banner6

Afetler ve alınacak tedbirler Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda ayrıntılarıyla ele alındı Yapı stokları tespit edilecek

Adana’da meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü.

Afetler ve alınacak tedbirler Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda ayrıntılarıyla ele alındı  Yapı stokları tespit edilecek

Adana’da meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü.

 

Yaşanan tüm depremlerin, sağlam binalara olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini belirterek “Deprem öldürmez, bina öldürür” sözünü hatırlatan Vali Demirtaş, mevcut yapı stoğunun tespit edilmesi gerektiğini ifade edip ‘‘Binalarımızın depreme dayanıklılığını ortaya koymalıyız. Hasarlı binalarla ilgili iş ve işlemleri ivedilikle yapmalıyız” dedi.
ADANA(İLKHABER)-Adana’da meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü.

Yaşanan tüm depremlerin, sağlam binalara olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini belirterek “Deprem öldürmez, bina öldürür” sözünü hatırlatan Vali Demirtaş, mevcut yapı stoğunun tespit edilmesi gerektiğini ifade edip ‘‘Binalarımızın depreme dayanıklılığını ortaya koymalıyız. Hasarlı binalarla ilgili iş ve işlemleri ivedilikle yapmalıyız” dedi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumu temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

 Ülkemizde Her Yıl Büyüklüğü 5 ile 6 Arasında Değişen, En Az Bir Deprem Yaşanmaktadır
Vali Mahmut Demirtaş toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasını; İdlib’te şehit olan askerler ile 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ile Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek başlattı. ‘‘Tektonik, sismik, topografik ve iklimsel özellikleri gereği ülkemiz doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan ülkelerin başında gelmektedir. Deprem, su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın gibi insanoğlunun ansızın karşılaştığı afetler, normal hayatı sekteye uğratan ve kendi imkânlarımızla çözemediğimiz, genel hayatı etkileyen olayların bütünüdür. Dünya genelindeki doğal afetler ele alındığında, 31 çeşit doğal afetin 28’inin meteorolojik kaynaklı olduğu görülür. Doğal afetler içerisinde de en fazla zarar veren, hiç kuşkusuz depremlerdir. Ülkemizde her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen, en az bir deprem yaşanmaktadır. Türkiye, meydana gelen bu depremlerde insan kaybı açısından dünyada 3. sırada yer alırken, depremden etkilenen insan sayısı bakımından da 8. sırada bulunmaktadır.’’ diyen Vali Demirtaş, bu tablonun Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun en büyük kanıtı olduğunu ve yaşanması muhtemel depremler ile diğer doğal afetlerin vereceği maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için pek çok çalışmanın yapılmasının gerekliliğini kaydetti.              
              

Türkiye’deki çalışmaların, 1939 Erzincan depreminin ardından başlatıldığını ve yıllar içerisinde çıkarılan yasalar ve yönetmeliklerle değişen şartlara göre ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Vali Demirtaş, Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktasının 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depreminin oluşturduğunu ve üzerinden 20 yıl geçse dahi bugün temel kıstas noktası olarak yine büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan Marmara Depreminin alındığını belirtti. Ortaya çıkan bu yeni durumun sonucunda eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması, afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması amacıyla İçişleri, Bayındırlık ve daha önce Başbakanlığa bağlı kurumların tek çatı altında toplandığını ve İçişleri Bakanlığına bağlı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulduğunu kaydeden Vali Demirtaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanmasını amaçlayan bir kurum olduğunu belirtip faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında iş birliğini sağlayan dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kamu kurumu olduğunu sözlerine ekledi. AFAD Başkanlığının, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olduğunu afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Sağlık vb. ilgili diğer bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Vali Demirtaş, ‘‘AFAD, son Elazığ-Malatya depreminde, öncesinde Simav ve Van depremlerinde yukarıda saydığım tüm sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiş; deprem öncesi, sırası ve sonrasıyla örnek bir işbirliği ve koordinasyona imza atmıştır. Bunda da “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi” adı verilen modelin ciddi katkılarının olduğu aşikârdır.’’ dedi.

‘‘Saatini, şiddetini, yerini önceden bilmediğimiz depreme karşı her daim hazırlıklı olmak zorundayız.’’

Geçmişten bugüne Adana’da orta ve büyük ölçekli birçok depremin yaşandığını belirten Vali Demirtaş, 1945’ten günümüze Çukurova ve yakın çevresinde 5.5 ve 6.3 büyüklüğü arasında toplam 6 deprem yaşandığını belirtti. Yaşanan bu depremlerin Adana’nın Doğu Anadolu Fay Sistemi gibi, birinci ve ikinci derece deprem bölgesi sınırları içerisinde yer aldığını, aktif tektonik yapılar arasında bulunduğunu gösterdiğini kaydeden Vali Demirtaş, ‘‘Saatini, şiddetini, yerini önceden bilmediğimiz depreme karşı her daim hazırlıklı olmak zorundayız. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı, tam da bu amaca hizmet etmek amacıyla hazırlanmıştır.’’ diyerek bu plan doğrultusunda Adana’nın kendi afet müdahale planını hazırladıklarını ve planla, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak 26 çalışma grubunu belirleyip koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini oluşturduklarını belirtti. Planda belirtilen hususların kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirten Vali Demirtaş yapılan planlamanın afet öncesi, anı ve sonrasında hayata geçirilmesi gerektiğini kaydedip çalışma gruplarında yer alan kurumların eşgüdüm ve koordinasyonla hareket etmelerini ve üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeleri gerektiğini sözlerine ekleyerek ‘‘Planlama çalışmalarına kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin ve STK’larımızın gereken katkıyı sunması büyük önem arz etmektedir. Her konuda olduğu gibi deprem konusunda da eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda İl AFAD Müdürlüğümüz, ‘Afete Hazır Türkiye Projesi’ Eğitimleri, Afet Gönüllüğü Projesi, Toplum Afet Gönüllüsü ve Sivil Savunma Görevlileri Örgütlenmesi ve Arama – Kurtarma Ekiplerinin Artırılması gibi alanlarda, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20.000 kişiye ulaşılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ise yaklaşık 178.000 öğrencimize “Afete Hazır Okul Eğitimi” düzenlemiştir. Afete karşı örgütlenme de büyük önem taşımaktadır. Son olarak gönüllü birey ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durum hizmetlerine katılımlarına yönelik çalışmalar kapsamında, “AFAD Gönüllülük Portalı” hizmet vermeye başlamıştır. Toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek ve afetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan proje, farklı kategorilerde vatandaşlarımızın AFAD Gönüllüsü olmasına imkân tanımaktadır.’’ diyen Vali Demirtaş, tüm vatandaşları AFAD Gönüllüsü olmaya davet etti.
Her kurumun, kendi içinde yapacağı eğitim ve uygulama faaliyetleriyle, kendi kapasitesini yükseltme yoluna gitmesi gerektiğine değinen Vali Demirtaş, altyapı tesislerinin ve kamu binalarının uygunluğu konularının da afet öncesinde üzerinde durulması gereken konular olduğunu sözlerine ekledi.

“Deprem öldürmez, bina öldürür”
Yaşanan tüm depremlerin, sağlam binalara olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini belirterek “Deprem öldürmez, bina öldürür” sözünü hatırlatan Vali Demirtaş, mevcut yapı stoğunun tespit edilmesi gerektiğini ifade edip ‘‘Binalarımızın depreme dayanıklılığını ortaya koymalıyız. Hasarlı binalarla ilgili iş ve işlemleri ivedilikle yapmalıyız. Yeni inşa edilecek binalarla ilgili olarak da konuyla ilgili farklı meslek grupları ve kurumlarla, üst ölçekli planlardan başlayarak, bina ölçeğine kadar inen ortaklaşa çalışmaları hayata geçirmeliyiz. İnsanımızın güven ve huzur içerisinde, deprem dâhil her türlü afete dayanıklı binalarda yaşamalarını sağlayacak projelere, mutlaka imza atmalıyız.’’ dedi. Afetleri yalnızca bir kurumun veya bir kesim insanın altından kalkması gereken olaylar olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, AFAD koordinesinde 26 çalışma grubunun bulunduğunu ve her kurumun kendi kapasitesini ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.
Toplantı, Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Mustafa Aydın’ın gerçekleştirdiği sunumla sürdü.

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER