banner6

Bakırköy'de bina icradan satılıktır

Bakırköy'de bina icradan satılıktır

T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2020/203 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., 840 Ada, 59 Parsel Sayılı 308,30 m2 Yüzölçümlü 2 Bodrum+1 Zemin+ 1 Normal Katlı Çatı Arası Piyesli Betonarme Bina ve Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 21.04.2021 tarihli Mahkeme bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Boztepe Sokak, No:1- 3 adresinde yer alan binadır. Ana gayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 Ada, 59 Parselde kayıtlı, 2 BODRUM + 1 ZEMİN + 1 NORMAL KATLI ÇATI ARASI PİYESLİ BETONARME BİNA VE ARSASI niteliğindeki, 308,30 m² alanlı anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık nizamla 1. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan binadır. Binada, kat irtifakı kurulmamıştır. Belediye işlem dosyasında, binaya ait, 14.10.2011 tarih 4954 Sayılı Yapı Ruhsatı, 07.01.2013 tarih 6252 Sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi ile 2011/4954 Sayılı onaylı mimari projesi mevcuttur. Bina, yapımı itibariyle yaklaşık 9 yaşında olup, 2 bodrum, zemin, 1 normal ve çatı katlı, yaklaşık, Brüt:879 m² alanlıdır. Binanın tümü, özel kız öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.Bina giriş zemini, kat sahanlıkları ile merdivenleri, mermer kaplamalıdır. İç mekan özelliği bakımından odalar, antre, hol, koridorların ve çatı kısmının bir bölümü halıfleks ve laminat parke kaplı, ıslak hacim duvarları ve zeminleri ve teras balkon çatı zeminleri seramik döşelidir. Merdiven küpeştesi ve korkulukları, alüminyum profillidir. Bina giriş kapısı, camlı demir profilli, iç kapılar ahşap malzemelidir. Odalar saten boyalı tavanlar kartonpiyerlidir. İdari kat olarak kullanılan odalarda oturma grubu olarak koltuk takımları, çesitli boylarda ahşap dolaplar, sehpalar, sandalye, çalışma masaları, elektrik süpürgeleri, resim panoları-etüt odalarında tek kişilik sıra ve sandalyeleri- Mutfak ve yemekhane katında sanayi boy frın, ocak davlumbaz ve mutfak malzemeleri, masa, sandalye çelik raf ve ahşap dolaplar gibi mutfak ekipmanları ayrıca Lavabo, klozet ve ahşap dolap ve aynalar bulunmaktadır. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın girişi, Boztepe Sokağına bakan cephesinden, sokak kotundan 2 basamak çıkılarak ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Taşınmaz bakımlı olup, tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Boztepe Sokak, Özel Bakırköy Valide Sultan Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu, No:1-3 adresindedir. Konu taşınmaz, bölgenin ana arter ulaşım yolu, Koşuyolu Caddesine yakın konumdadır. Taşınmaza ulaşım, Koşuyolu Caddesinden özel ve toplu ulaşım araçları ile sağlanmaktadır. Prof. Dr. Muammer Aksoy parkı, Yenimahalle Marmaray Durağı, Hacı Mehmet Özdemir Cami ve Abdullah Cömert Parkı taşınmaza yakın konumda yer almaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Konu taşınmaz, kuş uçuşu mesafe olarak, Sahil Yoluna 750 m. ve E-5 Karayolu’ na ise 1250 m. mesafede yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu Dosyasının ekinde yer alan Bakırköy 18.İcra Müdürlüğü dosyasında Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2020 tarihli yazısında; Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 Ada, 59 Parsel sayılı yer, 08.03.2004/18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli, Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında, bitişik nizam, Hmax:7,50 metre (2 kat) irtifalı,Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti 5.796.674,95 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
1. Satış Günü 29/09/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü 25/10/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/203 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/838561/emlak/bina-apartman/bakirkoyde-bina-icradan-satiliktir-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER