banner6

Bahçelievler'de 58 m2 zemin kat daire icradan satılıktır

Bahçelievler'de 58 m2 zemin kat daire icradan satılıktır

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

 

2018/1065 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Köy Altı Mevkii, 7778 Parsel Sayılı 242,45 M2 Yüz Ölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 5/53 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut14/01/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, tapuda Kocasinan Mahallesi, 7778 parsel (242,45 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, hali hazırda ise Kocasinan Merkez Mahallesi, Öğretmenler Sokak, 1 dış kapı numaralı Küçükay Apartmanı, Zemin Katta, 5/53 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm numaralı, mahallinde 4 daire kapı numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede satışa konu taşınmazın bulunduğu 2 dış kapı numaralı Küçükay Apartmanı, betonarme karkas yapı tarzında 2 Bodrum kat+Zemin kat+2 Normal Kat+Çatı Katlı inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 8 yıllık binada, 1.bodrum katta 2.bodrum kat ile bağlantılı 2 adet ters dubleks mesken, zemin ve normal katlarda her katta 2’şer mesken olmak üzere toplam 8 adet b.bölüm bulunmaktadır. 2.Normal Kattaki b.bölümler, çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir.Bina girişi zemin kattan, ferforje demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır.Satışa konu Zemin Kat 3 bağımsız bölüm numaralı, mahallinde 4 daire kapı numaralı “Mesken”, bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Brüt 65 m2, net 58 m2 alanlı taşınmaz, mutfak nişli salon, 2 adet oda, banyo, wc ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç kapılar Amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve tezgah mevcuttur. Banyoda duş teknesi, duş kabini, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, Marmara Caddesine, Mimar Sinan Caddesi’ne, Bahçelievler Gençlik Merkezi’ne, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2018 tarih 17876 sayılı yazısında; Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, 7778 parsel sayılı yer, 21.06.2009 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nda, İkiz Nizam, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler :
BEYAN : Yönetim Planı : 29/03/2010
BEYAN : Diğer (Konusu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Otopark Alacağı 13110 TL Bedelle) Tarih:18/08/2009 Sayı:1797

1. Satış Günü : 13/10/2021 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 11/11/2021 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1065 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/08/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/838511/emlak/konut/bahcelievlerde-58-m2-zemin-kat-daire-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42