banner6

Evime kavuşmak nasip olmasın demek yemin sayılır mı?

Evime kavuşmak nasip olmasın demek yemin sayılır mı?

       Allah’tan başkası adına yemin edilmesi doğru değildir. Yemin ancak vallahi, billahi, tallahi, lafızları ile olur. “Çocuklarımın ölüsünü öpeyim lafzı” ise yemin lafızları ile söylenmediği için yemin yerine geçmez.

       Böyle bir söz yemin sayılmadı gibi aynı zamanda doğru ve güzel bir söz de değildir. Böyle sözler ve yeminler Allah Resulü tarafından yasaklanmıştır. Nitekim buna benzer bir yemin etme olayında peygamberimiz sahabeleri uyarmış ve şöyle buyurmuştur:  “Allah Teâlâ, babanızı zikrederek yemin etmenizi yasaklamıştır. Öyleyse kim yemin edecekse ya Allah’a yemin etsin veya sussun.” (Buhârî, Eymân 4).

       Bu sözler yemin sayılmadığı için herhangi bir keffaret vermek de gerekmez.          

 

Hastalıkta veya çaresizlikte ölmeyi dilemek isyan sayılır mı?

      Hastalık, dert, keder, sıkıntı ve de mutluluklar hep biz insanlar için vardır. Ve bütün bunlar fani olan dünya hayatının bir gereği ve imtihanıdır. Başa gelen hayırlar ve mutluluklar bazen bizim için şer, başa gelen musibetler de bazen bizim için hayır olabilmektedir. Nitekim Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “Hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde de hayır vardır.”

      Bundan hareketle kişinin başına ne kadar ağır ve büyük bir musibet gelirse gelsin ölümü direk istemesi, temini etmesi uygun değildir. Zira Hz. Peygamber kişinin ölümü temenni etmesini hoş görmemiş bilakis yasaklamıştır. Ancak karşılaşılan bu hadise esnasında "Allah’ım ölüm benim için hayırlıysa beni öldür. Eğer hayat benim için hayırlıysa beni yaşat" diye dua etmesinde bir sakınca yoktur. Sakınca olmadığı gibi aynı zamanda efendimizin de tavsiyesidir.

 

Beyazlayan saçı boyatmak caiz mi?

           İnsanoğlunun doğması tabii olduğu gibi yaşlanıp, ihtiyarlaması, saçlarının ağarması ve de ölmesi de gayet tabiidir. Bunun önüne geçmek mümkün olmadığı gibi kaçmakta mümkün değil, kaldı ki saçların ağarması daima insana ölümü ve ahireti hatırlatır ve de hatırlatması gerekir.

          Nitekim Hazret-i Ömer kendisine ölümü hatırlatacak bir kişiyi ücretle tutmuş saçlarında beyazlık çıkınca artık uyarılmasına gerek kalmadığını çünkü beyaz saçlarının daima kendisine ölümü hatırlatacağını söylemiştir.

          Buna rağmen şartlar dahilinde insanlar bazı ruhsatlardan yararlanabilirler. Saç boyama da onlardan bir tanesidir.

           İslam fıkıhçıları kadının saçını her türlü renge boyayabileceğini söylemişlerdir. Erkeğin ise siyah dışında her türlü renge boyayabileceğini söylemişlerdir.

          Nitekim Hazret-i Peygamber saçları bembeyaz olmuş bir sahabeyi görünce, "Beyaz saçlarının bir renk ile değiştir. Fakat siyaha boyamaktan kaçın." Tabi buradaki istek bir emir değil tamamen bir ruhsattır. Dileyen kullanır dileyen kullanmaz.

 

Günün Ayeti

İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi ancak Allah indindedir ne bilirsin, belki de zamanı yakındır."

 

Günün Hadisi

Hayırlar içerisinde sevabı en çabuk olanı, iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır

 

Günün Sözü

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.

Hz. Ali

 

Günün Duası

Allah’ım bugün vatanımızı ve milletimizi her türlü kaza, bela, afet ve terörden muhafaza eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Kelimi Temcid Nedir?

Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır manasına gelen "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" demektir.

 

Günün Nüktesi

Ezan’ın Doğuşu...

        Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü.  Rüyasında iki kişi gökten inip abdest aldılar. Biri ezan okudu ve kamet getirdi. Diğeri de, imam oldu. Namaz kıldılar. Ondan sonra da göğe yükselip gittiler. Abdullah bin Zeyd ertesi sabah, peygamber efendimize rüyasını anlattı, cemaatı ile oturan Peygamberimiz buyurdu ki; O gördüğün melek ne dedi? “O melek, iki elini kulağına koyup: “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la İlahe İll, Eşhedü en la İlahe İllallah ,Eşhedü en ne Muhammenden Resulullah eşhedü en ne Muhammenden Resulullah, Hayyealessalah, Hayyealessalah. Hayyealelfelah, Hayyealelfelah, Allahu Ekber, Allahu Ekber La İlahe İllallah… diye tarif etti.

          O sırada gelen Hz. Ömer de bir rüya gördüğünü söyleyip rüyasını anlatınca, onun da aynı sözleri tekrar ettiğini gördüler. Ashabdan birkaç kişi daha gelip, gördükleri rüyayı anlatınca, hepsinin aynı rüyayı gördükleri anlaşıldı.

           Peygamber Efendimiz “ O ezan okuyan kardeşim Cebrail’dir. Namazın vakitlerini öğretti. Diğeri de, Mikail’dir, imam olup namaz kıldılar buyurdu.

 

YORUM EKLE