Falan kişinin evine gidersem ayağım kırılsın tarzı cümleler yemin sayılır mı?

Allah’tan başkası adına yemin edilmesi doğru değildir. Yemin ancak vallahi, billahi, tallahi, lafızları ile olur. “Çocuklarımın ölüsünü öpeyim, veya falan yere gidersem ayağım kırılsın” tarzı cümleler yemin lafızları ile söylenmediği için yemin yerine geçmez.

       Bu tarz sözler yemin sayılmadı gibi aynı zamanda doğru ve güzel bir söz de değildir. Böyle sözler ve yeminler Allah Resulü tarafından yasaklanmıştır. Nitekim buna benzer bir yemin etme olayında peygamberimiz sahabeleri uyarmış ve şöyle buyurmuştur:  “Allah Teâlâ, babanızı zikrederek yemin etmenizi yasaklamıştır. Öyleyse kim yemin edecekse ya Allah’a yemin etsin veya sussun.” (Buhârî, "Eymân", 4)

       Bu sözler yemin sayılmadığı için herhangi bir keffaret vermek de gerekmez. Ancak bu tarz cümleleri de kurmamak lazım.           

 

Kıbleye karşı ayak uzatmak caiz mi?

      Kıble namazda dönüp ibadet ettiğimiz mukaddes mekândır. Uzakta da olsak saygı duymamız gerekir. Kabeye doğru yatmak veya ayak uzatmak bazı âlimler caiz demişseler ise de, aslında mekruhtur.

       Kerahetinde harama yakın olduğunu söyleyenler de var. Bunun için, zaruret yoksa kıbleye doğru yatmamalı, uzanmamalı, hatta edeben çocukları bile yatırmamalı, onlara da kıblenin kutsallığı öğretilmelidir.

 

Mezar yeri satın almada bir sakınca var mı?

   Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar yeri bulunmadığını düşünürsek bulduğunda mezar yeri almada hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ailece bir arada gömülmek arzusu ile mezar satın alınıyor. Dinimiz açısından bunun bir sakıncası yoktur.

    Ancak kişi nerede nasıl öleceğini bilinmediği için kedisine veya akrabalarına mezar satın almak yerine, kendini mezara hazırlaması daha uygundur.

 

Kuran okurken dudakları kıpırdatmadan sadece gözle okumak hatim olur mu?

      Kur’an-ı Kerimi,sadece gözle takip ederek okumaya mukabele denir. Tıpkı Ramazan ayında camii imamının okuyup cemaatin takip ettiği gibi. Ancak kişinin sesli okuduğu Kur’an okuyuşuna ise kıraat denir.

        Her iki okuma şeklinden de Müslüman sevap elde eder. Ancak hatim sevabına nail olmak için okuyuşun dil ile olması gerekir. Yani okuyuşta en az kişinin kendisini duyacak kadar sesini yükseltmesi lazım. Sadece göz ile okuması ile bir hatim olmaz

 

Günün Ayeti

 ‘’Ey Muhammed! Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın?’’

 (Yunus, 10/99)

 

Günün Hadisi

Allah sizin şekillerinize ve cüsselerinize bakmaz. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar

 

Günün Sözü

Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur.                      

 H.Jackson Brown

 

 

Günün Duası

Allah’ım bizi ve sevdiklerimizi cennette Hz. Peygambere komşu eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Setri avret nedir?

Namazın şartlarından birisi olan setr-i avret, namazda örtülmesi gereken  yerlerin örtülmesi anlamına gelmektedir.

 

Günün Nüktesi

Kendimi Sana Feda Ederim...

            Ebu Talip Mekki anlatıyor:

"Allah'a aşık bir veli vardı, bütün malını mülkünü ve canını Allah yoluna adamıştı. Her nesi varsa Allah için harcıyor, geride hiçbir şey bırakmıyordu."

            Kendisine:

“Senin bu muhabbetinin sebebi nedir? diye sorulduğunda;

“İki insan gördüm aralarında konuşuyorlardı. Onlardan işittiğim sözler, beni bu hale sevk etti” dedi.

            Tanıdıkları:

“Ne işittin?” diye sordular.

            Aşık şunları anlattı:

“Sevdiğiyle baş başa kalan birisi sevgilisine:

”Allah’a yemin ederim ki, ben seni bütün kalbimle seviyorum, sen ise benden yüz çeviriyorsun..” dedi.

            Bunun üzerine sevgilisi:

 “Beni gerçekten seviyorsan, benim için ne vereceksin? diye sordu.

O da:

“Sahip olduğum bütün malımı mülkümü sana veririm. Ayrıca son nefesime kadar da hizmetinde bulunur, kendimi sana feda ederim.” dedi.

            İşte o zaman ben:

            “Bir insan kendisi gibi bir insanı bu kadar sever ve her şeyini onun hizmetine feda ederse, ya bir kulun yüce yaratıcısına ve Mabuduna karşı sevgisi nasıl olmalı?” diye düşündüm. Ve ben de her şeyimi yüce Allah’a feda ettim.

YORUM EKLE