Evlenmek için kredi çekmek caiz mi?

      Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından birisidir. Evlenmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir.

       Kaldı ki böyle güzel bir müesseseyi haram olan bir yol ve para ile kurmak bu yuvanın geleceği için pek doğru bir yol değildir. Buna göre kredi faiz olduğundan faiz de haram kılındığından evlilik için de olsa kişi kredi çekmemelidir.   

 

Hastalıklar insanın günahlarına af vesilesi olur mı?

      İnsanın başına gelen sıkıntı ve hastalıklar onun günahlarına kefaret olur. Yani başa gelen ölümlere, sıkıntılara, acılara, elemlere, hastalıklara sabredip Allahtan gelenin baş üstünde yeri var deyip metaneti ve vakarı korumak kişinin günahlarına kefferattir.  Yani kişinin günahlarını affettirme vesilesidir.

      Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde bu hususta mealen şöyle buyurmaktadır: “Mü'mine musibet nevinden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hâdise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş fark etmez." (Müslim, Birr 49)

      Yine sevgili Peygamberimiz bir başka hadisinde bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Allah hayrını dilediği kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için sıkıntıya sokar.”

       Ancak kefferatın olabilmesi için başa gelen bu musibet ve hastalıklara sabretmek gerekir.         

 

Günün Ayeti

 Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

 

İçki içmeyen kimsenin içki masasında oturması caiz mi?

       İslam alimleri bu hususta şunu söylerler: Şayet kişi böyle yerlere gitmek zorundaysa gitmesinde bir sakınca yoktur. Mesela kişi memurdur, kaymakamdır, müdürdür...  Vali, bakan, başbakan, onu bir toplantıya ya da açılışa çağırıyorsa konumu ve görevi gereği gider.

    Aynı şekilde şayet böyle bir ortama gittiğinde orada bulunanlara nasihati, uyarısı olabilecekse veya o insanları bu günahtan caydırabilecekse ya da ondan utanıp içmeyeceklerse gitmesinde bir sakınca yoktur. Hatta gitmelidir.

     Aynı şekilde Müslümanları her platformda temsil etmek, var olduğunu göstermek, dini bir gaye ve mücadele varsa yine gitmesinde bir sakınca yoktur. Ancak gayeniz bu değilse zevk almak, gezmek, eğlenmek ise o zaman bu uygun olmaz. O halde sizin gayeniz ve amacınız başta bahsettiniz hususlarla ilgili olsun. Ücretsiz gezme ya da farklı yerleri görme değil... b     

       Kısaca dini bir gaye ile olduktan sonra bir sakınca yoktur. Ancak dünyevi bir amaç taşıyorsa uygun değildir. 

 

Günün Hadisi

İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır.

 

Günün Sözü

 " İstediğin birşey; olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara "

Günün Duası

Allah’ım hesabını veremeyeceğimiz hiçbir malı, makamı, sözü ve fiili bize nasip etme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Ahkam Nedir?

Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.

 

Günün Nüktesi

Fatih Niye Üstün…

    Napolyon, Helen adasında sürgün bulunduğu sırada ‘Fatih mi yoksa siz mi büyüksünüz? Sorusunu soranlara şöyle cevap vermiş:

    Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. O ise; fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır. 

YORUM EKLE