama sinirli hali ile yemin etmişse ve nedediğini hatırlıyor ve biliyorsa o yeminin keffareti vardır. Ancak ne söylediğini hatırlamayacak düzeyde bir sinirle söylemişse yani cinnet hali ile söylemişse bunun keffareti yoktur.

 

Vaktin namazını kılmış biri namazını tekrar cemaate kılabilir mi?

Bir namaz vaktini kılan kimse bu namazı bitirdikten sonra o vakti kılmak için cemaat olan birilerini görse kıldığı o vakit namazını cemaatle tekrar kılmasında bir sakınca yoktur.   Mesela: Akşam namazını kılmış bir kimse birilerinin akşam namazını cemaatle kılacağını görse dilerse o kıldığı akşam namazını iade niyeti ile bu cemaatle kılar.

Nitekim bu hususta sevgili Peygamberimiz: “ bu kişi için cemaat sevabından bir nasiptir.” Buyurmaktadır. Öyle ki namazını kılmış bir kimsenin bu namazını tekrar cemaatle kılabileceği hususunda bütün alimler ittifak halindedirler.

 

Mezarın üzerine su dökmenin İslam’da yeri var mıdır?

Mezarın üzerine su dökmenin dinen bir sakıncası yoktur. Bilakis mezarın üzerinde bulunan ve ölüye bir faydası olacağı umut edilen bir ağacın ya da çiçeğin sulanması dinen hem caizidir hem de sevaptır.  Sulanan bu ağacın ya da yeşilliğin de ölüye bir faydası olacağı da umulur.

Nitekim sevgili Peygamberimiz bir mezarlığın yanından geçerken bir inilti sesi duymuş bunun üzerine bir dal istemiş. Getirilen bu dalı o mezarda yatan kimsenin kabrine dikmiş. Ve umulur ki ona bir faydası olur demiştir.

Dolayısıyla mezarı sulamak ya da üzerine ağaç veya çiçek dikmek, diktiğimiz bu yeşilliği de sulamak dinen caiz ve sevaptır.

 

 

Günün Ayeti

Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, "Ey insan! İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir." denir.

Kaf, 50/19.

 

Günün Hadisi

İhtiyacını insanlara arzedip onlardan çare bekleyenin dertleri asla bitmez. Derdini Allah’a açanların ise er ya da geç Allah’tan bir çıkış yoluna ve ferahlığa kavuşacakları muhakkaktır.

 

Günün Sözü

Kötü tohumdan iyi meyve hasıl olmaz

Sadi

 

Günün Duası

Allah’ım rızkımızı bereketlendir ve rızkımızı azaltacak işlerden bizi uzak tut

 

Bunları biliyor muyuz?

Kelimi Temcid Nedir?

Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır manasına gelen "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" demektir.

 

Günün Nüktesi

Allah’ın vaat ettiğini gördünüz mü?

Allah Resulü Bedir savaşında öldürülen putperestlerin bulunduğu yere gider ve:

Şu filan kişi şurada, falan kişi burada öldürüldü der ve sonra öldürülenler hitap eder:

“Ey falan, Ey filan! Allah'ın size vaad ettiği doğru çıktı mı?

Allah'ın bana vaad ettiği şeyin doğru çıktığını gördünüz değil mi?

Allah size hezimet, bana galibiyet ve zafer vaad etmişti. İkisi de doğru çıktı değil mi?

Hz. Ömer sorar:

Ya Resulallah! Ruhsuz bedenlere nasıl böyle hitap ediyorsun? Onlar bundan ne anlarlar?

Allah Resulü şöyle cevap verir:

"Söylediklerimi onlar sizden daha iyi duyarlar. Ancak cevap veremezler"

(Buhari, Megazi, 8)

YORUM EKLE