banner6

İstanbul Kağıthane'de bina icradan satılıktır

İstanbul Kağıthane'de bina icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL 18. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

2020/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZINTAPU KAYDI
Özellikleri İstanbul İl, Kağıthane İlçe, 6233 Ada, 26 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 26 nolu parselin 62 m2 alana sahip arsa vasıflı taşınmaz olup hali hazırda taşınmaz üzerinde zemin + 3 normal kattan ibaret 4 katlı betonarme bina mevcut olduğu
Adresi Kağıthane İlçesi Gültepe Mah. Babacan Sk. No:44 Kağıthane / İSTANBUL
Yüzölçümü : 62 m2
Hali Hazır Durumu 26 nolu parselin dosyada mevcut plan (Harita) örneği ve getirilen ana paftasının zemine uygulanarak yapılan incelemeler ve ölçümler neticesinde parselin çapına ve tapu kaydına uygun olduğu, parselin 62 m2 alana sahip olup bu parsel üzerinde zemin +3 normal kattan ibaret olan 4 katlı betonarme bir bina bulunduğu, binanın bitişik nizamda olup aşağı yukarı parselin tamamı üzerine yapıldığı, toplam inşaat alanının yaklaşık 270 m2 olduğu , binanın yola bakan cephe genişliğinin B=5.00 metre olduğu, her katta bir daire bulunduğu, dairelerin hepsinin aynı plana sahip olup, her dairede bir salon + bir yatak odası+ mutfak+ banyo-WC + koridor+ balkon mahalleri bulunduğu, dairelerde elektrik + su + atık su tesisatları ile doğalgaz + kombi + kaloriferin mevcut olduğu, dairelerin genelde vasat nitelikte olduğu, salon ve odaların zemini laminant parke, ıslak zeminlerin seramik kaplı, iç duvarların sıvalı + boyalı olduğu, kapıların normal ahşap, pencere doğramalarının PVC doğrama olduğu, binanın dış cephesinin sıvalı+ boyalı olduğu, binanın 3. Sınıf A grubu yapılardan 45 - 50 yıllık olduğu, taşınmazın kuş uçuşu İstanbul'un en önemli köprü bağlantılı ana arteri ve Yenikapı-Hacıosman arası çalışan metronun Özdilek, Metrocity Kanyon gibi AVM lerin bulunduğu , Büyükdere caddesine 1.27 km. İlçenin en önemli ticari caddesi olan Talatpaşa caddesine yürüme mesafesinde 120 metre 15 Temmuz Şehitler Köprü bağlantı yolu D-100 yoluna ve O-1 karayoluna 1,50 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü O-2 bağlantı karayoluna 2.60 km mesafede bulunduğu tespit edilmiştir.
Arsa Payı :
İmar Durumu Kağıthane İlçesi Gültepe mah. 6233 ada, 26 parsel sayılı 21/07/2008 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 6. Etap uygulama imar planında B-4 bitişik nizam 4 kat Lejantlı konut alanında kalmakta olup kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti 798.200,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer :
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 18.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 24/11/2021günüsaat 14:00’ dan - 14:10’akadar, İstanbul 18.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat - ÇAĞLAYAN/İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24/12/2021 CUMA günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı24/12/2021 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. İhaleye katılmak için %20 Teminat Yatıracaklar ve Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032565 esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2020/8 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerek Memurluğumuzun Vakıflar Bankası Adliye Çağlayan Şübesindeki internet emanet hesap numarası TR720001500158007290502253 nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
İhaleye katılmak istiyenler%20 Teminat Tutarını Vakıflar Bankasındaki Mahkeme hesabına veya Mahkemeler veznesine ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. % 20 Teminat tutarını Banka hesabına veya Mahkemeler veznesine yatırmayanlar kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur..29/09/2021

https://www.ilan.gov.tr/ilan/858439/emlak/bina-apartman/istanbul-kagithanede-bina-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER