Geçici bir niyetle kıyılan nikah geçerli olur mu?

 

        İslam dini, evliliğin devamlı olmak üzere kurulmasını öngörmüş ve akdin sıhhati için bunu şart koşmuştur. Bu itibarla, evden uzak olmak, yolculuğa çıkmak gibi çeşitli mazeretlerle geçici veya belli bir zaman için kıyılan nikah batıldır.

      Bu bağlamda, geçici nikahın ücret karşılığında yapılması anlamına gelen mut'a nikahı ise, kesinlikle caiz değildir. Çünkü mut'a nikahı, bir ücret karşılığında belirli bir süre için nikahlanmaya denir.

      İslam’ın Arap yarımadasında ilk yayılmaya başladığı dönemde caiz olan mut'a nikahı müminin suresinin 6. ve 7. ayetlerinin inmesiyle haram kılınmıştır. Bu ayetler "övülmeye layık olan müminlerin eşleri dışındakilerden mahrem yerlerini korudukları ifade edilmektedir."

      Ayrıca mut'a nikahı ile evlenen kadın, erkeğin hanımı sayılmaz. Zira bu kadınla erkek arasında miras ilişkisi bulunmamakta, boşanma veya fesh söz konusu olmadan nikah sona ermektedir.

      Hz. Peygamber de mut'a evliliği konusunda şöyle buyurmaktadır: "Ben sizin kadınlarla mut'a nikahıyla evlenmenize izin vermiştim. Ancak Allah, mut'a nikahı ile evlenmeyi kıyamet gününe kadar haram kılmıştır.”

       İslam dininin fıkhına göre haram olan mut'a nikahı, evlilik müessesesini, kadının onur ve itibarını da zedelemekte olup, İslam’ın temel ilke ve amaçlarına da aykırıdır. Bundan dolayı da geçici bir niyetle kıyılan nikah geçersizdir.

 

Sağlık problemi olan kimsenin abdest alırken yardım alması caiz mi?

      Bedenle yapılan ibadetlerde aslolan kişinin tek başına bu ibadeti yapmasıdır.  Bu anlamda

kişinin tek başına abdest alması mümkün ise başkasından yardım alarak abdest alması mekruhtur. Çünkü bunda ibadete aykırı olan bir nevi kibirlenme vardır.

      Ancak kişinin her hangi bir fiziki rahatsızlığı varsa abdest alırken başkasından yardım almasında dini anlamda bir sakınca yoktur.

 

Farz namazlarından sonra sünnet kıldığımızda neden namaz kıldığımız yeri değiştiririz?

        Farz namazlarından sonra sünnet namazlarını kıldığımızda yer değiştirmemiz sünnettir. Bunun nedeni de namaz kıldığımız mekanların bize şahitlik etmesindendir. Yani her namaz kıldığımız yer bize şahitlik edecektir. Nitekim Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “İşte o gün (yer) haberlerini anlatır.”

      Bu ayetin anlamına binaen İslam âlimleri namaz kılarken farklı yerlerde kılmamız tavsiye etmektedirler.

      Durum bu olmakla beraber şayet farz namazından sonra sünnet kıldığımızda yerimizi değiştirmesek de bir sakıncası yoktur.

 

Günün Ayeti

Allah göklerde ve yerde olanların hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir."

Casiye, 45/13.

 

Günün Hadisi

"Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız."

Nesâî,  “Zekat,” 66.

 

Günün Sözü

Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.

Bayezid-i Bistami

 

Günün Duası

Allah'ım beni yeni bir güne eriştirdiğin için sana şükürler olsun. Allah'ım bu günümü de hayırla bitirmemi nasip et."

 

Bunları Biliyor muyuz?

Eda etmek nedir?

Dinî veya hukukî bir görevin usulüne uygun bir şekilde zamanında yerine getirilmesini ifade etmektedir.

 

Günün Nüktesi

Düşmanın silahına aynı silahla karşılık verin gayru

Mısır'ın fethinden sonra esir Memluk kumandanlarından Kayıtbay Yavuz Sultan Selim'in huzuruna getirilmişti.

 

Aralarında şöyle bir konuşma geçti: 
"- Söyle bakalım Kayıtbay, cesaret ve kahramanlığın ne işe yaradı?" 
"- Cesaret ve kahramanlığım hâlâ var ey Sultan! Yalnız, bize ne yaptıysa ordunuzdaki toplar yaptı!" 
"-Anlamadım!.." 
"- Berberilerden biri, Venedik'ten top getirerek bize satmak istemişti de, Peygamberimizin, "ok ve kılıç kullanın" şeklindeki emrine aykırıdır diye satın almamıştık. O satıcı bize, "Yaşayan görecektir ki, memleketiniz top yüzünden elinizden çıkacaktır" demişti. Meğer doğruyu söylemiş!" 
"- Din kaidelerine böylesine bağlı idiniz de, Allah'ın, "Düşmanın silahına aynı silahla karşılık veriniz" emrine neden uymadınız? Bilmez misiniz ki, "Ok ve kılıç kullanın" demek "Başka silah kullanmayın" demek değildir. O zaman o silahlar varmış, şimdi de bu silahlar var!" 
Kayıtbay başını önüne eğdi ve sustu.

YORUM EKLE