banner6

Küçükçekmece'de bina icradan satılıktır (1/4 hissesi)

Küçükçekmece'de bina icradan satılıktır (1/4 hissesi)

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/88 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 194 Ada, 3 Parsel, SAFRA Mahalle/Köy, 1/4 hissesi satılacaktır. Anagayrımenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Taştepeler Mevkii, 194 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 144,00 m² alanlı Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle bitişik nizamlı inşa edilmiş olan binadır. Bina, konut amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bina, hisseli olupkat irtifakı bulunmamaktadır.Parsel üzerindeki bina yaklaşık olarak, 30 yaşındadır. Yerinde yapılan tespite göre Bina, zemin, 2normal katlı, yaklaşık olarak brüt; 344m² alanlıdır. Binada zemin ve normal katlarının her birinde 1?er adet mesken bulunmaktadır. Binanın yakın çevresinde, Konutamaçlı olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri işlemi, tapu kaydında ki net alanı ile parsel üzerinde bulunan binanın toplam alanı üzerinden yapılmıştır.

Adresi İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeref Sokak, No:28 Adresinde Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü 144 m2
Arsa Payı 1/4

İmar Durumu Küçükçekmece İlçesi, Halkalı İstasyon Mahallesi, 194 Ada, 3 Parsel sayılı yer, 22.6.2005-03.04.2006-17.01.2014-16.05.2014-17.01.2015-13.01.2017-26.02.2018-22.03.2021 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.25. Maddesindeki hükümlere haiz, kısmen B-3 (Bitişik nizam, 3 kat) Konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.49 maddesinde, “Planda 3 kat yapılaşma öngörülen 1.000 m²’den küçük parsellerde, talep edilmesi halinde, mer’i plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların İskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir. Yeni yapılacak binanın 1. bodrum kat alanı hariç tutulacaktır.” Söz konusu parsel, Karayolu Tünel Güzergahı Mutlak Koruma Bandında kaldığından uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti 306.360,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü 28/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 25/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 G71 İhale Odası Küçükçekmece/İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/88 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/08/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/839425/emlak/bina-apartman/kucukcekmecede-bina-icradan-satiliktir-1-4-hissesi-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER