Gösterişle yapılan ibadetlerin sevabı olur mu?


     Salih amelin kabul şartlarından biri de ibadetin riyadan yani gösterişten uzak olmasıdır. İnsanlar görsün diye gösteriş ve riyakarlık içinde ibadet yapan kimse her ne kadar ibadet yapıyorsa da niyeti halis olmadığından bu ibadetten dolayı sevap almaz.

   Sevgili Peygamberimiz riya ve gösterişten sakınmamızı emretmektedir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Riyadan sakınınız çünkü riya küçük şirke benzer.”

     Bir başka hadis-i Şerifinde de bu hususta şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara duyurmak için bir amel işleyeni, Allah Kıyamet günü insanlar önünde teşhir eder. Gösteriş için bir amel işleyeni, Allah Kıyamet günü insanlar önünde rezil eder.”

     Buna göre kişi ibadetlerinden sevap almak istiyorsa ve bu ibadetlerden feyiz ve bereket istiyorsa ibadetlerini rıza-i ilahi için yapmalıdır. İnsanlar görsün, övsün, ticaretinde ona güvensin diye değil. 

 

Yanılarak yapılan yemin yemin sayılır mı?

    Allah adını anarak yapılan yeminler üçe ayrılır

a-Yemin-i lağv: Yanlışlıkla veya doğru zannıyla yalan yere yapılan yemindir. Bu çeşit yeminden dolayı kefaret gerekmez.

b-Yemin-i gamus: Bile bile yalan yere yapılan yemindir. Yalan yere yapılan yemin günahtır.

c-Yemin-i mün'akide: Mümkün olan ve geleceğe ait bulunan bir şey hususunda yapılan yemindir. Böyle bir yemine riayet gerekir.

    Dolayısıyla yanlışlıkla yapılan (öyle olduğu zannedilen) yemin-i Lağv , yemin sayılmaz bu yemin çeşidi geçersizdir. Günahı ve kefareti de yoktur. Tabi insan elinden geldiğince yeminden kaçınmaya çalışmalıdır

 

Öğle namazı kılacak kimse yanlışlıkla ikindiye niyet etse bu namaz geçerli olur mu?

        Kişi yanılarak kılacağı vaktin dışındaki bir vakte niyet etmişse namazına bir zarar gelmez o namaz geçerlidir. Böyle niyet etse dahi namazını bozmamalıdır. Çünkü bilerek değil bilmeyerek ve yanılarak niyet etmiştir. Mesela kişi öğle namazını kılacağı vakitte ikindiye niyet etse ama namaza gelirken öğle namazı diye seccadenin üzerinde durursa bu namaz geçerlidir. Çünkü kalbindeki niyet öğledir.

      Velev ki dille ikindiye niyet etse de asıl niyeti kalpte olan niyettir. O da vaktin yani öğlenin niyeti olduğu için bu namaz geçerlidir.

 

Melekler her şeyi bilebilirler mi?

      Gayb bilgisi yalnız Allah'a mahsus olduğundan, melekler gaybı bilemezler. Ancak Allah onlara bazı konuları bildirebilir. Nitekim Kur’an’da Allah'ın Hz. Adem'e varlıkların isimlerini öğrettiği, sonra da bunları meleklere göstererek isimlerini söylemelerini istediği, meleklerin de, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur” dedikleri bildirilmektedir.

       Bu ayette ifade edildiği gibi melekler gaybı bilemezler ama Allah dilerse bazı konularda onlara bilgi verebilir.

 

Namaz kılmayanın nikahı geçerli olur mu?

     Namaz kılmayan insanın inancına bakılır, kılmayış sebebine nazar edilir. Namazı kılmayışı farz olduğuna inanmayışından mıdır, yoksa tembellik ve ihmalden midir?

     Şayet (Allah korusun) namazın farz olduğuna inanmayışından kılmıyorsa imanı gider, küfre düşş olur. Ne kendisine kız verilir, ne nikahı geçerli olur, ne de kestiği yenir? Zira Allah’ın açık ve kesin olan bir emrini inkâr etmiş, bu inkârıyla da imandan çıkmış, mürted olmuş olur.

     Ancak, imansızlıktan değil de, ihmal ve tembellikten kılmıyorsa ki günümüzde kılmayan Müslümanlar öyledir. O zaman bu kişi namazı kılmadığı için iman sahibi günahkâr bir Müslüman sayılır.

      Günahkâr Müslüman’a ise kız da verilebilir, nikahı da geçerli olur, kestiği de yenilir. Şu kadar var ki, namazında niyazında imanı ameline sebep olan bir mü’mine, kız verip, akrabalık te’sis etmek daha münasip ve uygun olur.

 

Günün Ayeti

Güzel sonuç, takva iledir.

 

Günün Hadisi

Mümin kardeşine hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

 

Günün Sözü

Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.
Bois

 

Günün Duası

Allah’ım bize birlik ve beraberlik ver. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat verme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Menkibe nedir?

Bir kimsenin güzel huy ve davranışları; olgun ve büyük kimselerin örnek hâl ve hareketleri, hayat tarzları anlamında kullanılmaktadır

 

Günün Nüktesi

Sen Vali olamazsın!

     Hz. Ömer hilafeti zamanında vali olmak üzere atayacağı bir şahsı çağırmış, onunla yapacağı işler hususunda görüşüyordu. Tam bu sırada içeriye küçük bir çocuk girdi. Hz. Ömer konuşmaya ara vererek hemen çocuğu kucaklayıp, yanaklarından öptü ve yanına oturttu.

O zat;

Ya emiral müminin oğlunuz mu?” diye sordu.

Hayır” dedi halife hazretleri, “Babası gazada şehid düşş bir öksüzdür.”

        Adam şaşa kaldı: “Sen böyle yabancı bir çocuğa sevgi gösteriyorsun. Hâlbuki benim üç çocuğum var. Hiçbirini böyle öpüp kucağıma almadım.”

       Bu sefer hayret sırası Hz. Ömer’e geldi; “Öyle ise, evladına şefkati olmayanın, Allah’ın kullarına da şefkati olmaz. Bu itibarla, sen oraya vali olamayacaksın.”

 

YORUM EKLE

banner2