banner6

İstanbul Kadıköy'de apartman ve arsasının 4/16 hissesi (180m² ) icradan satılıktır

İstanbul Kadıköy'de apartman ve arsasının 4/16 hissesi (180m² ) icradan satılıktır

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ
2020/207 TLMT.


 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 1848 Ada, 1 Parsel, İkbaliye Mahallesi, satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Kahkeşan Sokak üzerinde 38 kapı numaralı Tem Apartmanı ve arsasıdır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Parsel üzerinde 38 kapı numaralı bina mevcuttur. Konu bina için 21.11.1994 tarih ve 94-15/19 sayısı ile 2 bodrum + zemin + 2 normal + çatı katı 1 adet depolu dükkan ve 3 adet daire için toplam 408 m²?lik alan için Yapı Ruhsatı alınmış iken mahallinde 2 bodrum + zemin + 2 normal + çekme kattan müteşekkil, betonarme, bitişik yapı nizamda inşa edildiği tespit edilmiştir. Konu bina için Kat İrtifakı tesis edilmemiştir. Mahallinde binada 2.bodrum katta 1 dükkan, 1.bodrum, zemin ve diğer katlarda her katta tek daire bulunmaktadır. Mahallindeki bina toplam yaklaşık 600 m² kullanım alanlıdır. Binada elektrik, doğalgaz, sıhhi tesisat tesisatları mevcuttur. Bina yaklaşık 25 yaşındadır. Taşınmazın borçluya ait 4/16 hissesi satılacaktır.
Yüzölçümü 180,00 m2
İmar Durumu Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre,1848 ada 1 parsel; 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy ilçesi D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı, plan notu tadilatları ve 21.04.2010 onaylı 1/1000 ölçekli plan tadilatına göre H:12.50 m.,blok nizam, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti 635.750,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 17/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 17/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/207 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/858607/emlak/bina-apartman/istanbul-kadikoyde-apartman-ve-arsasinin-4-16-hissesi-180m%C2%B2-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42