banner6

İktidarın yalanı ortaya çıkıyor

Adana Tabip Odası Temsilcisi Dr. Bulca, AK Parti'nin uygulamaya koyduğu 'Sağlıkta Dönüşüm Proğramı'nın sağlık alanının bütününü tahrip ettiğini leri sürdü

İktidarın yalanı ortaya çıkıyor
İktidarın yalanı ortaya çıkıyor

 

 

ADANA (İLKHABER) - Adana Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sağlıkta Dönüşüm Programını sivil toplum kuruluşlarına anlatıyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde “Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu programın yasal altyapısını oluşturan 5510 sayılı yasayı anlatan Tabip Odası Temsilcisi Dr. İsmail Bulca, bu programın  İMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün bir projesi olduğunu söyledi. 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası'nın bütün yükümlülüklerinin uygulanmasına geçmesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık alanının bütünüyle tahrip edildiğini, artık paran kadar sağlık dönemine geçildiğini de ifade eden Dr. İsmail Bulca, “Vergi ve sigorta pirimi veren vatandaşın sağlık hizmetini haketmesi gerekirken, muayene katılım payı, reçete parası, ilave ilaç parası, ilaç eşdeğer fark ücreti, % 10-20 ilaç katılım payı, otelcilik hizmeti adı altında yatak ücreti, istisnai sağlık hizmeti adı altında bıçak parası, özel hastanelerde ekstra katılım payları gibi her aşamada para ödemek zorunda kalmaktadır.” dedi.

Hastanelerin işletmeler, hastaların da müsteri haline getirildiğini savunan Dr.Bulca, sözlerini şöyletamamladı:

“Kamu Hastane Birlikleri kurularak devlet hastaneleri birer işletmeye dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Hastaneler A, B, C, D, E şeklinde sınıflandırılarak vatandaş, parasının yettiği sınıftaki hastaneye gidebilecektir. Hastaneler işletmeciler tarafından yönetilirken hastalar da müşteri haline getirilecektir.

Her hangi bir güvencesi olmayanlar, işsizler, köylüler, okumayan gençler, 25 yaşın üzerinde üniversite öğrencileri, SGK'ya devredildi ve gelir testi için kaymakamlıklardaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma sandıklarına başvurarak ve gelir testi yaptırmak zorunda, başvurmayanlar 886 TL ceza ödeyecek ve her ay için 212 TL pirim tarafına tahakkuk ettirilecek. Bu primleri ödemeden sağlık hizmetinden yararlanamayacak. GSS primi ödeyenler sigortalı olmayacak, sadece primlerini ödedikleri sürece devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Prim ödemelerini aksatırlarsa sağlık hizmeti alamayacaklar.

Artık AKP hükümetinin sağlıktaki yalanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de sağlık hizmetini talep edenlerle, sağlık hizmetini verenlerin birlikte oluşturduğu Sağlık Hakkı Meclisleri'nin işlerlik kazanmasıyla, sağlıkta yaşanan bu yıkım politikaları geriletilebilir.”

Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Salonundaki Genel Sağlık Sigortası hakkındaki sunuma TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazım Biçer, odaların İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 1970, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER