banner6

Sorunlar irdelenecek

TMMOB, “Geleceği birlikte kuralım” düşüncesiyle 22 - 23 Mayıs 2015’de bir sempozyum düzenleyecek

Sorunlar irdelenecek

ADANA (İLKHABER) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), “Adana Kent Sorunları Sempozyumu”nun üçüncüsünü 22-23 Mayıs 2015’te düzenleyecek.

Sempozyumun geniş kesimlere duyurulması için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi, “Bilimden, demokrasiden, toplumdan ve doğadan yana yaşanabilir bir Adana mümkündür. Bu temayla Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun üçüncüsünü gerçekleştireceğiz” dedi.

TMMOB’ye bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları, Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) üyeleri, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve üniversitelerin yanı sıra ilgili kurumların desteğiyle 22-23 Mayıs 2015’te düzenlenecek sempozyumun Adana için önemli sonuçlar doğuracağını kaydeden Kavi, sempozyumdaki başlıkları şöyle özetledi:

“Düzenlenecek olan Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nda Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi, Kolektif İhtiyaçlara Yönelik Erişilebilir, Nitelikli Kamusal Hizmet Sunumu ve Altyapı, Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulaşım Politikası, Güvenceli Bir Yaşam İçin Afet ve Risk Yönetimleri, Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması/Geliştirilmesi, Çalışma Yaşamının Dönüşümü, Emek ve Sosyal Politikalar , Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama/Barınma Hakkı , Güvenilir Gıdaya Erişim Hakkı, Çağdaş, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yararı Odaklı Bir Kent/Bölge Planlaması, Örgütlenme, Katılım ve Kent Hukuku, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması/Geliştirilmesi ve Kamusal Bir Kent Kimliğinin İnşası, Kentsel/Toplumsal Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Kent Hakkı, Dezavantajlı Grupların, Yoksunların Kentsel/Toplumsal Yaşama Eşit ve Tam Olarak Katılımı başlıkları tartışmaya açılarak, geleceğin Adana’sında bu politikaların ne şekilde gerçekçi bir zeminde buluşturulabileceğine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacaktır.”

“GELECEĞİ BİRLİKTE KURALIM”

Sempozyumun belirtilen ilke, politika ve talepler ekseninde Adana’yı ve yaşam alanlarını savunma ve birlikte geleceği kurma çağrısı olduğunu dile getiren Kavi, şunları söyledi:

“Sempozyuma hazırlık bağlamında, Adana için söyleyecek sözü ve bu konuda bir çaba içinde olabilecek üniversite, kamu kurumu, meslek örgütleri, partiler, belediyeler, muhtarlıklar, dernekler vb. temsilcilerinin görüşlerini dile getirmelerine zemin hazırlayacak ve ayrıca ilgilenen tüm Adanalılara, izleyici olarak katılım çağrısı yapacak; 24 Ocak 2015 tarihinde “ADANA Kent Forumu” yapılacaktır.

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Bir anlamda serbest kürsü olacak forum, Sempozyum hazırlık süreçlerinin ilkini oluşturacak ve çıkan sonuçlar Sempozyuma yön verecek unsurlardan birisi olacaktır. Sempozyum  sürecini Adana  kamuoyu  ile paylaşmak  ve zenginleştirmek  üzere "Başkalaşan Adana" konulu  ödüllü  fotoğraf  yarışması düzenlenecektir.

Adana başta olmak üzere kentlerimizde giderek eşitsizliğin belirginleştiği, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Hepimizin ortak değeri olan kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, beslenme, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıya iken özellikle Adana’da;  Yeşil alanların giderek azaldığı bir dönemde; 5 Ocak Stadının yerine AVM yapılmak istenilmesi, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinin bahçesindeki ağaçların katledilmek istenmesi ve nehir kenarındaki alanların tahribinin planlanması, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Çukurova Sanayi Master Planı ve Ulaşım Master Planının henüz yapılamamış olması, Adana İmar planlarında yaşanan sorunlara bağlı olarak sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmanın artması, Adana’daki mevcut alt yapının yetersiz kaldığı ve Kentsel Dönüşüm süreci ile artacak olması, Kentimizde ne yazık ki devam edemeyen bulvarların bulunması, Kamu binaları hizmet vermede yetersiz ve pek çoğunun kent merkezinde toplanmış olması, Suriye’de başlayan ve halen devam etmekte olan iç savaş sebebi ile Adana’ya sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin temel yaşam ihtiyaçları bile giderilememesi ve halkla ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanması.

“YAĞMA POLİTİKASINA KARŞIYIZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma politikalarına karşı bilimden, demokrasinden ve doğadan yana yıllardır yürüttüğümüz mücadele ekseninde üçüncüsü düzenlenecek olan Adana Kent Sorunları Sempozyumu "Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!..." konusunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde düzenlenecek sempozyum, toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olabilecektir. Adana’nın başıboş ve bütünsellikten uzak bir şekilde küresel ve yerel sermayenin saldırgan talepleri ile şekillendirildiği bu süreçte Yaşanabilir Bir Adana’nın mücadelesinin fikri temelleri TMMOB'nin bileşenlerinin yanı sıra, tüm bu kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler; üniversiteler, sendikalar, demokratik toplum örgütleri, forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgütlenmeleri dahil edilerek sağlamlaştırılmaya çalışılacaktır.”

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndeki “Adana 3. Kent Sorunları Sempozyumu” basın toplantısına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alpaslan, Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sabahatdin Sakatoğlu, Adana İKK eski Sekreteri Mustafa Altıokka, Yüksek Şehir Plancısı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ulaş Çetinkaya, MMO Adana Şube Başkan Vekili Hüseyin Kalantör, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri M. Ömer Üney, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Berdan Dinçyürek, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz ve EMO’dan Önder Mert de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2014, 16:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42