Doğan; Pamukta destek 1 lira 25 kuruş olmalı 

Doğan; Pamukta destek 1 lira 25 kuruş olmalı 

 Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – Pamuk hasadına kısa bir süre kala dünya pamuk fiyatlarındaki düşüşün, üreticileri endişelendirdiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “2019 yılı Destekleme Tebliği bir an önce açıklanmalı ve pamuk destekleme primlerinde gerekli düzenleme yapılarak kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmelidir. Ayrıca prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kg kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir” dedi.

Yüreğir Ziraat Odası ev sahipliğinde; Adana, Hatay, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş ve Osmaniye Ziraat Odaları Başkanları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekil Ahmet Bahadır Sezgin ile pamuk üreticileri bir araya gelerek hasat öncesi prim destekleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Adana’nın Yüreğir İlçesi Solaklı bölgesinde pamuk tarlasında yapılan programda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Pamuğun stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekerek, “Pamuk Çukurova ve ülkemizin stratejik bir ürünüdür. Karadeniz’de fındık ne ise, Çukurova’da, Akdeniz’de de pamuk o değerdedir. Hiçbir dönemde görülmemiş bir şekilde girdi fiyatlarının artışına rağmen şuan ki fiyatlarımız geçen yıla göre maalesef yüzde 25 daha aşağıdadır. Girdi fiyatlarındaki artış neredeyse yüzde 100’ü bulmuştur. Çiftçilerimiz bu konuda mağdur ve yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

Katılımcı iller adına konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova’nın ismiyle özdeşleşmiş pamuğun can çekiştiğini belirterek, “Uçsuz bucaksız topraklarıyla Çukurova denilince bir zamanlar ilk aklımıza gelen Adana’nı o meşhur pamukla özdeşleşmiş pamuk ağaları gelirdi. Yıllarca romanlara, filmlere, türkülere konu olan havası, suyu, iklimi, toprağı pamuk üretimine çok müsait ve pamuğu ile ünlüydü. O değerli ürüne de ‘Beyaz Altın’ deniliyordu. Ne yazık ki, Beyaz Altın şuan can çekişiyor” dedi.

Pamuğun birçok sektöre hammadde sağladığına değinen Doğan, “Tekstil ve konfeksiyon sanayimize sağladığı katma değerde vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, hammaddesi olduğu tekstil ve konfeksiyon sektörünün yaptığı ihracatla da ekonomimizde önemli bir paya sahiptir. Pamuk ayrıca emek yoğun bir iş gücü olması nedeniyle istihdama ciddi oranda katkı sunmaktadır. Bir endüstri bitkisi olan pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayi ve linteri ile de kağıt sanayinin hammaddesidir” diye konuştu.

Dünyada stratejik biri ürün olan pamuğun artması için özellikle teşvikinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle konuştu;

“Pamuk çekirdeğinden yağ, biyodizel üretiminde de kullanılmaktadır. Ayrıca yem olarak kullanılan küspesiyle hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayan pamuğun ülke ekonomisindeki katkısı büyüktür.

SON YILLARDA ARTIŞ VAR AMA YETERSİZ.

Ülkemizde 5.2 milyon dekar alanda 2.6 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmaktadır. Son 2 yılda üretim artışlarına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60’larda kalmıştır. Aradaki fark ithalatla karşılanmakta, ithalata da milyarlarca dolar ödenmektedir.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞINDA PAMUK İLK SIRADA YER ALIYOR

Bu nedenle pamuk üretimimizin artırılması önem arz etmekte ve ithalatın önüne geçilmesinin tek yolu da pamuk üreticimizin desteklenmesidir. Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir.

Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının konuları arasında pamuk ilk sırada yer almaktadır. Gerçekleşen bu savaş, büyük bir algı bozukluğuna neden olmuştur.

Ülkemizde olduğu gibi diğer bazı ülke çiftçilerinin de beklenmeyen bu fiyat düşüşüne hazırlıksız yakalandığı ve artış bekledikleri belirtilmektedir. Alıcılar da fiyatların dengelenmesi için bekleyiştedir.

YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİ FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Açıklanmayan ancak yüksek olacağı beklenen devir stoklarının, pamuk fiyatlarının artışını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca bu yıl iklim koşullarının birçok ülkede iyi gitmesinin pamukta rekolte artışına sebep olacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Tüm bu sebepler pamuk fiyatlarının düşmesine, fiyat belirsizliğinin yaşanmasına neden olmaktadır. Henüz ülkemizde hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira, Ege Bölgesi’nde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş, Çukurova Bölgesi’nde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağı görülmektedir.

MALİYETLER YÜKSEK

Üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir. Pamuğun ekiminin yapıldığı Nisan ayında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranda artışlar yaşanmıştır. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70’in üzerinde artış olmuş ve zirai ilaçta da yüzde 100’ü aşmıştır.

TEŞVİK KİLOGRAMDA ENAZ 1 TL 25 KURUŞ OLMALI

Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş üreticilerimiz endişelendirmektedir. 2019 yılı Destekleme Tebliği bir an önce açıklanmalıdır. Ayrıca pamuk primlerinde gerekli düzenleme yapılmalı, kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir.

Üreticimizin mağduriyetinin giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kg kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesi teşvik edilmelidir.

BİRLİKLER DEVREYE GİRMELİ

Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi tarım satış kooperatiflerinin devreye girmesi, üreticimizin pamuk fiyatında önünü görebilmesi ve piyasanın düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir.

İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25’i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir.

Borsada korbeylerde fiyat oluşmamakta, üretici ürününü satacağı fiyat hakkında bilgi sahibi olamamaktadır. Bu nedenle gerekli mevzuat değişikliği yapılmalı, ticaret borsalarında denetimler artırılmalıdır.

Ham bez ithalatı önlenmelidir. Pamukta üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız kısaca bütün taraflar çok daha fazla gelir elde edebilir. Yeter ki, hakça bir düzen kurulsun ve sorunlarımız çözülsün.

Unutmayalım! Birçok sektör olmadan yaşayabiliriz ama toprak olmadan, tarım olmadan yaşamamız mümkün değildir. Toprağa hürmet gösteren çiftçiye, hürmet göstermeyen bir iradenin yaşaması mümkün değildir”

BAYRAM BULUT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2