banner6

İstanbul Şişli'de iş merkezi (95/1000 hissesi) icradan satılıktır (çoklu satış)

İstanbul Şişli'de iş merkezi (95/1000 hissesi) icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2020/52 TLMT.


 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:.İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 976 Ada No , 9 Parsel No , 1.173,00 Yüz Ölçümlü, Kargir Fabrika Binası Nitelikli Taşınmazın 95/1000 Hissesi.
Özellikleri İstanbul, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada, 9 parsel sayılı H73,00m2 miktarlı kargir fabrika binası vasıflı taşınmazın 95/1000 hissesi Satışa konu taşınmaz; Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Düzoğlu Sokakta, tapunun 976 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Düzoğlu Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 1.173,00m2 miktarlı kayden kargir fabrika binası, mahallen iş Merkezi olarak kullanılmakta olup; 95/1000 hissesi niteliğindedir. Cumhuriyet Mahallesi Düzoğlu Sokaktı ve bu sokaktan 5 dtş kapı mimarisi alan taşınmazın mahallinde yapılan tespitte tamamı 1.173,00m2 alana sahip parsel üzerinde yaklaşık 1.000,00m2 oturumlu toplam kapalı alanla itibari ile 13.000,00m2 alanlı 2 bodrum kat + zemin kat+ 9 normal + çatı katlı bir İş Merkezi olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su ve doğalgaz, asansör mevcut olup, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Keşif tarihi itibari ile toplam on altı bağımsız bölüm | olan taşınmazın merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. 1,5,9 katlar tak daire 2,3,4,6,7,8 katlar çift daire olarak kullanılmaktadır. Giriş katında iki dükkan olan taşınmaz gökkuşağı ve Düzoğlu Sokak cephelidir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamam» teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli ticaret ve konut alanında kalmaktadır.
Adresi Cumhuriyet Mahallesi, Düzoğlu Sokak,No:5 Şişli / İSTANBUL
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilen 07.09.2020 tarih, 95426 sayılı imar durum belgesine göre; Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 08.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli- Dolapdere-Pryalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret+ Konut Alanlarındaki Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Plan Değişikliği Planında H:6 kat (Hmax:21.50m.) irtifada, bitişik nizam, MÎ Al alanında kalmaktadır, denilmiştir.
Kıymeti 7.600.000,00 TL (Taşınmazın 95/1000 Hissesi)KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : 04/08/1983 tarih ve 3033 yevmiye numarası ile alatı sabite listesi vardır.
2.konkordato komiseri ipoteği istemi red edilmiştir. Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 02/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 07/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , GÜRSEL Mahalle/Mevki , 8427 Ada No , 6 Parsel No , 121,00 Yüz Ölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: İstanbul, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8427 ada, 6 parsel sayılı 2l,00m2 arsa vasıflı taşınmaz; Satışa konu taşınmaz; Gürsel Mahallesi, Sevilen Sokakta, tapunun 8427 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı ve Sevilen Sokaktan 15 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı kayden arsa, mahallen kagir binanın tamamı niteliğindedir. Sevilen Sokak paralel cephesi 6,50mt, yola dik ortalama derinliği 18,50mt civarında olan ve tapu kaydında tamamı I2l,00m2 alana sahip arsa olarak kayıttı taşınmaz üzerinde, Sevilen Sokaktan 15 dış kapı zemin kat+ 1 normal katlı, bitişik nizamda, 2.Stnıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan zemin katında işyeri, normal katında bir daireli, zeminde yaklaşık 115,00m2 oturuma sahip bina olduğu tespit edilmiştir. Alüminyum ve PVC doğramalı, demir dış kapılt, dış cephesi sıvah-boyalı olan binanın bakım-onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Binada elektrik, sıhhi tesisat ikmal edilmiştir. Tamamı 121,00m2 alana sahip parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 230,00 m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle temamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskâna elverişli konut sahasında kalmaktadır.
Adresi: Gürsel Mahallesi, Sevilen Sokak, No:15 Kağıthane / İSTANBUL
İmar Durumu: Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre; Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8427 ada, 6 parsel sayıl» taşınmaz 31.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 4. Etap Uygulama imar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti 1.924.000,00 TLKDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 02/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü 07/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/52 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/09/2021 *Örnek no:27

https://www.ilan.gov.tr/ilan/851128/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/istanbul-sislide-is-merkezi-95-1000-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER