banner6

Artuklu Üniversitesi başarı için 5T formülünü hayata geçiriyor

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin önümüzdeki süreçteki çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Artuklu Üniversitesi başarı için 5T formülünü hayata geçiriyor

ADNAN AVUKA

MARDİN(İLKHABER)-Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin önümüzdeki süreçteki çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, düzenlediği basın toplantısında özellikle yeni dönemdeki vizyonu 5T olarak özetlenen Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret alanlarını geliştirme hedefine odaklanacağını belirtti.

Mardin’in öne çıkan çok önemli avantajları bulunduğunu belirten Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, Mardin Ortadoğu Pazarı’na yakın olması,Genç ve dinamik nüfus yapısı, nitelikli iş gücüne sahip olması, İpekyolu uluslararası ticaret hattı üzerindeki stratejik konumu, Kültür ve inanç turizminde marka kent olması,Sahip olduğu verimli ovaları ve yüksek tarım potansiyeli, Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Şu anda Artuklu üniversitesi olarak Tıp, Tarım, Turizm, Tasarım ve Turizm üzerine bu amaçlar doğrultusunda beş temel alan belirlendiğini ifade eden Özçoşar,” Bu beş alan üniversitemizin temel aldığı odaklar olarak “5T” sunulmuştur.” dedi

Tıp fakültesi 3 milyon insana hizmet edecek

Üniversitenin bir diğer önceliği ise Tıp fakültesinin kurulması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Özçoşar,” Mardin coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük 34. kenti (8891 km2) Nüfus olarak ise en büyük 26. kenti (838.778 kişi), Nüfusu 850.000 üzerinde olup 3. basamak sağlık kuruluşu bulunmayan tek şehir Mardin 2020 Yılı Sağlık Bakanlığı İstatistiklerine göre Mardin’ de 258, Aile Hekimliği Birimi mevcut olup Aile Hekimi başına düşen nüfus 3.325’dir.  Toplam doğurganlık hızı (binde) 2,99 olan ilimizin İlçeler ile birlikte toplam nüfusu 858,049’ dur. Büyükşehir statüsünde olan ilimiz Türkiye’de nüfus bakımından 26. sıradadır.  Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve yakın zamanda kurulması planlanan Tıp Fakültesi ile birlikte Mardin ili ve coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir. Mardin Artuklu Üniversitesinde tıp fakültesinin kurulması ile yukarıda sıralan sevk nedenleri ortadan kalkacak, Mardin ve çevresi daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan tıp fakültesi, bahsedilen eksikliklerin giderilmesinde önemli katkılarda bulunacaktır. Kurulacak tıp fakültesi sadece Mardin’in değil hinterlandı içerinde yer alan Şırnak, Viranşehir ve Ceylanpınar gibi çevre il ve ilçelerinde ihtiyaçlarını da karşılayacaktır. Ayrıca sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Suriye ve Irak’tan ülkemize tedavi amacı ile gelecek hastalar için önemli bir merkez olacak ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artmasına vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve İnanç Turizminde Marka Kent: MARDİN

7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’i hedeflerinin Kültür ve İnanç Turizmde Marka Kent olmasını sağlamak oluğunu kaydeden Özçoşar, konuşmasına şöyle devam etti.” Mardin Artuklu Üniversitesi, “İnanç ve Kültür, Turizmi İhtisas Üniversitesi” olma kapsamında hayata geçirdiği projelerini, Turizm alanında yer alan lisan eğitimlerinin yanında Türkiye’de ilk kez bünyesinde açtığı yüksek lisans programları ve Turizm alanında bölgedeki ilk ve tek Turizm Doktora Programı ile taçlandırıyor. Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan lisans programların yanında lisansüstü programlarda da büyük gelişmeler sağlandı. İnanç Turizmi Rehberliği, Turizm ve Kültürel Miras, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Sağlık Turizmi alanında tezli ve tezsiz programları ile Türkiye’de turizm alanında en fazla lisansüstü programlara sahip üniversite haline geldik. YÖK yürütme kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci alımının gerçekleştiği Turizm İşletmeciliği Doktora programı, Mersin-Erzurum hattında ilk ve tek Turizm doktora programıdır. Turizim projelerimiz ise , Mardin Mutfağı, MAÜ ve GAP İşbirliğinde ile Canlanıyor (2020) Mardin Artuklu Üniversitesi ve proje ortağı olan MARSEV, “Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor-Artık Sıra Bizde” projesi kapsamında T.C. Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı" ifadelerini kullandı.

Mardin mutfağını dünyaya tanıtmak için çalışmalara başladıklarını altını çizen Özçoşar, şöyle devcam etti." Proje kapsamında verilecek olan eğitimler, düzenlenecek festival ve yarışmalar ile çoğu unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı sadece kitaplarda kalan Mardin’e özgü geleneksel yemeklerin önemli bir kısmının profesyonel mutfağa girmesine, gastronomi turizminin geliştirilmesine ve yerel mutfağın tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında kurulacak olan iki profesyonel mutfak ile Turizm Fakültesi öğrencileri daha kaliteli mutfak eğitimi alacaklardır.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansına sunulan TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi projesi imzalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası arasında iş birliği yapılarak, turizm alanında üniversite-sektör ilişkisi kurulmuştur. TRC3 bölgesindeki Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerini kapsayan İnanç ve Kültür Turizmi Rotasının geliştirilmesi ile bölgenin turizminin rekabet edebilirliğine ve turizm temelli bölgesel kalkınmaya olumlu katkı sağlanacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesinde, kentte turizmin gelişimine katkı sağlayacak olan Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (MAÜTURAM) kuruldu (2021) Kültür ve İnanç Turizmi İhtisas Üniversitesi olma hedefiyle turizm alanındaki projelerine profesyonel ivme kazandıracak olan Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması için verdiği teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek, 29 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak gibi turizm sektörünü geliştirmeye ve canlandırmaya yönelik faaliyetler noktasında merkezimiz, önemli bir rol üstlenecektir. Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü’ne Üye Olan İlk Üniversite Unvanını Elde Etti” Şeklinde konuştu

Üniversite§de eğitim kalitesini yükselteceğiz

Türkiye’de ilk ve tek üye olabilen üniversite olarak büyük bir başarıyı daha hanesine yazdırdığını dile getiren Özçoşar,” Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi,Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları Üniversiteler Ağına da (University Network for Cultural Routes) üye olmuştur. Bu üniversiteler ağında; Lüksemburg Üniversitesi, Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Saint Petersburg Üniversitesi gibi birbirinden köklü 15 üniversite yer almaktadır. Listede yer alan üniversitelerin ortak özellikleri ise; turizm, kültür turizmi, turizmekonomisi, turizm coğrafyası, kültürel miras yönetimi, kültür rotaları gibi konulardabilgi, birikim ve uzmanlığa sahip olmalarıdır. Protokol kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi dahil olmuş olduğu Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Üniversiteler Ağının sunduğu; kültür rotaları hakkında araştırma yapılması için hibe ve teşviklerden, akademisyen ve öğrenci değişimlerinden, staj imkanlarından, Avrupa Birliği projelerinde yer alma gibi imkan ve fırsatlardan faydalanabilecektir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrimiçi İstişare Toplantısı’ gerçekleştirildi  Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğündeki UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrimiçi İstişare Toplantısı’na Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, Mardin’in UNESCO yaratıcı şehirler ağına başvuru süreci, izlenecek yol, Mardin’in mutfak kültürü, yerelde gastronomiye ilişkin yapılan çalışmalar, genel değerlendirmeler ve planlanan projelerin istişaresi gerçekleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesine devredilen tarihi Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek (2019). Mardin Artuklu Üniversitesi, PTT Genel Müdürlüğünden kiralanarak Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis olarak kullanılan Şahtana Konağını Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesine devretti. Tarihi konakta hem uygulamalı eğitim verilecek hem de konağı işletecek üniversite öğrencileri kente gelen turistleri ağırlayacak.  Tasarımı özellikle iki ana başlıkta önemsiyoruz: Tüm diğer alanlarda üretilen ürünlerin pazarlanmasının, markaları geliştirilmesinin bir aracı olarak, Özel olarak Mardin ili, genel olarak ise tüm Türkiye’de estetik tutum geliştirebilmiş öğrencilerimiz ve akademik personelimiz aracılığıyla daha yaşanabilir kentlerin, yaşam alanlarının oluşturulması, sanatın gündelik hayatın ayrılmaz bir bütünü olabilmesi Tasarım alanında vizyonumuz kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, bölgesel değerlerden güç alan, sanat alanında özgün, yaratıcı ve evrensel düzeyde bilgi ve çalışmalar üretmektir. Bu amaçla fakültelerimiz bilimsel ve mesleki etik kurallarını,benimseyerek, güvenirlilik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve yeniliklere açıklık ilkelerine bağlı kalarak, öğrencilerimize kendi alanlarına uygun sanat atölyelerinde, çağdaş teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve dersliklerde eğitim-öğretim vererek onlara uzmanlık kazandırmayı amaçlayan; kendine güvenen, sorgulayan araştırmacı bireyler yetiştirme sorumluluğu ile çalışılmaktadır. Bu düşünceden hareketle kurulmuş üniversitemizde doğrudan tasarım alanında eğitim veren pek çok bölümü mevcuttur. Güzel Sanatlar Fakültesi (2009 yılında kuruldu) Grafik Tasarımı Bölümü Resim BölümüRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Heykel Bölümü İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans) Resim (Yüksek Lisans) Mimarlık Fakültesi (2009 yılında kuruldu) Mimarlık Bölümü Sanat ve Tasarım Fakültesi (2021 yılında kuruldu) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı İlin yüzölçümünün %51,39’unu tarımsal alanlar oluşturmaktadır. Mardin’in en geniş ovası olan Kızıltepe ovasında tahıl üretimi yoğundur. Geniş tarımsal alanlar bulunuyor olsa da iklim kurak ve sulama imkanları kısıtlıdır. GAP kapsamında yapımı devam eden sulama altyapısının bölgeye ulaşması ile birlikte önümüzdeki yıllarda özellikle ova kesiminde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve veriminin arması beklenmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Uygulamalı Bilimler Fakültesi vasıtasıyla Mardin’de yer alan geniş tarım arazilerinin bilimsel yol ve yöntemlerle, verimli kullanılması hedeflenmektedir. Bölge’de iki adet sınır kapısı bulunmakta olup Suriye’ye geçişi sağlayan Nusaybin Sınır Kapısı Mardin’de, Irak’a geçişi sağlayan Habur Sınır Kapısı ise Şırnak’ta bulunmaktadır. İki sınır kapısı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iştiraki Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle modernizasyon çalışmaları yapılmıştır. Nusaybin Sınır Kapısı yapım işi tamamlanmış olup Suriye’de devam etmekte olan iç karışıklıklar ve karşı tarafta sınır kapısı tesislerinin bulunmaması sebepleriyle sınır kapısı olarak hizmet verememektedir. Bu nedenle Nusaybin’in sınır kapısı olarak faaliyete geçeceği tarihe kadar söz konusu sahanın İç Gümrük Müdürlüğü olarak kullanılması amacıyla 30.10.2013 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. Irak ile olan tek sınır kapımız olan Habur, yılda ortalama 4.000.000 yolcu ve 1.400.000’i TIR olmak üzere toplam 2.000.000 araca, hizmet vermektedir. Komşu ülkelerimizde süren iç karışıklıklar sona erdikten sonra bu bölgenin ticaret açısından çok daha büyük bir pay sahibi olacağını düşünmekteyiz. Ancak bölgemizde sanayi tesislerinin arttırılması, marka değeri yüksek firmaların kurulması gerekmektedir. Mardin’de iki çeşit yatırım bölgesi bulunmaktadır.  Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteler. Yenilenebilir Enerji Çalıştayı Üniversitemiz önderliğinde yapılan çalıştay ile bölgemizde enerji kaynaklı sorunlar ile enerji kullanımı gibi konulara odaklanılmıştır. Gerek akademisyen gerekse sektörden insanlar bir araya gelerek sorun ve çözüm önerileri üzerinde tartışılmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER