banner6

İstanbul Kartal'da 74 m² daire icradan satılıktır

İstanbul Kartal'da 74 m² daire icradan satılıktır

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/614
 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, 10436 Ada 302 Parsel sayılı Zemin Tipi: Bağımsız Bölüm; 611,82 m² arsa miktarlı; Ana Taşınmaz Niteliği: Betonarme Apartman ve Arsası; Arsa Pay/Payda:20/240; Blok/Kat/Giriş-B.B.No: -/ZEMİN/-(Bağ.Böl.No:2); Bağımsız Bölüm
Nitelik: MESKEN olarak kayıtlıdır. 2 nolu bağımsız bölümün tamamı borçlu adına BİLA tarih BİLA Yevmiye numaralı 3402 S.Y. Kadastro Kanununun Ek 1. Maddesi Gereği Yüz Ölçüm ve Cins Değişikliği İşlemleri ile tescil edilmiş olup, bu hisse satılacaktır.
Bilirkişi raporuna göre; Konumu: Kartal İlçesi Soğanlık Yeni Mahallesi 10436 ada 302 parsel, Şinasi Sokak kuzeyinde diğer cephelerde komşu parseller ile çevrilidir. Mimar Sinan Caddesine 40 metre; Soğanlık Metro İstasyonuna 570 metre; D-100 (E-5) Karayolu ve Soğanlık Köprüsüne 560 m mesafededir. Her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmakta olup, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ticari olanaklar yönünden çok iyi bir konumdadır. Yapı Ruhsatı: Dosyasında yapılan incelemede 20.10.2011 tarih ve 4-99 numaralı yapı ruhsatının bulunduğu sonrasında herhangi bir tadilat ruhsatının bulunmadığı görülmüştür. Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME) Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, 10436 Ada 302 Parsel üzerinde bodrum+zemin+6 normal katlı yapı bulunmakta olup, 1. Bodrum katta depo ve ortak alanlar, Zemin katta bina girişi ve 2 adet daire, diğer katlarda 2 şer daire, son katta 2 adet çatı dubleks dairesi bulunmakta olup toplam 14 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi Şinasi Sokak cephesinden girilerek arka cepheden yapılmaktadır. Vaziyet planına ve mevcutta bina girişi zemin kat güney yönünden sağlanmaktadır. Girişte kapı numarası gözükmemekte olup 8 numara olarak tespit edilmiş ve Can Yıldırım apartmanı olarak görülmektedir. Ana giriş kapısı camlı çelik kapı olup, dış cephesi mantolama kaplama, üzeri sıvalı ve cephesi boyalıdır. Çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Asansörlüdür, çalışmaktadır, bina ısıtma sistemi kombi olarak tesisatlandırılmıştır. Zemin Kat B.B.No:2 bağımsız bölüm, bina girişine göre sol cephede kalmakta olup batı cephelidir, taşınmaz projesine göre 2 oda, 1 salon, mutfak antre, hol, banyo-wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup; yaklaşık brüt alanı 86 m2 dir. Yasal kullanım alanı net: 74 m2, brüt 86 m2dir.

Adresi Soğanlık Yeni Mahallesi Şinasi Sokak No: 6D: 2Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü Ana taşınmaz yüzölçümü 611,82 m2

Arsa Payı 20/240

İmar Durumu Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi 10436 Ada 302 Parsel 04.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planına göre Hmax: 52,50 mt, maksKat: 15 Kat; KAKS:1,75; TAKS:0,20 - 0,40 ; Ayrık Nizam Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti 400.000,00 TL

KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Beyanlar Hanesinde; İmar Düzenlemesine Alınmıştır (24.02.2010 Tarih 1921 Yevmiye)- Yönetim Planı 30/05/2012 (31.05.2012 Tarih 10076 Yevmiye)- KMne Çevrilmiştir (19.07.2013 Tarih 15039 Yevmiye)- AT 1 305 Parsel İşbu Parsel ile 3207 - 3228 sahifeledeki parseller beyannemede müşterektir (bila tarih bila yevmiye) - İİK.150/C şerhi ve ipotek şerhi bulunmaktadır.

1. Satış Günü 25/11/2021 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Teminat : Satış Mahallinde NAKİT TEMİNAT kabul edilmeyecektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini (Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı) İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 54 0001 5001 5800 7312 4188 54 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu ilan tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/614 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/861572/emlak/konut/istanbul-kartalda-74-m%C2%B2-daire-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42